Leader Viisari -logo

Tukimuodot

Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan, ja että tuella on olennaista merkitystä yritysten perustalle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea ei myönnetä, jos alalla ja paikkakunnalla on kilpailua, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa. Kilpailutilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Yritystukien tukimuodot

 • Vakiintuneen yritystoiminnan tuki
  • Tuki on haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle, joka toimii tukikelpoisella alueella
  • Vakiintuneella toiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa, jota on harjoitettu päätoimisesti tai osa-aikaisesti vähintään yhden tilikauden ajan.
  • Yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalvelut, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin.
  • Tuki 3 000 €, vakioitu kertakorvaus, maksetaan yhdessä erässä.
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa ohjelmakaudella 2023-2027. Edellytyksenä on, että edeltävä vakiintuneen yritystoiminnan tuki on käytetty ennen uuden tuen myöntämistä.
 • Investointituki

  Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiselle yrittäjälle. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

  Voit hakea investointitukea:

  • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
  • Koneiden ja laitteiden hankintaan
  • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

   

  Investointitukea ei voida myöntää:

  • Traktorin hankintaan
  • Liikennealalle
  • Puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
  • Energiaturpeen tuotantoon
  • Korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
  • Yritysostoihin

   

  Investoinnin kustannusarvio voi olla 5.000-100.000 euroa.

  Tutustu tarkemmin investointitukeen täältä.

 • Tuki omistajanvaihdoksen suunnitteluun
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Ehtona tuen myöntämiselle, että ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla
   maaseudulla ja ostettava yritys on yksilöitävä. Tukea ei voida myöntää maa- ja metsätalousalan yritystoiminnan omistajanvaihdosten suunnitteluun. Omistajanvaihdoksen ei välttämättä tarvitse toteutua hankeaikana.
  • Hakija voi olla henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa y-tunnus. Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta.
  • Tuki myönnetään ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin: erityisesti juridisia, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita.
  • Tuki on 2 500 tai 5 000 €, kuitenkin enintään yhteensä 5 000 € samalle tuenhakijalle. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä ei ole omistajanvaihdoksen toteutuminen.

   

  • Tutustu OmistajaKS-hankkeen asiantuntijaverkostoon ja muihin hankkeen materiaaleihin täällä.
 • Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmisteluvaiheen tuki
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakija voi olla mikroyritys tai henkilö, jolla on y-tunnus.
  • Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittämistä. Tällä tuella valmisteltavien selvitysten ei tarvitse kohdistua  Leader-rahoitukseen, vaan niille voidaan hakea muita rahoituslähteitä.
  • Tuki on 2 000 € ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena yhdessä erässä.
  • Tuki voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027.
 • Maatalouden kokeilutuki

  Maatalouden alkutuotannon kokeilutuki 

  • Haettavissa vain Leader-ryhmiltä 
  • Hakijana voi olla yritys, y-tunnus oltava 
  • Uusien liikeideoiden testaaminen ja kokeilu, esim. erikoiskasvien viljelyn aloittaminen tai laajentaminen kaupalliseen tuotantoon tai kumppanuusmaatalouden kokeiluun. Myös eläintenpidon uusien menetelmien kokeiluun.  
  • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevalle yritykselle monipuolistamaan maataloustoimintaa. 
  • Kokeilun kesto enintään 3 vuotta. 
  • Ei olemassa olevan maatilan tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan. Ei eläinten hankintaan.  
  • Kokeilu voi ja saa epäonnistua. Kaikki kokeilut on dokumentoitava tuen maksua varten.  
  • Tuen voi käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Myös pienhankintoihin, jotka kestävät pääasiassa kokeilun ajan. 

   

  •  Tuki 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €, riippuen kokeilun laajuudesta, kuitenkin yhteensä enintään 7500 e samalle tuen saajalle rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena jälkikäteen yhdessä erässä. 

Kehittämistoimenpiteen valmistelu

Maatalouden kokeilutuki

Tuki omistajanvaihdoksen suunnitteluun

Hae sivuilta