Leader Maaseutukehitys -logo

Matkalla ruotsalaisuuteen sekä sen sydämeen

 Hakijana 8 konnevetistä 4H -nuorta, 500 €

KANSAINVÄLISYYS – Tämä retki mahdollistaa meidän kansainvälistymistämme näkemällä erilaista kulttuuria kuin Suomessa. Ruotsalainen kulttuuri näkyy ihmisten peruselämässä sekä historiassa. Aiomme toteuttaa kansainvälistymistämme käymällä opastetulla kierroksella Ruotsin kuninkaallisessa linnassa. Näin näemme Ruotsin kulttuuria sekä elämää historiassa, joka laajentaa tietoamme Ruotsista historiallisesti. Samalla opimme lisää myös Suomen historiasta. Historian tietäminen mahdollistaa tämänkin päivän ymmärtämisen. Peruselämää näemme havainnoimalla ruotsalaisten toimintaa sekä puhetta. Haluamme kokeilla kansainvälistymistä matalammalla kynnyksellä ja astetta kevyemmin tällä tavoin, kuin esimerkiksi hakemalla suoraan isoa Erasmus+ hanketta. Tätä kautta saamme rohkeutta, halua sekä tietotaitoa toteuttaa tulevaisuudessa suurempiakin kansainvälisiä hankkeita.

ENNAKKOLUULOTTOMUUS – Monet nuoret kokevat valitettavasti suurta ennakkoluuloa ruotsalaisuutta kohtaan. Ennakkoluulot kohdistuvat eniten ruotsalaisuuteen, joka johtuu sen tuntemattomuudesta. Varsinkin kunnat Keski-Suomessa eivät kuule Ruotsia puheena miltei ollenkaan tai näe sen kulttuuria. Ainoa ruotsalainen lähteemme on Ruotsin opiskelu koulussa. Koemme siis retken auttavan poistamaan näiden kuntien tai ihmisten negatiivisia ennakkoluuloja ja tätä kautta ymmärtämään Suomen moninaisuutta. Pystymme retken innoittamana kertomaan myös muille nuorille Ruotsista ja esimerkiksi sen yhteisestä historiasta Suomen kanssa ja tämän kautta pystymme poistamaan rasismia nuorten keskuudesta Konnevedellä. Tämän takia haluamme laittaa itsemme alttiiksi Ruotsin kielelle sekä sen kulttuurille arkipäiväisessä elämässä, pyörien kaupungilla tai esimerkiksi asioiden kaupassa.

RUOTSIN KIELEN HARJOITUS – Ruotsin kieli on toinen kotimainen kieli Suomessa, mutta valitettava fakta on, että moni suomalainen ei kuitenkaan sitä osaa. Kielen opiskelu aloitetaan kuudennella luokalla, joka on meidän mielestämme erittäin myöhään ottaen huomioon, että kaksikielisyys on edelleen läsnä. Koemme siis, että Ruotsin kielen aloitus voisi olla samaan aikaan kuin englannin kielen aloitus, jotta kaksikielisyys voisi oikeasti toteutua Suomessa. Valitettavasti asumme myös Keski-Suomessa, jossa emme kuule ruotsia kielenä ollenkaan. Näiden syiden haluamme myöskin toteuttaa juuri Ruotsiin, jotta pääsemme kuulemaan ruotsin kieltä sekä myös käyttämään sitä itse.

YLEISTIETOISUUS RUOTSISTA – Haluamme kasvattaa yleistietoisuuttamme Ruotsista, sillä näkemyksemme sen kulttuurista tai muusta elosta on vähäinen meidän asuinpaikkamme vuoksi. Konnevesi on pieni paikka, josta ei ole mahdollisuutta tehdä suuria retkiä tai edistää Ruotsin tietoisuuttamme. Koemme retken olevan erityisen tärkeä myös tästä syystä.

KOKEMUS MATKAN SUUNNITTELUSTA SEKÄ ITSE MATKAILUSTA – Kokemuksemme matkan suunnittelusta on hyvää harjoitusta siihen, jos haluamme matkustaa joskus itse. Osaamme siis ajatella matkan taloudellisen puolen ja suunnitella sen sisäisen toiminnan sekä ohjelman. Opimme ottamaan huomioon eri asioita, kuten mahdollisia ongelmia ja mutkia matkassa, kun suunnittelemme retken yhdessä ryhmänä ja apunamme on turvallinen ohjaaja. Retken aikana saamme rohkeutta lähteä matkustamaan esimerkiksi yksin tai yhdessä kaveriporukan kanssa.

ITSENÄISTYMINEN SEKÄ VASTUUNOTTAMINEN OMASTA MATKAILUSTA – Matka Ruotsiin edistää itsenäistymistämme, sillä lähdemme matkaan ilman lähimpiä perheenjäseniämme kuten ilman vanhempia. Matkailun edistää terveellisesti nuoren itsenäistymistä, sillä matka toiseen maahan on uutta sekä opettavaista. Opettelemme myös ottamaan vastuuta omasta matkailusta. Oppien uutta matkailukohteesta sekä itse matkailun suunnittelusta. Olemme suunnitelleet matkan, sen budjetin ja sisällön täysin itse. Ohjaaja on ollut apuna, mutta päävastuu on meillä itsellämme. Teemme matkastamme somesuunnitelman, jonka mukaan teemme eri päivityksiä Konneveden 4H:n eri sosiaalisen median kanaviin, kuten esimerkiksi instagramiin ja facebookkiin. Tämän tarkoituksena on saada muita nuoria kiinnostumaan tämänkaltaisesta toiminnasta, jolloin seuraavalle vuodelle meillä on parempi mahdollisuus saada kasaan uusi ryhmä, joka toteuttaa kansainvälistä toimintaa Konnevedellä.

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Kuvan etualalla sammaleen peittämä kallio, taustalla keskikokoisia mäntyjä, harmaa taivas. Pilvinen syyspäivä

Hae sivuilta