Leader Viisari -logo

Yleistä yritysrahoituksesta

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät Viisarin paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden toteutumista. Kaikkien rahoitettavien toimenpiteiden tulee myös edistää kestävää kehitystä. Löydät yrittäjien kestävän kehityksen oppaan tältä sivulta.

Hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden arvioi Viisarin hallitus valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystukien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista toimintaa.

Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan ja että tuella on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea ei myönnetä, jos alalla ja paikkakunnalla on kilpailua, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa. Kilpailutilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tutustu yritystukien käsittelyprosessiin täältä.

Kestävän kehityksen opas yrittäjille

Leader-yritysrahoitus 2023-2027 

Leader-investointitukia voivat hakea pääsääntöisesti alle 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset.  

Leader-yritysrahoitusta on haettavissa: 

  • aloittava yrittäjä (luonnollinen henkilö), yritystoiminnan suunnitteluun jo ennen perustamista 
  • yrityksen kehittämiseen 
  • yrityksen investointeihin 
  • maatilan kokeiluihin 
  • mikroyrityksen energiainvestointitukiin
  • Lisäksi yritykset voivat kehittää toimintaansa yhteisessä yritysryhmä- tai viljelijäryhmähankkeessa.  
  • Liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset voivat hakea yleishyödyllistä investointitukea yritystuen ehdoilla eli toiminnan tulee olla kannattavaa, eikä se saa vääristää kilpailua (palvelun puute).  

 

Milloin voi saada yritystukea:  

Yrityksen tuettava toiminta sijaitsee tukikelpoisella maaseudulla. Tarkista tuettavan kohteen tukialue.

Yritykselle syntyy uutta liiketoimintaa tai olemassa oleva kehittyy. 

Yrityksen tuettava toiminta ei vääristä kilpailua. 

Yritystoiminnalla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.  

Kun sinulla on hankeidea, otathan yhteyttä Viisariin. Viisarin työntekijät auttavat sinua idean kehittelyssä ja hankehakemuksen tekemisessä. Hankehakemus tehdään sähköiseeen Hyrrä-järjestelmään, johon hakija kokoaa hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet.

Tukialueiden tukiprosentit

Alla olevista taulukoista näet tukialueiden 2 & 3 tukiprosentit. Investointituessa tuettavan investoinnin sijainti määrittelee tarkemman tukiprosentin.

Maaseuturahoituksen yritystuet Keski-Suomessa - yritysneuvojan opas

Hae sivuilta