Leader Viisari -logo

Sydänsuomi ensimmäisenä Suomessa mukaan eurooppalaiseen Startup Village -verkostoon

Euroopan Unionin Startup Village -verkoston toimijat kehittävät innovaatioita ja yrittäjyyttä maaseudulla Euroopan laajuisesti. Sydänsuomi pääsi mukaan ensimmäisenä suomalaisena toimijana mukaan, sillä sen kunnat ja kehittämisyhtiöt ovat sitoutuneita aluekehitykseen, jota tapahtuu muun muassa kuntiin sijoittuvissa etätyöyhteisöissä eli hubeilla. Hubeja on Sydänsuomen alueella Lennätin & Digikeskus Viitasaarella, Multihub Karstulassa, Kannonhovi Kannonkoskella ja Hubteekki Pihtiputaalla.

”Uudenlainen ajattelu ja innovatiivisuus ovat edellytys harvaan asutun maaseudun kehittämiselle. Kansainvälinen verkosto mahdollistaa vertaisoppimisen käytännön kokeilujen kautta muilta samankaltaisilta toimijoilta”, Sydänsuomessa-alueen aluekoordinaattori Minna Jaakkola kertoo.

Verkoston tavoitteena on helpottaa tiedon ja asiantuntijuuden vaihtoa aktiivisten maaseutualueiden välillä, jotka näkevät hyvinvoinnin elinehdoksi innovaatioiden ja yrittäjyyden kehittämisen omalla alueellaan. Sydänsuomessa alueen tavoitteena on kansainvälisen verkoston rakentaminen samalla kehittäen kuntien yhteistä toimintaympäristöä suotuisammaksi ja kilpailukykyisemmäksi yrityksille. Startup Village -verkosto tukee tavoitetta tuomalla toimintaan uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

Startup Village -toimintamalli yhdistää startupit ja kylät tuomalla yhteen uudet yritysideat ja maaseudun tarjoamat mahdollisuudet. Toimintamalli rohkaisee paikallisiin kokeiluihin maaseudulla, mitä pyritään jalostamaan kasvaviksi uusiksi liikeideoiksi kansainvälisen verkoston ja digitaalisuuden avulla. Digitaalisuuden roolin myötä luontevina kohtaamispaikkoina ovat alueen etätyötilat, joissa on erinomaiset puitteet muun muassa digitaalisille kokeiluille.

 

Maaseudun startup -kulttuurin edistämistä yhteistyössä Leader Viisarin kanssa

Leader Viisarilla startanneen EU:n maaseuturahoitusta saaneen Sisu Business tiedonvälityshankkeen tavoitteena on valjastaa alueen etätyötilat osaksi osallistavaa prosessia innovaatioiden luomisessa hyödyntäen harvaan asutun maaseudun erityisiä mahdollisuuksia, joita ovat muun muassa paikallinen kulttuuri ja luovuus.

Vahvuutena Sydänsuomessa-alueen kanssa tehtävässä yhteistyössä on Leader Viisarin rahoitustyökalut, jotka tukevat esimerkiksi yrittäjyyden kokeilua ja uuden yritystoiminnan käynnistämistä. Yrityskokeiluiden tuomat uudet mahdollisuudet lisäävät harvaan asutun maaseudun pito- ja vetovoimaa, mikä toimii vastatoimena muun muassa nuoren väestön vähenemiseen maaseudulla. Yrityskulttuurin kehittämisen myötä yhä useampi voi nähdä maaseudun uramahdollisuudet kaupunkien sijaan.

Alueella on tunnistettu tarve työkaluille, joilla edistää yrittäjyyden kokeilua. Tällä hetkellä alueella on paikallisia kokeiluja, mutta Startup Village -verkoston ja Viisarin vetämän hankkeen myötä alueen yhteistyö lisääntyy entisestään.

 

Lisätietoja antaa:

Minna Jaakkola
Aluekoordinaattori, Sydänsuomessa
minna.jaakkola@witas.fi
040 588 1957

 

Sanna Kiuru
Toiminnanjohtaja, Leader Viisari
sanna.kiuru@saarijarvi.fi
0400 418 055

 

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta