Leader Viisari -logo

Hanketukien valintaperusteet

Valintaperusteita on sekä pakollisia että ohjaavia. Jokaiselle tukimuodolle on omat valintaperusteensa.

Hanketukien tukimuodot ja niiden valintaperusteet

 • Yleishyödyllinen investointihanke

  Pakolliset valintaperusteet:

  1. Hanke toimii Viisarin alueella
  2. Hakijalla on uskottava rahoitussuunnitelma hankkeen toteutukseen
  3. Hankkeen kustannukset ovat kohtuullisia (hintavertailu)
  4. Hanke luo jotain uutta
  5. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon tai ympäristöön

   

  Mitä Viisarin strategian painopistettä hanke toteuttaa? (jos hanke ei toteuta mitään painopistettä, ei rahoiteta).

  • Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
  • Vireys: tahtoa & kykyä
  • Asumisen uudet tuulet ja ympäristö voimavarana

   

  Yleishyödyllisen investoinnin lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpide toteuttaa useampaa Viisarin strategian painopistettä
  2. Toimenpide edistää kestävää kehitystä
  3. Toimenpiteen tavoitteena on jatkuvaa toimintaa
  4. Toimenpide edistää turvallisuutta
  5. Toimenpide kohdistuu Älykkäät kylät-toimenpiteeseen
  6. Villikortti

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  5 pistettä: Hanke edistää loistavasti valintaperusteen toteutumista.

  4 pistettä: Hanke edistää erinomaisesti valintaperusteen toteutumista.

  3 pistettä: Hanke edistää hyvin valintaperusteen toteutumista.

  2 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista jonkin verran.

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

   

  Hankkeen tulee saada vähintään 5 pistettä lisäarvoa tuottavista valintaperusteista tullakseen rahoitetuksi.

 • Koulutushanke

  Pakolliset valintaperusteet:

  1. Hanke toimii Viisarin alueella
  2. Hakijalla on uskottava rahoitussuunnitelma hankkeen toteutukseen
  3. Hankkeen kustannukset ovat kohtuullisia (hintavertailu)
  4. Hanke luo jotain uutta
  5. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon tai ympäristöön
  6. Kohderyhmän kiinnostusta on kartoitettu

   

  Miten hanke vastaa Viisarin strategian painopisteisiin? Vastaus yhdellä lauseella perusteltuna (jos hanke ei toteuta mitään painopistettä, ei rahoiteta).

  • Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
  • Vireys: tahtoa & kykyä
  • Asumisen uudet tuulet ja ympäristö voimavarana

   

  Koulutushankkeen lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpide toteuttaa useampaa Viisarin strategian painopistettä
  2. Toimenpide kohdistuu Älykkäät kylät-toimenpiteeseen
  3. Toimenpide täydentää alueen muuta kehittämistyötä

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  5 pistettä: Hanke edistää loistavasti valintaperusteen toteutumista.

  4 pistettä: Hanke edistää erinomaisesti valintaperusteen toteutumista.

  3 pistettä: Hanke edistää hyvin valintaperusteen toteutumista.

  2 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista jonkin verran.

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

   

  Hankkeen tulee saada vähintään 2 pistettä lisäarvoa tuottavista valintaperusteista tullakseen rahoitetuksi.

 • KV-esiselvityshanke

  Pakolliset valintaperusteet:

  1. Tuen hakija on Viisarin alueella toimiva organisaatio.
  2. Hanke parantaa yhteisön mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.
  3. Tuettava toimenpide on uudistava ja sillä on realistinen suunnitelma.
  4. Toimenpide tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan yleishyödyllinen.
  5. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta.
  6. Tuettava toimenpide on Viisarin kehittämisohjelman painopisteen ”Vireys: tahtoa & kykyä” mukainen sekä toteuttaa Viisarin kehittämisohjelman läpileikkaavaa teemaa ”ympäristö ja ilmasto”.
  7. Esiselvityksen tavoitteena on laatia kv-hankehakemus Viisarin rahoitukseen.

   

  Lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpiteen tavoitteena on hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa
  2. Toimenpiteen tavoitteena on suunnitelma Älykkäät kylät-toimenpiteeseen
  3. Toimenpiteen tavoitteena on positiivisia vaikutuksia (max. 1 piste per alakohta)
   1. turvallisuuteen
   2. kestävään kehitykseen
   3. oppimiseen

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  Hakemus voi saada 0-1 pistettä jokaisesta lisäarvoa tuottavasta valintaperusteesta

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

   

  Hankkeen tulee saada vähintään 2 pistettä lisäarvoa tuottavista valintaperusteista tullakseen rahoitetuksi.

   

   

   

 • Pienhanke, investointi

  Pakolliset valintaperusteet:

  1. Tuen hakija on Viisarin alueella toimiva yleishyödyllistä toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys (esim. kyläyhdistys, nuorisoseura, urheiluseura tai vastaava).
  2. Hanke parantaa yhteisön mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.
  3. Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja toteutettavissa kertakorvausmenettelyn mukaisesti.
  4. Toimenpide kohdistuu yhdistysten omistamaan tai käytössä olevaan yhteiseen kokoontumistilaan, -paikkaan tai sen ympäristöön tai tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan yleishyödyllinen.
  5. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta.
  6. Tuettava toimenpide on Viisarin kehittämisohjelman painopisteiden mukainen sekä toteuttaa Viisarin kehittämisohjelman läpileikkaavaa teemaa ”ympäristö ja ilmasto”.

  Miten hanke vastaa Viisarin strategian painopisteisiin? Vastaus yhdellä lauseella perusteltuna (jos hanke ei toteuta mitään painopistettä, ei rahoiteta).

  • Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
  • Vireys: tahtoa & kykyä
  • Asumisen uudet tuulet ja ympäristö voimavarana

   

  Pienhankkeen lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä
  2. Toimenpide edistää olemassa olevien tilojen monipuolista käyttöä
  3. Toimenpide tuo yhdistykselle uutta toimintaa
  4. Toimenpide hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa
  5. Toimenpide kohdistuu Älykkäät kylät-toimenpiteeseen
  6. Tuen hakija on ensikertalainen
  7. Toimenpiteellä on positiivisia vaikutuksia (max 1 piste per alakohta)
   1. maisemaan
   2. esteettömyyteen
   3. turvallisuuteen
   4. kestävään kehitykseen
   5. oppimiseen

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  Hakemus voi saada 0-1 pistettä jokaisesta lisäarvoa tuottavasta valintaperusteesta

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

   

  Hankkeen tulee saada vähintään 2 pistettä lisäarvoa tuottavista valintaperusteista tullakseen rahoitetuksi.

   

 • Pienhanke, kehittäminen

  Pakolliset valintaperusteet:

  1. Tuen hakija on Viisarin alueella toimiva yleishyödyllistä toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys (esim. kyläyhdistys, nuorisoseura, urheiluseura tai vastaava).
  2. Hanke parantaa yhteisön mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.
  3. Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja toteutettavissa kertakorvausmenettelyn mukaisesti.
  4. Toimenpide tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan yleishyödyllinen.
  5. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta.
  6. Tuettava toimenpide on Viisarin kehittämisohjelman painopisteiden mukainen sekä toteuttaa Viisarin kehittämisohjelman läpileikkaavaa teemaa ”ympäristö ja ilmasto”.

  Miten hanke vastaa Viisarin strategian painopisteisiin? Vastaus yhdellä lauseella perusteltuna (jos hanke ei toteuta mitään painopistettä, ei rahoiteta).

  • Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
  • Vireys: tahtoa & kykyä
  • Asumisen uudet tuulet ja ympäristö voimavarana

   

  Pienhankkeen lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä
  2. Toimenpide edistää olemassa olevien tilojen monipuolista käyttöä
  3. Toimenpide tuo yhdistykselle uutta toimintaa
  4. Toimenpide hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa
  5. Toimenpide kohdistuu Älykkäät kylät-toimenpiteeseen
  6. Tuen hakija on ensikertalainen
  7. Toimenpiteellä on positiivisia vaikutuksia (max 1 piste per alakohta)
   1. maisemaan
   2. esteettömyyteen
   3. turvallisuuteen
   4. kestävään kehitykseen
   5. oppimiseen

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  Hakemus voi saada 0-1 pistettä jokaisesta lisäarvoa tuottavasta valintaperusteesta

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

   

  Hankkeen tulee saada vähintään 2 pistettä lisäarvoa tuottavista valintaperusteista tullakseen rahoitetuksi.

   

 • Tiedonvälityshanke

  Pakolliset valintaperusteet:

  1. Hanke toimii Viisarin alueella
  2. Hakijalla on uskottava rahoitussuunnitelma hankkeen toteutukseen
  3. Hankkeen kustannukset ovat kohtuullisia (hintavertailu)
  4. Hanke luo jotain uutta
  5. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon tai ympäristöön

   

  Miten hanke vastaa Viisarin strategian painopisteisiin? Vastaus yhdellä lauseella perusteltuna (jos hanke ei toteuta mitään painopistettä, ei rahoiteta).

  • Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
  • Vireys: tahtoa & kykyä
  • Asumisen uudet tuulet ja ympäristö voimavarana

   

  Tiedonvälityshankkeen lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpide toteuttaa useampaa Viisarin strategian painopistettä
  2. Toimenpide kohdistuu Älykkäät kylät-toimenpiteeseen
  3. Toimenpide täydentää alueen muuta kehittämistyötä

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  5 pistettä: Hanke edistää loistavasti valintaperusteen toteutumista.

  4 pistettä: Hanke edistää erinomaisesti valintaperusteen toteutumista.

  3 pistettä: Hanke edistää hyvin valintaperusteen toteutumista.

  2 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista jonkin verran.

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

   

  Hankkeen tulee saada vähintään 2 pistettä lisäarvoa tuottavista valintaperusteista tullakseen rahoitetuksi.

 • Valmisteluraha

  Pakollisten valintaperusteet:

  1. Tuen hakija on Viisarin alueella toimiva organisaatio.
  2. Toimenpiteen tavoitteena on yritysryhmähanke tai Älykäs kylä- hanke
  3. Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja toteutettavissa kertakorvausmenettelyn mukaisesti.
  4. Tuettava toimenpide on Viisarin kehittämisohjelman painopisteiden mukainen sekä toteuttaa Viisarin kehittämisohjelman läpileikkaavaa teemaa ”ympäristö ja ilmasto”.
  5. Leader-rahoitus soveltuu parhaiten hankkeen rahoittamiseen

   

  Mitä Viisarin strategian painopistettä hanke toteuttaa? (jos hanke ei toteuta mitään painopistettä, ei rahoiteta).

  • Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
  • Vireys: tahtoa & kykyä
  • Asumisen uudet tuulet ja ympäristö voimavarana

   

  Valmistelurahan lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpide kohdistuu kestävän kehityksen edistämiseen.

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  Hakemus voi saada 0-1 pistettä lisäarvoa tuottavista valintaperusteista

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

   

  Hanke on rahoituskelpoinen, kun se täyttää kaikki pakolliset valintaperusteet ja toteuttaa vähintään yhtä Viisarin strategian painopistettä. Lisäarvoa tuottava valintaperuste tuo hankkeelle mahdollista lisäarvoa, mutta ei ole edellytys rahoitukselle.

   

   

 • Yhteistyöhanke

  Pakolliset valintaperusteet

  1. Hanke toimii Viisarin alueella
  2. Hakijalla on uskottava rahoitussuunnitelma hankkeen toteutukseen
  3. Hankkeen kustannukset ovat kohtuullisia (hintavertailu)
  4. Hanke luo jotain uutta
  5. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon tai ympäristöön
  6. Kohderyhmän kiinnostusta on kartoitettu

  Mihin Viisarin strategian painopisteeseen hanke vastaa? (jos hanke ei toteuta mitään painopistettä, ei rahoiteta).

  • Innovatiivisuus ja uudistumiskyky
  • Vireys: tahtoa & kykyä
  • Asumisen uudet tuulet ja ympäristö voimavarana

  Yhteistyöhankkeen lisäarvoa tuottavat valintaperusteet:

  1. Toimenpide toteuttaa useampaa Viisarin strategian painopistettä
  2. Toimenpide edistää kestävää kehitystä
  3. Toimenpide aktivoi uusia ihmisiä tai toimijoita mukaan kehittämistyöhön
  4. Toimenpide täydentää muuta alueen kehittämistyötä
  5. Toimenpide kohdistuu Älykkäät kylät-toimenpiteeseen
  6. Toimenpide edistää kansainvälistymistä tai alueiden välistä yhteistyötä
  7. Villikortti

   

  Lisäarvoa tuottavien valintaperusteiden pisteytys:

  5 pistettä: Hanke edistää loistavasti valintaperusteen toteutumista.

  4 pistettä: Hanke edistää erinomaisesti valintaperusteen toteutumista.

  3 pistettä: Hanke edistää hyvin valintaperusteen toteutumista.

  2 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista.

  1 pistettä: Hanke edistää valintaperusteen toteutumista jonkin verran.

  0 pistettä: Hanke ei edistä valintaperusteen toteutumista.

   

  Hankkeen tulee saada vähintään 5 lisäarvoa tuottavista valintaperusteista pistettä tullakseen rahoitetuksi.

Hallituksen linjaukset

Linjaukset koskien Viisarin Leader-rahoitusta kaudelle 2023-2027

 • Yleishyödylliset investoinnit

  Yleishyödyllisten investointien osalta käytetään 50 % tukitasoa. Minimikustannus yleishyödyllisessä investoinnissa on 8 000 € ja maksimikustannus 100 000 €. Ajalla 1.1.-30.6.2024 haettavien yleishyödyllisten investointihankkeiden maksimituki on 180.000 euroa.

   

  Yleishyödyllisenä investointina haettava yhdistyksen palvelutuotannon investointi (yhdistyksen harjoittamaan liiketoimintaan kohdentuva investointi) tukiprosentti on 40 %.

 • Yleishyödylliset kehittämishankkeet

  Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden tukitaso riippuu hanketyypistä. Hankkeissa, joissa käytetään kustannusarviota, minimikustannus on 8000 €.

   

  Koulutushanke: tukiprosentti enintään 80 %, maksimikustannukset 100 000 € per hanke.

  Tiedonvälityshanke: tukiprosentti 90 %, maksimikustannukset 100 000 € per hanke.

   

 • Yhteistyöhankkeet

  Perustelluista syistä alla olevista tukiprosenteista ja maksimikustannuksista voidaan poiketa.

   

  Yleishyödyllinen kehittämishanke – tukiprosentti 80 %, yhden kylän tai kunnan alueelle kohdistuvassa hankkeessa, maksimikustannukset 50 000 € per hanke.

   

  Alueiden väliset hankkeet – tukiprosentti 90 %. Tuki haetaan erillisinä hankkeina kaikilta eri alueiden Leader-ryhmiltä.

   

  Kansainvälinen esiselvitys – tukiprosentti 100 %, maksimikustannukset 30 000 € per hanke.

   

  Kansainväliset yhteistyöhankkeet – tukiprosentti 90 %, maksimikustannukset 150 000 € per hanke.

   

  Älykkäät kylät – yleishyödyllinen kehittämisen toimenpide, tukiprosentti 90 %, tuen määrä max. 180 000 € per hanke.

   

  Yritystoiminnan yhteistyöhanke – (yritysryhmähanke) maksimitukiprosentti 75 %. Tuen määrä enintään 180 000 € per hanke.

   

  Elinkeinolliset kehittämishankkeet – (esim. prototyypit tai pilottihankkeet) toimenpiteen mukaan tukiprosentti 60 % / 80 % tuki, maksimikustannukset 100 000 € per hanke.

 • Pienhankkeet
  • Kehittäminen –  tukiprosentti 90 %, kokonaiskustannukset enintään 8000 €. Minimituen määrä 1000 €.
  • Investointi – (rakentaminen, kone- ja laitehankinnat) tukiprosentti 60 %, kokonaiskustannukset enintään 8000 €. Minimituen määrä 1000 €.
 • Valmisteluraha

  Valmisteluraha on 5000 € ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena eli se ei ole prosenttiperusteinen tuki.

  Valmistelurahaa saa vain yritys- ja viljelijäryhmähankkeiden tai Älykäs kylä -hankkeiden valmisteluun.

 • Muita linjauksia

  Yleishyödylliset investoinnit

  • Viisari ei myönnä ennakkoa.
  • Kylälle, jossa on jo toimiva tai kehitettävä kokoontumispaikka, ei tueta uudisrakentamista kokoontumistilaksi.
  • Rakennusten ostoa ja maapohjan ostoa ei tueta.
  • Teiden kunnostusta yksittäisenä toimenpiteenä ei tueta. Kuitenkin esim. kodan rakentamisen yhteydessä tien rakentaminen on mahdollista.
  • Reitistöjen osalta tapauskohtainen harkinta. Ei tueta uusien reitistöjen rakentamista, mutta olemassa olevien kunnostusta tai reitistöjen yhdistämistä voidaan tukea. Kunnostuksen tukeminen edellyttää, että reitti on ns. käytössä kulunut (ei huollon puutteen vuoksi kunnostettava).
  • Kosteikkojen perustamista ei tueta Leader-varoin.

  Kehittämishankkeet

  Tapahtumat

  • tapahtuman tulee linkittyä Viisarin strategiaan
  • tapahtuma on pääsymaksuton
  • tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa (ei olemassa oleva tapahtuma)
  • hakijalla tulee olla pyrkimys tapahtuman järjestämiseen myös jatkossa, täten esim. vuosijuhlien tms. rahoittaminen ei ole mahdollista. Jatkuvuuden osoituksena tulee esittää tapahtuman alustava toiminta- ja rahoitussuunnitelma seuraaville kolmelle vuodelle.

  Opintomatkat

  • Visiitti 2 -teemahankkeen tyyppisiä opintomatkoja voidaan edelleen rahoittaa omina hankkeinaan
  • hankkeen kustannukset eivät voi sisältää palkkakuluja eikä talkootyötä
 • Linjaukset julkisten toimijoiden hankkeille

  Julkisten toimijoiden hankkeita ovat esimerkiksi kuntien hankkeet.

  • Julkisten tahojen investointihankkeiden tulee olla erityisen avoimesti kaikkien asukkaiden käytössä (esim. puistot, luontoliikuntakohteet).
  • Yleishyödyllisten investointien maksimikustannukset 100 000 € per hanke.
  • Yleishyödyllisen hankkeen maksimikustannukset 100 000 € per hanke.
  • Kuntien omaa rahoitusta pitää olla 20 % ja Leader -kuntarahaa 20% eli yhteensä 40 % muuta julkista rahoitusta.
  • Liikuntapaikkojen investointien tukeminen on mahdollista pienenä osana muuta yleishyödyllistä investointia (esim. pump-track –rata puiston yhteyteen).
  • Liikuntapaikkojen tuottaminen on osa kuntien toimintaa, eikä sitä tueta Leader-rahoituksella, koska kuntien on mahdollista hakea palveluihin mm. opetusministeriön rahoitusta.
  • Kunnan ulkoistamaa palvelutuotantoa ei ole mahdollista tukea Leader -varoin.
  • Hyvinvointialueen toiminnan piiriin kuuluvia palveluita ei tueta Leader -rahoituksella.

   

  • Seurakuntien hakemia hankkeita ei tueta.

Valintajaksot ja tukihakemusten käsittely

Hankerahoituksessa on jatkuva haku, mutta valintajakso määrittelee, milloin tukihakemus käsitellään. Tukihakemukset käsitellään Viisarin hallituksen kokouksissa.

Hanketukien valintajaksot päättyvät:

15.1.2024 klo 23.59

29.2.2024 klo 23.59

15.4.2024 klo 23.59

31.5.2024 klo 16.00

 

Leader Viisarin hallituksen kevään 2024 kokoukset ovat:

21.2.2024 Käsiteltävänä 15.1.24 mennessä saapuneet hakemukset: yritystuet, yritys- ja viljelijäryhmähankkeet, sekä hanketuet (pois lukien pienhankkeet, Älykäs kylä-hankkeet ja Älykäs kylä-hankkeen valmisteluraha).

10.4.2024 Käsiteltävänä 29.2.24 mennessä saapuneet hakemukset: yritystuet,  yritys- ja viljelijäryhmähankkeet sekä niiden valmistelurahat sekä hanketuet (pois lukien Älykäs kylä-hankkeet ja Älykäs kylä-hankkeen valmisteluraha).

22.5.2024 Käsiteltävänä 15.4.24 mennessä saapuneet hakemukset: yritystuet,  yritys- ja viljelijäryhmähankkeet sekä niiden valmistelurahat sekä hanketuet.

26.6.2024 Käsiteltävänä 31.5.24 mennessä saapuneet hakemukset: yritystuet,  yritys- ja viljelijäryhmähankkeet sekä niiden valmistelurahat sekä hanketuet.

Hae sivuilta