Leader Viisari -logo

Hankerahoitus

Hankerahoituksen avulla voidaan parantaa kylän palveluita ja viihtyisyyttä, kehittää yrittäjien yhteistyötä tai vaikka kunnostaa kokoontumis-, luonto- ja harrastuskohteita. Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa näitä ja monia muita ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja elämänlaatua. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat. Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllistä.

ryhmä ihmisiä nuotiolla

Kehittämishankkeet

 • Koulutushankkeet
 • Tiedonvälityshankkeet
 • Yhteistyöhankkeet
  • Vähintään kahden toimijan yhteistyöhankkeet
  • Vähintään kolmen toimijan yhteistyöhankeet
 • Investointihankkeet
  • Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit
  • Investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi
 • Pienhankkeet

Uutta:

 • Entistä enemmän ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyviä hankkeita
 • Painotetaan osaamista ja digitalisaatiota edistäviä hankkeita

Yleistä hankerahoituksesta

Viisarin hankerahoituksesta voi löytyä apua, jos haluat kehittää kotikylässäsi tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia tai kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen. Maaseudulla, jossa on työpaikkoja, palveluja ja yhteistä tekemistä, viihtyvät kaikenikäiset asukkaat. Aktiivinen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita ja vapaa-ajan viettäjiä.

Kyläläiset ovat usein itse parhaita ratkomaan oman kylänsä kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla voitte vaikuttaa siihen, millaista kotiseudullanne on asua ja yrittää.

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät Viisarin paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden toteutumista. Hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden arvioi Viisarin hallitus valintakriteereiden perusteella. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista toimintaa.

Hankerahoitus on harkinnanvaraista tukea.

 

Hae sivuilta