JyväsRiihen rahoituslinjauksia vuodelle 2019

JyväsRiihen hallitus on päättänyt uusista rahoituslinjauksista syyskuussa toteutetun ideahaun perusteella. Osa esitetyistä ideoista ohjataan Ely-keskuksen hakuun.

Vuoden 2019 julkisen rahoituksen myöntövaltuudesta (noin 406 500 €) varattiin rahoitusta seuraaviin kiintiöihin:

  •  Elinkeinojen kehittäminen (yritystuet, yritysryhmät) 80 000 €. Jatkuva haku
  • Yleishyödylliset investoinnit: 100 000 €, pääasiassa pieniä investointeja, joille erillishaku uudella teemahankkeella.  Alahankkeiden tuki 60%, yksittäisen alahankkeen kustannukset 
    1 000 -15 000 €. Investoinnit voivat olla kalustohankintoja tai rakentamista tai molempia.  Paperihakemusten käsittely tammikuussa. Hakemusten määräaika 14.1.2019
  • Yleishyödylliset kehittämishankkeet: 120 000 €.  Kehittämishankkeille suositellaan enintään kahden vuoden toteutusaikaa. Julkinen tuki yksittäisessä hankkeessa voi olla enintään 45 000 € (ei koske kansainvälisiä hankkeita). Hakemukset käsitellään maaliskuun kokouksessa. Hakemukset Hyrrän kautta. Määräaika 15.2.2019
  • Kansainväliset hankkeet: 100 000 €. Hakemukset Hyrrän kautta. Käsittely saapumisjärjestyksessä.

Lisäksi hallitus päätti, että mahdollinen lisäkehys ja palautuvat valtuudet jaetaan sitä mukaa kun rahoja palautuu jakoon ilman kiintiöitä.  


JyväsRiihen ideahaku

JyväsRiihen ideahaku etsii hankeideoita, joilla parannetaan JyväsRiihen alueen kuuluvien maaseutualueiden palveluita ja kylien viihtyvyyttä. Ideahaussa etsitään parhaiten JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategiaan sopivia hankkeita. 

Hankkeet pitäisi toteuttaa vuosina 2019 -2020. Tässä vaiheessa hankkeen ei tarvitse olla valmis, mutta kehittämistarve on alueen toimijoista lähtevä.

Ideahakuun osallistuminen ja mahdollisesti jatkovalmisteluun valituksi pääseminen ei tarkoita vielä, että hanke olisi varmasti rahoitettavien joukossa. JyväsRiihen hallitus käsittelee varsinaiset hakemukset JyväsRiihen valintakriteerien perusteella. 
 
Lähetä ideasi viim. 27.9.2018

Ideahaku ei koske suoria yritystukia. Yrityskohtaisiin hankkeisiin voi hakea tukea suoraan Hyrrä -järjestelmässä.

Lue lisää
Lisätietoja ideahausta:
Pirjo Ikäheimonen puh 040 868 1113
Leena Karjalainen puh 044 959 8500
sp: toimisto(at) jyvasriihi. fi

16.2.2018 16.15

Yleis­hyö­dyl­lis­ten hankkeiden kä­sit­te­ly­kat­ko voimaan 17.2.2018 alkaen.

Vuoden 2018 osalta loppuvuoden rahoitus varataan yritystukiin ja elinkeinollisiin yhteistyöhankkeisiin. Yritystukien haku on edelleen jatkuva. Yleishyödyllisiä hankkeita käsitellään seuraavan kerran loppusyksyllä 2018

Leader-rahoituksella on ollut alueellamme kova kysyntä. Hallitus on käsitellyt tammi-helmikuussa jo 28 hakemusta ja puoltanut Leader-tukea 23 hankkeeseen.  Vuonna 2018 käytössä oleva Leader-rahoitus on sidottu jo lähes kokonaan.

Tämän vuoksi hallitus on kokouksessaan 15.2.2018 päättänyt varata loput vuoden 2018 Leader-rahoituksesta  yritystukiin ja elinkeinollisiin yhteistyöhankkeisiin. 

Yleis­hyö­dyl­lis­ten kehittämis –ja in­ves­toin­ti­hank­kei­den osalta tulee voimaan kä­sit­te­ly­tau­ko.


17.2.2018 alkaen vireille jätetyt yleishyödylliset hankkeet käsitellään myöhemmin syksyllä. Hakemuksia voi tehdä ja lähettää Hyrrä-järjestelmässä, mutta ne käsitellään ja viedään JyväsRiihen hallituksen päätettäväksi vasta käsittelytauon päätyttyä syksyllä 2018.  Käsittelyaikataulusta ilmoitetaan, kun tarkempi ajankohta on tiedossa.   Hakemusvalmistelijoita pyydetään huomioimaan asia hankesuunnitelmien aikatauluissa.

Yritystukien ja elinkeinollisten yhteistyöhankkeiden haku on edeleen jatkuva. Yritysten hakemuksia käsitellään hallituksessa sitä mukaa, kun Hyrrään vireille jätetyissä hakemuksissa on kaikki tarvittava tieto päätöksentekoa varten. Tarkista hallituksen kokousaikataulu nettisivuiltamme.


Lisätietoa ja ohjeistusta
Pirjo puh 040 868 1113
Leena puh 044 959 8500
toimisto (at) jyvasriihi.fi

Rahoituksen haku

JyväsRiihi myöntää harkinnanvaraista Leader-rahoitusta alueensa pienyrityksille, yhdistyksille, järjestöille tai muille rekisteröidyille toimijoille.  Hakemusvalmisteluun saa maksutonta neuvontaa ja ohjausta sopimuksen mukaan.

Yritykset ja yritysryhmät voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös yleisempään elinkeinoelämän kehittämiseen.

Yhteisöt ja yhdistykset puolestaan voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

JyväsRiihen Leader-rahoitus on osa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja se perustuu Yritteliäät kylät 2020                 -strategiaan.  Leader-rahoitus on julkista rahoitusta, joka tulee EU:n maaseuturahastosta, valtiolta ja toiminta-alueen kunnilta.

Rahoitusehdot ja hakumenettely perustuvat Manner-Suomen maaseutuohjelmaan.