Leader Maaseutukehitys -logo

Maaseutukehityksen toteuttamia hankkeita

Olemme toteuttaneet vuosien saatossa hankkeita erilaisista rahoituslähteistä. Tähän alle on koottu niistä tietoa.

Hankkeita:

 • Myrskyn jälkeen -hanke

  Tällä esiselvityshankkeella kartoitettiin metsätuhoalueiden tilojen kokemuksia ja näkemyksiä siitä, millaista apua ja tukea luonnontuhon kohdatessa tarvitaan sekä tilojen tulevaisuuden suunnitelmat ja tarpeet.

  Hanketta toteutettiin Konnevedellä ja Hankasalmella Asta-myrskyn jälkeen ajalla 1.1.-30.6.2011. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus (maaseuturahasto).

   

 • MALUNA - maaseudun luovat naiset

  Maaseutukehitys ry valittiin osatoimijaksi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoimaan Aluna- välittäjäorganisaatiohankkeeseen (ESR -rahoitus). Hankkeen tavoitteena oli naisten työelämän esteiden poistaminen paikallisin omaehtoisin keinoin. Lue lisää alla olevasta loppuraportista.

   

 • Codename KORPI -nuorisovaihtohanke

  Codename KORPI oli EU:n Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman tukema monenvälinen ryhmätapaamishanke, johon osallistui yhteensä 44 henkeä Suomesta, Skotlannista, Tsekistä ja Puolasta. Nuoret olivat iältään 15-25 -vuotiaita. Hankkeen toteutusaika oli 1.7.-31.12.2008. Ryhmätapaamisen teemoina olivat maaseudun kehittäminen ja ympäristö. Varsinainen ryhmävaihto tapahtui ajalla 1.-10.8.2008, jolloin tutustuttiin suomalaiseen maaseutuun ja kulttuuriin Joutsassa ja sen lähialueilla. Ohjelmaan sisältyi mm. lavatanssit Hangan lavalla, Neste Oil rallin erikoiskoe, talkootyötä paikallisissa maaseutuyrityksissä, Leivonmäen kansallispuistoon tutustumista sekä kaupunkivierailut Jyväskylään ja Helsinkiin.

  CIMO logoNuorisotoimintaohjelman logo

 • Planning for international exchange -suunnittelutapaamishanke

  Tämä suunnittelutapaaminen järjestettiin Suomessa helmikuussa 2008. Tarkoituksena oli suunnitella monenvälistä nuorison ryhmävaihtoa kesälle 2008. Mukana olivat kumppanit Skotlannista, Puolasta ja Tshekistä. Rahoitusta osallistujien matkakuluihin saatiin EU:n nuorisotoimintaohjelmasta Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO:n kautta. Tapaamisen tuloksena oli hakemus Codename KORPI -hankkeelle.

 • Nuoret ja maisema - youth and landscape -nuorisovaihtohanke

  Maaseutukehitys ry oli lähettävänä organisaationa tässä Hollannissa
  järjestetyssä nuorten kansainvälisessä ryhmätapaamisessa. Heinäkuussa 2007 viikoksi vaihtoon lähti 14 nuorta ja 2 valvojaa. Ohjelman oli koonnut hollantilaisista opiskelijanuorista koostuva ryhmä. Ohjelmaan sisältyi teemaan liittyviä opintomatkoja, työpajoja, luentoja, talkootyötä ja keskusteluja sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja nuorten ryhmäytymistä.

  Mukana olivat myös nuorten ryhmät Hollannista ja Tshekistä. Nuoret oppivat paljon uusia asioita hollantilaisesta maisemasta ja kulttuurista, sekä myös tshekkiläisestä kulttuurista. Mukana olleiden nuorten omien arvioiden mukaan heidän kielitaitonsa koheni ja he oppivat myös paljon itsestään ja tulivat paremmin tietoisiksi omista arvoistaan matkan aikana. Nuoret ideoivat vaihdolle jatkohanketta järjestettäväksi Suomessa elokuussa 2008. Rahoitusta matkakuluihin saatiin EU:n nuoriso-ohjelmasta Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO:n kautta.

 • Polku-projekti (Pathway-project)

  Luss, Skotlanti 9.-30.7.2006

  Maaseutukehitys ry oli mukana suomalaisena partnerina skotlantilaisen Lomond & rural Stirling LEADER+ toimintaryhmän toteuttamassa Pathway-project hankkeessa kesällä 2006. Kymmenen nuoren ja kahden ohjaajan voimin olimme mukana rakentamassa luontopolkua pieneen postikorttimaiseen Luss -nimiseen kylään Loch Lomondin järven rannalla. Lue lisää nuorten kokoamasta päiväkirjasta ja alla olevista dokumenteista.

 • Nuoret maaseudun puolesta seminaari (Youth for countryside)

  Vlasim, Tsekin tasavalta 17.-21.10.2006
  Pääsimme mukaan Joutsenten Reitti ry:n tsekkiläisen partnerin järjestämälle seminaarimatkalle Tsekissä Vlasimin kylässä nuorille järjestettyyn maaseutuaiheiseen seminaariin. Seitsemän keskisuomalaisen ja kahdeksan pirkanmaalaisen matkaajan vaiheita voit seurata alla olevasta matkakertomuksesta.

Teemahankkeet

Teemahanke oli kauden 2014-2022 hankemuoto, jolla koottiin yhteen pieniä paikallisten yhteisöjen investointitarpeita. Toimijat saivat omien alatoimenpiteidensä kautta tehdä erilaisia pienimuotoisia investointeja omien toimintojensa kehittämiseksi. Kauden aikana toteutimme Maaseutukehityksessä 4 erillistä “Yhteisöjen pieninvestoinnit” -teemahanketta, joiden tarkoituksena oli edistää maaseudun paikallistoimijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehittää alueen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi hankkeilla haluttiin edistää yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta sekä parantaa elinoloja alueella. Näissä neljässä teemahankkeessa toteutettiin yhteensä 88 erillistä alatoimenpidettä.

Toteutetut teemahankkeet:

 • Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahanke

  Ensimmäinen teemahanke toteutettiin ajalla 1.11.2016-31.3.2018.

  Hankkeen kautta 25 eri toimijaa teki pieniä laiteinvestointeja toimintojensa kehittämiseksi. Alahankkeisiin käytettiin yhteensä 105 209 € ja koordinointiin 27 085,54 €. Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat yhteensä siis 132 294,54 €.

  Hankkeen avulla saatiin varusteltua yhteensä 13 eri rakennusta, tehtyä 5 erilaista ympäristönkunnostukseen liittyvää toimenpidettä sekä otettua käyttöön uusina palveluina maastopyöräreittien kunntostuspalvelu Hankasalmella ja  pyörälainaamopalvelu Konnevedellä. Varusteltujen rakennusten käyttömukavuus on hankintojen myötä lisääntynyt, talojen ylläpito helpottunut ja niiden energiatehokkuus, saavutettavuus sekä turvallisuus on myös parantunut.

  Kuvassa kokoelma teemahankkeella rahoitetuista kohteista.

 • Yhteisöjen pieninvestoinnit 2 -teemahanke

  Toisen teemahankkeen toteutukseen osallistui yhteensä 27 alatoimenpidettä ajalla 15.11.2018-31.12.2021.

  Hankkeen avulla saatiin toteutettua yhteisöjen pieniä investointeja joko kalustoon/laitteisiin tai rakentamiseen yhteensä 128 594,66 €:lla.

  Rahalla saatiin yhteensä 48 uutta, kunnostettua tai varusteltua rakennusta tai rakennelmaa. Uusia rakennelmia olivat muun muassa hirvitornit, invaluiska ja vesillelaskupaikka. Kunnostettuja tai varusteltuja rakennuksia olivat kylätalot ja erilaiset yhdistysten omistamat kokoontumis- ja harrastetilat.

  Erilaisia ympäristöä parantavia toimenpiteitä tehtiin yhteensä 18 kappaletta kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta ja energiansäästöstä aina laitteiden yhteiskäyttöön ja kyläympäristön siistiytymiseen.

  Hankinnoilla mahdollistettiin 17 uutta palvelua eri puolille aluetta. Näistä esimerkkeinä muun muassa erilaiset yhteiskäyttöön kylille tulleet tai lainattavat laitteet kuten peräkärryt, teltat, grillit, kahvinkeittimet, astiastot, kuntoiluvälineet ym. Lisäksi saatiin parannettua palveluiden saavutettavuutta Joutsassa hankkimalla apulaitteita huonokuuloisille sekä mahdollistettua erilaisia terveysmittauksia hankkimalla terveysmittareita Hankasalmen SPR:n terveyspisteille.

 • Yhteisöjen pieninvestoinnit 3 -teemahanke

  Kolmannen teemahankkeen toteutusaika oli 1.6.2019-31.12.2021. Sen avulla saatiin toteutettua 13 alahankkeessa yhteisöjen pieniä investointeja joko kalustoon/laitteisiin tai rakentamiseen yhteensä 73 197,97 €:lla.

  Rahalla saatiin yhteensä 27 uutta, kunnostettua tai varusteltua rakennusta tai rakennelmaa. Uusia rakennelmia olivat muun muassa hirvitornit, invaluiska ja vesillelaskupaikka.

  Erilaisia ympäristöä parantavia toimenpiteitä tehtiin yhteensä 9 kappaletta kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta ja energiansäästöstä aina laitteiden yhteiskäyttöön ja kyläympäristön siistiytymiseen.

  Hankinnoilla mahdollistettiin 7 uutta palvelua eri puolille aluetta. Näistä esimerkkeinä mm. erilaiset yhteiskäyttöön kylille tulleet tai lainattavat laitteet kuten peräkärryt, teltat, grillit, kahvinkeittimet, astiastot, kuntoiluvälineet ym. Lisäksi saatiin parannettua palveluiden saavutettavuutta.

   

  Kuvassa kokoelma kuvista teemahanke 3:n toteutuneista investoinneista.

 • Yhteisöjen pieninvestoinnit 4 -teemahanke

  Viimeisin eli neljäs teemahanke toteutettiin ajalla 1.11.2020-31.12.2022 ja se piti sisällään 23 alahankkeen laite- ja rakennusinvestointeja yhteensä 138 437,68 €:lla.

  Rahalla saatiin yhteensä 32 uutta, kunnostettua tai varusteltua rakennusta tai rakennelmaa. Uusia rakennelmia olivat muun muassa Tammijärven koulun piha-alueelle hankittu uusi leikkiväline, Luhangan kylätalon pihaan asennetut uudet ulkokuntoiluvälineet, Häähninmäelle hankittu uusi wc, sekä Huikon kylätalon pihan suojaksi noussut uusi aita. Kunnostettuja tai varusteltuja rakennuksia olivat seurantalot (mm Joutsan ja Rutalahden Nuorisoseurantalot) ja erilaiset yhdistysten omistamat kokoontumis- ja harrastetilat. Ympäristöä parantavia toimenpiteitä tehtiin yhteensä 10 kappaletta aurinkoenergian käyttöönotosta, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta ja energiansäästöstä aina laitteiden yhteiskäyttöön ja kyläympäristön siistiytymiseen.

  Hankinnoilla mahdollistettiin 15 uutta palvelua eri puolille aluetta. Näistä esimerkkeinä muun muassa erilaiset yhteiskäyttöön kylille tulleet tai lainattavat laitteet kuten sydäniskurit, peräkärry, rakennustelineet, retkivarusteet, teltat, grillit, harrastusvälineet ym. Lisäksi saatiin parannettua jo olemassa olleiden palvelujen tasoa ja toimivuutta erilaisilla hankinnoilla, kuten Luhangassa kahden eri ulkoliikuntapaikan monipuolistuminen ja ammunnan puitteiden paraneminen ampumaradalla, Hankasalmella raviradan ja Häähninmäen retkeilykohteen palveluiden paraneminen ja Säkinmäen korsun ja saunatilojen vuokrauspalvelut. Joutsassa mahdollistuivat sähköisen lähetysjärjestelmän käyttöön siirtyminen urheilukentän tapahtumissa sekä monitaidepajat Haihatuksessa.

  Kuvakooste kuvituskuvaksi teemahankkeen aikana tehdyistä hankinnoista.

Hae sivuilta