Leader Viisari -logo

Yritysrahoitus

Yritykset voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Kehittämistä voidaan tehdä myös useamman yrityksen yhteisessä yritysryhmähankkeessa. Yritystuen tulee tuoda aina jotain uutta mukanaan!

Kun sinulla on hankeidea, otathan yhteyttä Viisariin. Viisarin työntekijät auttavat sinua idean kehittelyssä ja hankehakemuksen tekemisessä. Hankehakemus tehdään sähköiseeen Hyrrä-järjestelmään, johon hakija kokoaa hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet.

kukkaruukku, kasvua, sydän

Yleistä yritysrahoituksesta

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät Viisarin paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden toteutumista. Hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden arvioi Viisarin hallitus valintakriteereiden perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystukien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista toimintaa.

Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan ja että tuella on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea ei myönnetä, jos alalla ja paikkakunnalla on kilpailua, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa. Kilpailutilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Hae sivuilta