Leader Viisari -logo

Valmistelurahan toimenpiteet

 • Mihin valmistelurahaa voi kohdentaa?

  Valmistelurahaa voi kohdentaa maatilojen kehittämisen yhteistyö-, ilmastoyhteistyö-, luonnonvarayhteistyö-, nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyö- sekä maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeiden suunnitteluun. Sitä voi kohdentaa myös Älykäs kylä -hankkeen suunnitteluun sekä laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden yhteistyön edistämiseksi.

 • Kuinka paljon valmistelurahaa voi saada?

  Valmisteluraha on 5000 € ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena.

  Ehtona valmistelurahan myöntämiseen on hakijan/ryhmän aito pyrkimys kehittämiseen.

   

 • Mitä valmistelurahalla tulee saavuttaa?

  Valmistelurahalla voi selvittää, onko hankkeelle onnistumisen edellytyksiä, tehdä hankkeen ”markkinakartoituksen”.

  Valmistelurahalla voidaan muotoilla toteutettavan hankkeen idea sekä asetetaan ja konkretisoidaan hankkeen tavoitteet. Suunnittelun aikana etsitään toteutuskumppanit ja aloitetaan viestintä, verkostoituminen ja osallistaminen.

  Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus ja kumppanuus.

  Jos suunnittelun aikana todetaan, että idea ei toimi, tuloksena tehdään raportti, jossa kerrotaan syyt, miksi hanke ei onnistu. 

 • Kuinka kauan valmistelurahalla toteutettava hanke voi kestää?

  Valmistelurahalla toteutettavan hankkeen toteutusajaksi voidaan määrätä enintään vuosi.

Hae sivuilta