Leader Viisari -logo

Tukimuodot

Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan, ja että tuella on olennaista merkitystä yritysten perustalle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea ei myönnetä, jos alalla ja paikkakunnalla on kilpailua, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa. Kilpailutilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Yritysrahoitusta voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireilletulon edellytykset.

Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Yritystukien tukimuodot

 • Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun
  • Myönnetään vain henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta tukea haettaessa tai myönnettäessä. 
  • Haettavissa vain Leader-ryhmiltä
  • Kokeilun kesto enintään 4 kuukautta. 
  • Mahdollista kokeilla myös kevytyrittäjyyttä kokeilulla. Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. 
  • Tukea ei voida käyttää pienhankintoihin.  
  • Tuki 2 500 €, vakioituna kertakorvauksena samalle hakijalle kerran rahoituskauden aikana.
 • Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki
  • Tuki on haettavissa vain Leader-ryhmän kautta. 
  •  Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta tukea haettaessa tai myönnettäessä.  
  • Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ostettaviin palveluihin. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaan yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä.
  • Tuki 1 000 €, vakioituna kertakorvauksena, maksetaan yhdessä erässä.  Tukea voidaan myöntää kerran samalle hakijalle rahoituskauden 2023-27 aikana.  

   

 • Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmisteluvaiheen tuki
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.  
  • Hakijana voi olla henkilö, jolla on y-tunnus tai mikroyritys.
  • Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittämistä. Tällä tuella valmisteltavien selvitysten ei tarvitse kohdistua  Leader-rahoitukseen, vaan niille voidaan hakea muita rahoituslähteitä. 
  • Tuki on 2 000 € ja se  maksetaan vakioituna kertakorvauksena yhdessä erässä. Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027.
 • Tuki päätoimisen yrittäjyyden käynnistämiseen
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta. 
  • Hakijalla oltava y-tunnus ja  haettavan yrityksen on sijaittava tukikelpoisella alueella. Tukea ei voida myöntää, jos samalle hakijalle on myönnetty tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Hakijan saama aiempi tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun ei estä saamasta tukea päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen.   
  • Päätoimisella yritystoiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa keskimääräinen työmäärä on vähintään 35 tuntia viikossa.  
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin. 
  • Päätoimisen yrityksen käynnistystuki 7 500 €.
  • Tuki voidaan myöntää samalle tuenhakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana.  
  • Vakioitu kertakorvaus, maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä. 
 • Tuki osa-aikaisen yrittäjyyden käynnistämiseen
  • Hakijalla oltava y-tunnus ja  haettavan yrityksen on sijaittava tukikelpoisella alueella.
  • Tukea ei voida myöntää, jos samalle hakijalle on myönnetty tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen.
  • Hakijan saama aiempi tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun ei estä saamasta tukea osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. 
  • Osa-aikaisuus: 10-35 työtuntia/viikko tai kausiluonteinen yrittäminen enintään 6 kk vuodessa, eikä ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.  
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin. 
  • Osa-aikaisen yrityksen käynnistystuki 5 000 €.
  • Voidaan myöntää samalle tuenhakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana. 
  • Vakioitu kertakorvaus, maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.
 • Tuki omistajanvaihdoksen suunnitteluun
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta. 
  • Ehtona tuen myöntämiselle, että ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla
   maaseudulla ja ostettava yritys on yksilöitävä.
  • Hakijana voi olla henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa y-tunnus.
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta. 
  • Tukea ei voida myöntää maa- ja metsätalousalan yritystoiminnan omistajanvaihdosten suunnitteluun.
  • Omistajanvaihdoksen ei välttämättä tarvitse toteutua hankeaikana. 
  • Tuki myönnetään ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin: erityisesti juridisia, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita.
  • Tuki 2 500 tai 5 000 €, kuitenkin enintään yhteensä 5 000 € samalle tuenhakijalle.
  • Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä ei ole omistajanvaihdoksen toteutuminen.

   

  • Tutustu OmistajaKS-hankkeen asiantuntijaverkostoon ja muihin hankkeen materiaaleihin täällä.
 • Investointituki

  Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiselle yrittäjälle. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

  Voit hakea investointitukea:

  • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
  • Koneiden ja laitteiden hankintaan
  • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

   

  Investointitukea ei voida myöntää:

  • Traktorin hankintaan
  • Liikennealalle
  • Puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
  • Energiaturpeen tuotantoon
  • Korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
  • Yritysostoihin

   

  Investoinnin kustannusarvio voi olla 5.000-100.000 euroa.

  Tutustu tarkemmin investointitukeen täältä.

 • Käynnistystuki

  Käynnistysavustukset on tarkoitettu pääsääntöisesti asiantuntijapalveluihin yritystoiminnan käynnistämisessä.

  Tuen määrä

  • Yrittämisen kokeilu 2.500 euroa
  • Maatalouden kokeilu 2.500, 5.000 ja 7.500 euroa
  • Omistajanvaihdoksen suunnittelu 5.000 euroa
  • Osa-aikainen yrittäminen 5.000 euroa
  • Päätoiminen yrittäminen 7.500 euroa
 • Yritysryhmähanke

  Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.

  Huomioitavaa: yritysryhmähankkeet ovat Hyrrässä haettavana kehittämishankkeena, ei yritystukena.

Yritystoiminnan kokeilu

Yrityksen suunnittelutuki

Osa-aikaisen ja päätoimisen yritystoiminnan käynnistystuki

Tuki omistajanvaihdoksen suunnitteluun

Hae sivuilta