Leader Viisari -logo

Hakemuksen valmistelu

Päävastuu rahoitushakemuksen valmistelusta on hakijalla sidosryhmineen. Viisarilla on vain avustava rooli.

Huom! Tutustu valmisteluvaiheessa Viisarin strategiaan ja valintakriteereihin, koska niiden pohjalta rahoituspäätökset tehdään.

Hakija jättää Viisarille osoitetun rahoitushakemuksen Hyrrä-järjestelmään tarvittavine liitteineen. Tämän jälkeen Viisarin työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten. Työntekijät käyvät tarvittaessa neuvotteluita sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa, joilta he voivat pyytää myös kirjallisen lausunnon hallituskäsittelyä varten.

Hakemuksen käsittely

Viisarin hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijoina. Jäsenet kokoontuvat käsittelemään Viisarin työntekijöiden valmistelemia rahoitushakemuksia. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Viisarin henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

Rahoituspäätökset tehdään hallituksessa Viisarin strategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä.

Viisarin hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätäksenä.

Varsinaisen viranomaispäätöksen tekee Keski-Suomen ELY-keskus Viisarin esityksen pohjalta. Päätös toimitetaan hakijalle Hyrrän kautta.

Hae sivuilta