Leader Maaseutukehitys -logo

Hankerekisteri

Vuosien 1997-2022 aikana toteutetuista hankkeista löytyy tietoa kokoamastamme hankekartasta ja valtakunnallisesta hankerekisteristä. Lisäksi ohjelmausittain on tehty loppujulkaisuja, joihin on koottu kyseisen kauden rahoitetut hankkeet. Etsi rohkeasti hyviä esimerkkejä ja toteuta oman yhteisösi hankeidea!

mies kartan kanssa

Toteutettuja hankkeita vuosien varrelta

ALMA -rahoituksella toteutetut hankkeet 2001-2006 löydät hankekartasta tai loppujulkaisusta.

LEADER -rahoitetut hankkeet 2007-2013 löydät arkistoidusta hankekartasta tai loppujulkaisusta.

LEADER -rahoitetut hankkeet 2014-2022 löydät hankekartasta (ja jatkossa vielä tekeillä olevasta loppujulkaisusta).

LEADER -rahoitetut hankkeet 2023-2027 löydät valtakunnallisesta hankerekisteristä ja yritystuet löydät EU-tukitietojen verkkopalvelusta

Hae sivuilta