Leader Maaseutukehitys -logo
Kuvassa kaikki Suomen Leader-ryhmät

Leader -ryhmät allekirjoittivat rahoitussopimukset

Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä ja puheenjohtaja Leena Hietala (oik) Leader-ryhmien rahoitussopimusten allekirjoitustilaisuudessa Säätytalolla 10.2.2023.
Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä ja puheenjohtaja Leena Hietala (oik).
Säätytalon juhlasalin yleisnäkymä allekirjoitustilaisuudessa.
Allekirjoitustilaisuus 10.2.2023 Säätytalolla Helsingissä pidettiin juhlallisissa puitteissa. Kuva Satu Mali.

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat 10.2.2023 sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027.

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä. Leader-ryhmät myöntävät EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.

Tunnelmaltaan innostuneessa allekirjoitustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio puhuivat paikallisten toimijoiden merkityksestä maaseudun elinvoimaisuuden edistäjinä. ”Leader-toiminta on lunastanut paikkansa aluekehittäjänä. Paikalliset toimet edistävät paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Leader kannustaa ja antaa välineitä maaseudun asukkaille aktiiviseen toimintaan. Se vahvistaa osaltaan demokratiaa”, Kurvinen lausui. ”Arvostan todella paljon Leader-hallitusten työtä oman alueenne kehittäjinä, verkostoina ja alustoina”, Kurvinen jatkoi kiitellen puheensa lopuksi.

Kansliapäällikkö Husu-Kallio nosti puheessaan esiin Leader-työn edistyksellisyyden. ”Suomi on Leader-toiminnan todellinen edelläkävijä. Se näkyy tänäänkin kyvyssä yhdistää osaaminen ja asiantuntemus oman alueen tarpeisiin.” Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla, ja Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.

Leader-ryhmien puheenvuorossa Päijänne-Leaderin puheenjohtaja Tuomas Nummela puhui yhteistyön ja yhteisöjen tärkeydestä. ”On tärkeää panostaa maaseudun yhteisöihin, jotta maaseudulla säilyy vahva yhteenkuuluvuuden tunne sekä yhdessä tekemisen kulttuuri. Yhteistyö on valtava voimavara, jota on syytä vaalia.”  Nummela peräänkuulutti myös Leader-ryhmien roolia uudistajana. ”Toimintamme tulee olla elinvoimaisen maaseudun mahdollistaja ja innovatiivinen uudistaja.”

Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, mikä pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta. Leader-toiminnan julkinen rahoitus on viisivuotiskaudelle koko Suomessa 230 miljoonaa euroa. Yhden ryhmän saama julkinen rahoitus vaihtelee 2,6-8,3 miljoonan euron välillä. Alueittain rahoitus vaihtelee 8 miljoonan ja 28 miljoonan euron välillä.

Allekirjoitustilaisuudessa Maaseutukehitys ry:stä olivat puheenjohtaja Leena Hietala ja toiminnanjohtaja Tiina Seppälä.  Keski-Suomeen saatiin rahoitusta neljälle Leader -ryhmälle yhteensä 15,6 miljoonaa euroa, josta Maaseutukehityksen osuus on 3,33 miljoonaa euroa. Paikallistoimijoille jaettava julkinen rahoituskehys on tästä summasta 2,5 miljoonaa euroa.

Sopimuksen allekirjoittamisen myötä ollaan taas yhtä askelta lähempänä kauden rahoituksen avaamista paikallisille toimijoille. Valtioneuvoston asetuksia ollaan laatimassa parhaillaan sekä hanke- että yritystukien osalta ja odotamme saavamme ne lausuntokierrokselle ryhmiin jo tällä viikolla. Kun asetukset on hyväksytty ja sähköinen hakujärjestelmä saatettu ajan tasalle, niin tukihaut päästään avaamaan. Alustavia arvioita ajankohdasta on heitelty, mutta todennäköisesti ainakaan ennen huhtikuuta ei päästä liikkeelle. Nyt on toki hyvä aika suunnitella ja tehdä pohjatyötä hankkeissa tulevaa hakua varten, kuten pistää hakijatahon suomi.fi -valtuudet kuntoon ja päivittää hakijan tiedot yhdistysrekisteriin.

Pääset katsomaan Säätytalon tunnelmia tästä videoklipistä.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Tiina Seppälä p. 040 755 5115 tai tiina.seppala1@gmail.com

Neljä henkilöä pöydän ääressä allekirjoittamassa sopimusta.
Rahoitussopimuksen allekirjoittajina vasemmalta maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Maaseutukehityksen puheenjohtaja Leena Hietala sekä toiminnanjohtaja Tiina Seppälä ja Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen. Kuva Satu Mali.

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta