Leader Viisari -logo

Hankesuunnitteluun

Hankesuunnittelun ABC

Hankesuunnitelman otsikot ja selitteet Hyrrässä

Hanketoimijan opas kestävän kehityksen huomioimiseen

Kehittämishankkeen kustannusarviopohja, laskennalliset kustannukset (investoinneille pohjat alempana)

Rahoitussuunnitelma

 

Investointihankkeet (rakentaminen, kone- ja laitehankinnat)

Keski-Suomen Ely-keskuksen rakennusasiantuntijan opas rakentamishankkeissa huomioitavista asioista

 

Kustannusarvio

Outokaira Tuottamhan Leader-ryhmän Hannu Rinne on tehnyt oivallisia kustannusarviopohjia, iso kiitos hänelle näistä! Huomaathan muokata tukiprosentit Viisarin rahoituksen mukaiseksi. Yleishyödyllisten investointien tuki on 50% ja pienhankeinvestoinnin (ei vielä haettavissa) 60%.

Kustannusarviopohja, pienrakentaminen

Kustannusarviopohja, korjausrakentaminen

Kustannusarviopohja, maastorakentaminen

Kustannusarviopohja, energiatehokkuuden parantaminen

 

Kilpailutus, hintatason selvitys

Tarjouspyyntömalli

Vertailutaulukko koneet ja laitteet

Hintatason selvitys

 

Hankkeen toteuttaminen

 • Hankkeen aloittaminen
 • Hankkeen viestintä

  Vuosina 2023–2027 rahoitettavien hankkeiden viestintäohjeet

  Seuraavat viestintäohjeet koskevat vuosina 2023–2027 rahoitettavia hankkeita. Kaudella 2014–2022 rahoitettujen hankkeiden ohjeet löytyvät tekstin lopusta.

  Viisarin viestintäohjeet hanketoimijalle (pdf).

   

  numero 1

  Viralliset tiedotusohjeet

  Kaikkien EU-rahoituksen saajien on käytettävä viestinnässään EU:n tunnusta EU:n ohjelmista saadun tuen esille tuomiseksi ja EU:n näkyvyyden parantamiseksi.

  Hankkeen tukipäätöksen ehdoissa on kerrottu, mitkä viestintävelvollisuudet saamaasi tukea koskevat. Myönnettyyn tukeen voidaan tehdä 1–5 prosentin vähennys, jos viestintävelvoitteita ei ole noudatettu. Vähennyksestä on säädetty kansallisessa lainsäädännössä.

  EU:n tunnus ja muut logot
  Kun viestit hankkeesta, muista aina kertoa, että se on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Kaikessa hankkeen viestintämateriaalissa on oltava näkyvissä EU:n tunnus, eli EU-lippu ja teksti ”EU:n osarahoittama”. Leader-rahoitteisissa hankkeissa suositellaan, että myös Leader-logoa (Leader-lippu) voidaan käyttää. Saat tunnukset Maaseutuverkoston kuvapankista.

  Jos viestintämateriaalissa on muita tunnuksia EU-lipun lisäksi (esimerkiksi oman organisaatiosi logo), esitä EU-tunnus samanarvoisena (koko, sijoittelu) muiden tunnusten kanssa. Graafisessa ohjeessa on tarkemmat ohjeet EU-tunnuksen käytöstä.

  Viestintämateriaali
  EU:n tunnuksen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, jotka käsittelevät toimen toteuttamista. Viestintämateriaalia ovat esimerkiksi painetut materiaalit tai digitaaliset tuotteet, verkkosivustot ja niiden mobiiliversiot, esitteet hankkeesta sekä hankkeesta tehty PR-materiaali ja lehti-ilmoitukset. Myös mainokset, jotka on maksettu hankkeesta, kuuluvat viestintämateriaaliin.

  Kun viestit hankkeestasi, kerro viestintämateriaalissa asiayhteyteen sopivalla tavalla, että hankkeesi on saanut EU:n maaseuturahoitusta.

  Verkkosivustot ja sosiaalisen median tilit
  Jos hankkeella on verkkosivusto tai sosiaalisen median tili, esitä niissä hankkeesta lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus. Tiedot voidaan antaa sosiaalisen median tilin esittelytekstissä tai profiilikuvauksessa.

  Jos kerrot hankkeestasi organisaatiosi tai yrityksesi verkkosivulla tai sosiaalisen median tilillä, muista kertoa myös saamastasi EU-rahoituksesta. Kun rahoituslähde käy ilmi sosiaalisen median tilin kuvauksesta, se riittää, eikä jokaiseen erilliseen sosiaalisen median kuvaan tai postaukseen tarvitse sisällyttää EU-tunnusta.

  Juliste yli 10 000 euron hankkeisiin
  Jos  hankkeen tai yritystuen julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa, aseta näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste. Juliste voidaan sijoittaa esimerkiksi hankevetäjän työtiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan, eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Tulosta juliste A3-koossa. (Tulostettava julistepohja lisätään sivuille myöhemmin.)

  Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Juliste voi olla myös digitaalinen. Tällöin tulee varmistaa, että näyttö, jossa digitaalinen juliste näkyy, on toimintavarma.

  Tiedotuskyltti tai sähköinen näyttö yli 50 000 euron investointien yhteyteen
  Kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti, jos olet saanut julkista tukea 50 000–500 000 euroa ja kyseessä on aineellinen investointi (esimerkiksi kone, laite, linjasto), infrastruktuuri- tai rakennushanke.

  Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla investoinnin yhteydessä. Riittää, että kyltti on paikallaan toimen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä. Saat tiedotuskyltin Leader-ryhmältä.

   

  Yleisiä vinkkejä viestintään

  Viesti hankkeen tuloksista ja saavutuksista koko hankkeen ajan esim. somessa ja nettisivuilla. Viestintä lisää hankkeen näkyvyyttä ja helpottaa osallistamista.

  Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käyvät ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus. Muista mainita verkkosivuilla, että hanke on saanut rahoitusta Leader Viisarilta ja lisää tarvittavat logot.

  Valtakunnalliseen hankerekisteriin on koottu kaikki maaseuturahastosta rahoitetut kehittämishankkeet. Hankkeiden toteuttajat pääsevät itse hallinnoimaan järjestelmässä hankekorttejaan, joita voi hyödyntää hankkeen viestinnässä nettisivujen tapaan.

  Kerro mielenkiintoisista jutuista medialle. Houkutteleva juttu voidaan saada aikaiseksi peilaamalla muihin ajankohtaisiin aiheisiin tai kertomalla ihmisistä hankkeiden takana.

  Aiheita tiedotteisiin:

  • Hankkeen aloittaminen (Kerro, kuka alkaa tehdä ja mitä sekä mitä hyötyä hankkeella tavoitellaan)
  • Talkoot, erikoiset hankinnat ja tapahtumat
  • Valmiit investoinnit ja niiden vaikutukset
  • Tarinat ihmisistä hankkeiden takana

   

  Hankkeen vaikuttavuudesta viestiminen

  Vaikuttavuudesta ja tuloksista viestiminen osoittaa, että hanketyöllä on ollut myönteisiä vaikutuksia ihmisiin, yhteisöön ja ehkä jopa laajemmin yhteiskuntaan.

  Vinkkejä hankkeen vaikuttavuuden viestimiseen:

  • Kerro, miksi hanke on olemassa, mitä haluatte saada aikaan ja muuttaa. Kerro, miksi teette tärkeää työtä.
  • Kerro, mikä hankkeen vaikuttavuus on ja osoita muutos, jonka olette tehneet.
  • Muokkaa viesti sen mukaan kenelle viestit ja valitse viestintäkanava kohderyhmän mukaan.
  • Tarinallista viestisi, kerro miten hanke on vaikuttanut ihmisiin ja yhteisöön.
  • Lisää vinkkejä löydät Vaikuttavuuden tehtäväkirjasta (pdf)

   

  Vuosina 2014–2022 rahoitettujen hankkeiden viestintäohjeet

  Jos hankkeesi on saanut rahoituksen vuosina 2014–22, noudata rahoituskauden 2014–22 viestintäohjetta.

  Valmiita pohjia, joita voit käyttää vuosina 2014–22 rahoituksen saaneiden hankkeiden viestinnässä: Viestinnän työkalupakki.

 • Hankkeen vaikuttavuus
 • Kirjanpito ja talous
 • Muutokset hankkeessa
 • Talkootyö

  Vastikkeeton työ voidaan hyväksyä kustannukseksi yleishyödyllisissä investoinnissa ja kehittämishankkeessa.

  Rahoituskaudella 2023-2027 tukipäätöksen saaneilla hankkeilla talkootyön arvo on 20 €/henkilötyötunti ja 60 €/konetyötunti.

  Esitä lomakkeella 2023AVT (pdf) arvio vastikkeettomasta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä (laatu ja määrä). Anna arvio töiden mukaan eriteltynä. Liitä lomake tukihakemuksen liitteeksi. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä on lisäksi esitettävä tuntikirjanpito tuen maksua haettaessa.

  Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vain sellainen vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Edellytyksenä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään 15-vuotias.

  Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

  Talkootyöstä pidetään kirjaa talkootyön seurantalomakkeella: Vastikkeettoman työn lomake 322L (xls)

 • Hankehenkilöstö ja työajanseuranta
 • Raportointi
 • Seurantatiedot
 • Hintatason selvittäminen
 • Tietosuoja
 • Hankkeen ohjausryhmä
 • Hyvät käytännöt ja hankeverkostot

Hae sivuilta