Leader Maaseutukehitys -logo

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on avautunut

Maaseudulla toimivien yritysten ja yhdistysten rahoituksen haku on tänään avattu Ruokaviraston sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Maasetukehityksen julkinen jaettavissa oleva rahoituskehys on yhteensä 2,5 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen vuosille 2023–2027.

Maaseudun yrityksiä ja yhteisöjä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta, jonka uusi rahoituskausi on alkanut tänä vuonna. Rahoituksen tarkoituksena on maaseudun elinkeinojen ja elinvoiman vahvistaminen. Käytännössä tukea haetaan joko Keski-Suomen ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä eli Hankasalmen, Joutsan, Konneveden, Luhangan ja Toivakan kuntien alueella Maaseutukehityksestä. Leader-ryhmän myöntämä tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

– Vaikka ensimmäiset haut ovatkin nyt auenneet, ei silti ole tarvetta kiirehtiä, sillä virallisia päätöksiä hankkeille päästään tekemään vasta myöhemmin syksyllä. Tärkeintä on saada nyt vireille vain ne kaikista kiireellisimmät hankkeet, kuten sellaiset yritysinvestoinnit, joiden toimenpiteet on saatava käyntiin jo kesän aikana, toteaa Maaseutukehityksen toiminnanjohtaja Tiina Seppälä.

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Maaseutukehityksen työntekijät neuvovat hakuprosessissa ja toiveena onkin, että hakijat ottavat aina ensin yhteyttä heihin, ennen kuin jättävät hakemuksen Hyrrä-palvelussa.

Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään säännöllisesti valintajaksoittain Maaseutukehityksen hallituksessa. Ensimmäisen valintajakson hakemusten jättöpäivä on 18.8.2023. Loppuvuoden seuraavat valintajaksot päättyvät 30.9.2023 ja 12.11.2023. Kannattaa kuitenkin aina tarkistaa ajankohtaiset päivämäärät Maaseutukehityksen verkkosivuilta.

Yrityksiä tuetaan monipuolisilla rahoitusvälineillä

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Leader-ryhmä rahoittaa enintään viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, ja suuremmat yritykset voivat hakea tukea ELY-keskuksesta. Tukea voi hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Leader-ryhmän kautta hakuun avautuu useita uusia rahoitusmuotoja, kuten uuden yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen sekä toimivan yrityksen kehittämiseen liittyvät tuet. Uutta on maatalouden kokeilutuki uusien liikeideoiden testaamiseen sekä tuki omistajan vaihdoksen suunnitteluun, jos ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla.

Maaseutuyritysten investointeihin on mahdollista saada tukea 20–35 % investoinnin kokonaiskustannuksista yrityksen toimipaikan sijainnista riippuen. Leader-ryhmä rahoittaa 5 000–100 000 euron suuruisia investointeja. Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla toimivalle mikroyritykselle voidaan myöntää tukea myös uusiutuvan energian käyttöä edistäviin energiainvestointeihin.

Yhteisöille rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin 

Hanketukia voivat hakea yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi yleishyödyllisiin investointeihin, kylien tai palveluiden kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Myös kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä edistetään kylien tai yhteisöjen digitalisaatiota ja uudistumista: kylät voivat hakea rahoitusta erilaisiin digitalisaatioon, ympäristöön, turvallisuuteen tai yhteistyöhön liittyviin uudenlaisiin kokeiluihin.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lisäksi pieniin, korkeintaan 8 000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi, ja niiden osalta haku avautuu vasta syksyllä 2023.

 

Lisätiedot:
Maaseutukehitys ry:n kautta haettavat Leader-tuet:

toiminnanjohtaja Tiina Seppälä, p. 040 755 5115, tiina.seppala1@gmail.com

talouspäällikkö Anja Kauppinen, p. 040 538 9180, anja.kauppinen@hankasalmi.fi

http://keskisuomenmaaseutu.fi/maaseutukehitys

ELY-keskuksen kautta haettavista maaseuturahaston tuista löydät tietoa ELY-keskuksen verkkosivuilta:

https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-kehittaminen

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta