Leader Maaseutukehitys -logo

Nuoriso Leader -rahoitus

Nuoriso Leader -rahoitus on tarkoitettu 13-25 -vuotiaille nuorille heidän omaehtoisiin projekteihinsa Maaseutukehityksen toiminta-alueella (Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Luhanka ja Toivakka).

Nuoriso Leader -toiminnan tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.

Tällä sivulla kerrotaan miten voit hakea rahoitusta ja millaisiin projekteihin tukea myönnetään.

Ole valmis! Kun saat idean, ota yhteyttä Riikkaan, Tiinaan tai Anjaan toimistolle ennen kuin lähetät hakemusta. Seuraavan kerran päätöksiä tehdään 31.5.2024 mennessä saapuneille hakemuksille hallituksen kokouksessa 13.6.2024.

Millaiseen toimintaan?

 • Projektin teema on vapaa, mutta sen on oltava konkreettinen ja toteutettavissa.
 • Toiminnan tulee edistää yhdessä tekemistä ja hyödyttää mahdollisimman monia.
 • Projekti voi olla esimerkiksi:
  • tapahtuman tai opintoretken järjestäminen
  • yhteisten harrastusvälineiden hankinta
  • taideprojektin toteuttamista
  • kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista
  • yhteisten tilojen tai laitteiden kunnostusprojekti

Nuoriso Leader -säännöt

 • Kuka voi hakea?
  • Vähintään 3 iältään 13-25 -vuotiasta nuorta. Hakija voi olla epämuodollinen ryhmä tai rekisteröimätön yhdistys.
  • Nuorten tai lasten kanssa toimiva rekisteröitynyt yhdistys.
  • Nuorten ryhmä ei voi koostua vain yhden perheen lapsista.
  • Hakijan tulee nimetä hankkeelle yhteyshenkilö.
  • Hankkeella tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.
 • Millä ehdoilla?
  • Kaiken toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä.
  • Rahoitus on käytettävä siihen projektiin, johon se on haettu.
  • Tukea voi hakea myös myytävien tuotteiden valmistuksessa tarvittaviin tarvikkeisiin/raaka-aineisiin (esim. leivontatarvikkeet, langat ym). Tässä tapauksessa hakemuksessa tulee mainita, että mihin tarkoitukseen myyntitulo käytetään.
  • Mikäli projekti koskee esim. harrastevälineitä tai laitteita, niiden säilytys paikka tulee merkata hankesuunnitelmaan tai raporttiin.
  • Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamisessa tai kokeilussa tai olemassa olevan toiminnan kehittämisessä.
 • Mihin ei myönnetä?
  • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin tai harrastetoimintaan.
  • Luokkaretkiin.
  • Ei myönnetä takautuvasti ennen hakemusta tapahtuneeseen toimintaan.
 • Paljonko voi saada?
  • Tukea voi saada 200 – 300 € per projekti. Tällöin kustannukset voivat olla enintään 222,22-333,33 € per projekti.
  • Erityisen vaikuttavat projektit (paljon osallistujia, laaja näkyvyys) voivat saada 500 €/projekti
  • Avustus voi olla enintään 90 % projektin kustannusarviosta
  • Projekti voi sisältää talkootyötä (laskennallinen arvo 10 €/tunti/henkilö)
 • Miten haetaan?
  • Sähköinen haku (hakulomake löytyy tästä)
  • Hakuaika on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään noin 4 kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa.
 • Kuka päättää, mistä rahat?
  • Maaseutukehityksen hallitus tekee päätökset rahoitettavista hankkeista määrärahan puitteissa.
  • Toimintaan on varattu 5 000 €:n kokeiluluontoinen määräraha vuodelle 2023.
  • Nuoriso Leader -toiminta on Maaseutukehitys ry:n hallinnoimaa toimintaa ja se rahoitetaan alueen kuntien Maaseutukehitykselle tähän tarkoitukseen myöntämästä kuntarahasta.
 • Maksaminen ja raportointi

  Maksaminen

  • Tuesta 75 % maksetaan heti päätöksen tekemisen jälkeen hakijan ilmoittamalle tilille ja 25 % hankkeen päätyttyä loppuraportin toimittamisen jälkeen.

  Loppumaksatus ja raportti:

  • Projektin toteutuksen jälkeen hakija toimittaa vapaamuotoisen selvityksen projektista (lyhyt raportti sekä esim. lehtileike, videopätkä, valokuvia). Maaseutukehityksellä on käyttöoikeus projekteista tehtyihin videoklippeihin ja valokuviin.
  • Loppumaksatuksen liitteenä tulee olla maksutosite (esim. kuitti tai tiliote) tehdyistä hankinnoista.
  • Opintomatkoista toimitetaan lisäksi osallistujalista.
  • Loppuraportin hyväksyy Maaseutukehitys ry:n toimihenkilö.
  • Jos hanketta ei raportoida 3 kk:n kuluessa, tuen loppuosaa ei makseta.
 • Muuta huomioitavaa
  • Jos hanke toteutuu suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus ennakosta palauttaa Maaseutukehitys ry:n tilille.
  • Jos hanke toteutuu kustannuksiltaan suurempana kuin tukea on myönnetty, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
  • Jos hanke ei toteudu, tulee hakijan ilmoittaa siitä Maaseutukehityksen työntekijälle. Saatu ennakko tulee palauttaa kokonaisuudessaan Maaseutukehitys ry:n tilille.
  • Jos hankkeen sisältö (esim. hankinnat) ei toteudu suunnitellulla tavalla, tulee mahdollisista muutoksista sopia etukäteen Maaseutukehityksen työntekijöiden kanssa.
  • Jos hanke ei täytä päätöksen ehtoja, voi Maaseutukehitys ry periä hakijalta tuen takaisin.
  • Maaseutukehitys ry pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus ja tehdä sääntömuutoksia.
Kuvan etualalla sammaleen peittämä kallio, taustalla keskikokoisia mäntyjä, harmaa taivas. Pilvinen syyspäivä

Retkeilytarvikkeet

Hae sivuilta