Leader Viisari -logo

Hakuprosessi

Hakuprosessiin mahtuu useita vaiheita, joista ensimmäinen on hankeidean kehittäminen eli sen, mitä haluat lähteä konkreettisesti tekemään. Hankesuunnitelman kanssa ei kannata jäädä yksin, sillä yhdessä Viisarin henkilöstön kanssa tarkennetaan hankesuunnitelmaa ja tehdään rajauksia.

Viereinen infograafi kuvaa kaikki hakuprosessin vaiheet. Lisäksi lopusta löydät infograafia täydentäviä huomioita hakuprosessiin.

Viisarin henkilöstö ohjaa myös maksuhakemuksen laatimisessa. Maksuhakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään, jonne tallennetaan maksuhakemus ja tarvittavat liitteet. Maksuhakemuskertojen määrä vaihtelee eri hankemuodoissa.

Oppaat kestävään kehitykseen

Kaikkien rahoitettavien toimenpiteiden pitää tukea kestävää kehitystä ja se on perusteltava myös hankehakemuksessa. Kestävän kehityksen edistämiseksi hanke- ja yritystoiminnassa teetimme Kestävän kehityksen oppaat. Oppaista löydät hyödyllistä tietoa kestävästä kehityksestä sekä vinkkejä konkreettisiin toimenpiteisiin, joita sisällyttää hanketoimintaan sekä yritystoiminnan arkeen.

Kestävän kehityksen opas – yrittäjälle

Kestävän kehityksen opas – hanketoimijalle

Hakemuksen valmistelu

Päävastuu rahoitushakemuksen valmistelusta on hakijalla sidosryhmineen. Viisarilla on vain avustava rooli.
Huom! Tutustu valmisteluvaiheessa Viisarin strategiaan ja valintaperusteisiin, koska niiden pohjalta rahoituspäätökset tehdään.
Hakija jättää Viisarille osoitetun rahoitushakemuksen Hyrrä-järjestelmään tarvittavine liitteineen. Tämän jälkeen Viisarin työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten. Työntekijät käyvät tarvittaessa neuvotteluita sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa, joilta he voivat pyytää myös kirjallisen lausunnon hallituskäsittelyä varten.

Hyrrä – maaseudun tukien sähköinen hakujärjestelmä

Maaseutuohjelman rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Järjestelmä toimii kaikkien hanke- ja yritysrahoitusten asiointikanavana.

Hyrrän käyttöön tarvitaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuutus.

 

Hyrrän tulevat huoltokatkot

Asiointipalvelu Hyrrää päivitetään aina silloin tällöin. Asiointikatkon aikana ei voi jättää hakemuksia järjestelmään.

Vuoden 2024 ajastetut huoltokatkot:

16.-18.2.

31.5.-2.6.

27.-29.9.

29.11.-1.12.

Huollot alkavat pääsääntöisesti aina klo 16.15.

 

Hakemuksen käsittely ja vireille tulo Hyrrässä

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla vastuulla vasta, kun hakemus on tullut vireille.

Hanke saadaan vireille lähettämällä se Leader-ryhmään sähköisen asiointijärjestelmän Hyrrän kautta. Toteutuksen voi aloittaa omalla riskillä, kun hanke on vireillä ja tarvittavat luvat (esim. rakennuslupa) myönnetty. Riski pienenee, kun hanke on puollettu Leader-ryhmän hallituksessa. Varminta on odottaa rahoituspäätös ELY-keskuksesta.

Riski aloittamisessa liittyy hankkeen kustannusten hyväksymiseen. Ennen vireille tuloa hanketta voi vain suunnitella, koska tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen vireille tuloa. Hyväksyttäviä suunnittelukustannuksia voi syntyä esim. lupien hankkimisesta, toimenpiteen suunnittelusta ostopalveluna tai toteutettavuustutkimuksesta.

Hyrrään pitää täydentää muun muassa nämä tiedot, riippuen haettavasta rahoitustyypistä:

 • Tuen hakija
 • Hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • Kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 • Haetun tuen määrä
 • Liiketoimintasuunnitelma / hankesuunnitelma
 • Investointia haettaessa investointisuunnitelma
Kaikkien rahoitettavien toimenpiteiden pitää tukea kestävää kehitystä. Tämä on perusteltava hankehakemuksessa.

 

Tärkeimmät Hyrrä-vinkit

 • Ota yhteyttä Viisariin ennen hakemuksen tekemistä. Kannattaa suunnitella hanke ja perehtyä ohjeisiin ennen Hyrrään kirjautumista.
 • Käytä oikeaa selainta. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Muista, että ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Ruokaviraston sivulta.
 • Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Ohje välimuistin tyhjentämiseen.
 • Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia.
 • Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole organisaatiosi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa.
 • Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne. Ensimmäisen välilehden valinnat Hyrrässä määräävät sitä, millaisia tietoja järjestelmä vaatii hakemukseen.
 • Hyrrä-järjestelmään kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Myös henkilöt, joilla ei ole vielä y-tunnusta voivat käyttää pankkitunnuksia Hyrrään kirjautuakseen. 

Hakemuksen käsittely

Viisarin hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijoina. Jäsenet kokoontuvat käsittelemään Viisarin työntekijöiden valmistelemia rahoitushakemuksia. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Miten tukihakemuksen käsittely etenee

 • Kuka tekee päätöksen?

  Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Viisarin henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

  Rahoituspäätökset tehdään hallituksessa Viisarin strategian painopisteiden ja valintaperusteiden mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä.

  Viisarin hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätöksenä.

  Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin viranomaispäätökset, jotka tehdään Viisarin esityksen pohjalta. Päätös toimitetaan hakijalle Hyrrän kautta.

 • Mitä tarkoittavat valintaperusteet?

  Leader-ryhmä on laatinut valintaperusteet hanke- ja yritystuille. Valintaperusteet on johdettu paikallisesta kehittämisstrategiasta. Valintaperusteiden avulla hallitus laittaa hankkeet paremmuusjärjestykseen huomioon ottaen, kuinka hyvin ne edistävät kehittämisstrategian tavoitteita, ovat laadukkaita ja sopivat paikalliseen kehittämistyöhön. Perusteet on jaettu pakollisiin ja valintaa tukeviin pisteytettäviin perusteisiin. Rahoitettavan hankkeen tulee täyttää kaikki pakolliset perusteet ja saada vähintään x pistettä. 


  Hallitus laittaa hankkeet kokouksittain paremmuusjärjestykseen pisteytyksen perusteella ja valitsee rahoitettavat hankkeet. 

  Tutustu yritystukien valintaperusteisiin täältä.

 • Päätös tuesta

  Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen toivomme yhteydenottoa Leader-ryhmään. Pidämme aloituskokouksen yhdessä hakijan ja Leader-ryhmän työntekijöiden kanssa. Kokouksessa käymme yhdessä läpi hankkeen toteutukseen mm. maksatukseen liittyviä asioita. 

 • Leader-rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä

Hae sivuilta