Leader Viisari -logo

Miten yritystuen maksua haetaan?

Nämä ohjeet koskevat vuonna 2022 tai sitä ennen tehtyjen yritystukipäätösten maksun hakemista!

Yritystuen maksua haetaan Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Hakemukseen tarvitaan hakemustyypistä riippuen erilaisia liitteitä.

Lue huolella ELY-keskuksen tekemä päätös ja sen rahoitusehdot. Saat ohjeita tai apua maksuhakemuksen laatimiseen Viisarilta.

Maksuhakemuksen yleisohjeet

Muista nämä:

 • Toimita kopio rahoituspäätöksestä ja ohjeista yrityksesi kirjanpidosta vastaavalle henkilölle
 • Pidä projektikohtaista kirjanpitoa, jotta hankkeeseen liittyvät kulut voi helposti todentaa kirjanpidosta
 • Avustus maksetaan jälkikäteen
 • Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet, se nopeuttaa maksatuksen käsittelyä ja etenemistä

 

Maksua voi hakea kustannuksiin, jotka

 • on hyväksytty tukipäätöksessä (päätöksessä on mukana hyväksytty kustannuserittely)
 • ovat syntyneet hakemuksen vireilletulon jälkeen, tukipäätöksessä hyväksytyllä toteutusajalla
 • ovat tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia (osamaksulla maksaessa tukea voi hakea vasta, kun velka on maksettu rahoitusyhtiölle ja omistusoikeus on siirtynyt tuensaajalle)
 • on kirjattu tuensaajan kirjanpitoon

 

Investointituki

Kirjaa hakemuslomakkeeseen tiivis kuvaus hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Tarvittaessa myös liitteisiin voi lisätä erillisen raportin, joka sisältää kuvia toteutusvaiheesta ja rakentamishankkeen lopputuloksista.

 

Liitteet:

 • Kirjanpidosta maksujaksoa koskeva pääkirjan ote, jossa näkyvät hankkeeseen liittyvien maksujen kirjaukset (kirjaa kulut mieluiten omalle kustannuspaikalle)
 • Kopiot yritykselle osoitetuista, maksetuista laskuista ja niihin mahdollisesti liittyvät sopimukset, lähetyslistat tai vastaavat
 • Pyydetyt ja saadut tarjoukset yli 2500 € hankinnoista, jos niitä ei ole toimitettu hakuvaiheessa.  Kustannusten kohtuullisuuden selvittämisessä apuna voi myös käyttää hintavertailulomaketta
 • Tiliotteet tai verkkopankkitulosteet, joista näkyy yrityksen maksamat hankkeeseen liittyvät kulut
 • Jos kyseessä rakentamishanke, rakennuslupapäätöksen mukaisten katselmusten pöytäkirjat

Hae sivuilta