Leader Maaseutukehitys -logo

Rahoitusta maaseudun yhteisöille

Leader-rahoituksen avulla maaseudulla toimivat yhdistykset tai muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt voivat toteuttaa omista tarpeistaan nousevia hankkeita. 

Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllisiä, eli tuki ei saa kohdistua pelkästään omalle jäsenistölle tai ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

ryhmä ihmisiä nuotiolla

Tukea yhteisölliseen kehittämiseen ja investointeihin

Yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea tukea kehittämis- tai investointihankkeisiin, joilla lisätään maaseudun ellinvoimaa, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Tukea voi hakea myös kansainvälisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Hankkeiden hakijoina voivat olla esim. yhdistys, koulutusorganisaatio, tutkimuslaitos, kunta, elinkeinoyhtiö, säätiö tms. Olennaista hanketuen myöntämisessä on, että hakijan pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta. Tutustu lisää eri tukimuotoihin linkistä: https://keskisuomenmaaseutu.fi/maaseutukehitys/yhdistykset-ja-yhteisot/tukimuodot/

Hae sivuilta