JyväsRiihi logo

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta hakiessa kannattaa olla yhteydessä JyväsRiiheen, josta saa maksutonta neuvontaa. Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Rahoituksen hakemisen vaiheet

Yritystuen hakemista suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä JyväsRiiheen. Käydään yhdessä läpi ideaasi ja sen rahoitusmahdollisuuksia. Neuvomme tarpeen mukaan hakemuksen ja kustannusarvion laatimisessa.

Yrittäjä voi alkaa työstämään hankesuunnitelmaa Hyrrä-järjestelmässä ja hankkia siihen tarvittavia liitteitä. Kun tarvittava materiaali on koossa, voi hankkeen lähettää käsittelyyn. Yrittäjä saa ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta.

JyväsRiihen hallitus käsittelee rahoitushakemuksen ja antaa siitä lausunnon. Hakemus etenee ELY-keskuksen viranomaiskäsittelyyn. ELY-keskus tekee virallisen rahoituspäätöksen.

Myönteinen rahoituspäätös tarkoittaa, että yrityshankkeen toteutus voi virallisesti alkaa. Jos haluat aloittaa yrityshankkeen omalla riskillä, se on mahdollista rahoitushakemuksen vireilletulon jälkeen ennen JyväsRiihen hallituksen tai ELY-keskuksen käsittelyä.

Tutustu JyväsRiihen yritysrahoituksen tukimuotoihin ja valintakriteereihin.

Tarkemmat yritysrahoituksen suuntaamisen linjaukset: Maaseuturahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa 2023-2027 (pdf)

Ota ensin yhteyttä JyväsRiiheen ja esitä ideasi
Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä JyväsRiiheen. Asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä.
Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa
Täytä sähköinen hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa ja lisää mukaan tarvittavat liitteet. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.
Toimenpiteiden aloittaminen
Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä.

Hakemusten käsittely

Hanke- ja yritystukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakson päätyttyä JyväsRiihen hallitus käsittelee ja pisteyttää tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset. Pisteytyksen perusteella hankkeet laitetaan paremmuusjärjestykseen ja parhaat hankkeet rahoitetaan. JyväsRiihen hallitus käsittelee rahoitushakemuksia säännöllisesti.

JyväsRiihen hallituksessa käsitellään rahoitushakemuksia syksyllä 2024 seuraavissa valintajaksoissa:

 • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 7.8. (hallituskokous 28.8.)
 • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 11.9. (hallituskokous 2.10.)
 • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 23.10. (hallituskokous 13.11.)
 • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 20.11. (hallituskokous 11.12.)

Asiointi sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä

Täytä rahoitushakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.

Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemmin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Hyrrä-järjestelmään liittyvä tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä JyväsRiihessä.

 

Yritystukihakemuksen vireilletulo

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Hakemus tulee vireille heti, kun se sisältää riittävät tiedot ja hakemus on allekirjoitettu ja lähetetty Hyrrä-järjestelmässä. Hankkeen toteutuksen voi aloittaa vireille tulon jälkeen omalla riskillä ennen ELY-keskuksen viranomaispäätöstä.

Yrityksen käynnistys- tai kehittämistukea haettaessa toimenpiteen aloittamiseksi katsotaan hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen aloittaminen. Investointitukea haettaessa toimenpiteen aloittamiseksi katsotaan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, rakennustöiden aloittaminen, koneen tai laitteen toimitus, hankinnan maksaminen, tai sellaisen sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman.

Hyrrä-asioinnissa huomioitavaa

 • Hyrrään kirjautuminen

  Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua yrityksesi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia yrityksesi nimissä Hyrrä-palvelussa.

  Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia.

  Hyrrään kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet Suomi-fi- valtuutuksen tekemiseen löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

 • Vinkit Hyrrän käyttöön

  Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Ruokavirastaon sivulta.

  Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Ohje välimuistin tyhjentämiseen.

  Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne. Ensimmäisen välilehden valinnat Hyrrässä määräävät sitä, millaisia tietoja järjestelmä vaatii hakemukseen.

  Kysy lisätietoa tukimuodoista ja tuen hakemisesta JyväsRiihestä.

Hyrrä-ohje yritystuen hakemiseen

Rahoitushakemuksen liitteet

Yritystukihakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Hyrrässä yritysrahoitushakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus

Hakemuksen lisäksi tarvitaan seuraavat liitteet:

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Tulossuunnitelma ja rahoitussuunnitelma eli T2 (pdf)  ja T4 (pdf) -lomakkeet
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Uudella yrityksellä kannattavuuslaskelmat
 • Velkaluettelo eli T7 (pdf) -lomake
 • Kaluston, koneiden tai laitteiden hankinnasta kalustoluettelo Kalustoluettelo (xls)
 • Selvitys hintatason selvittämisestä ja pyydetyt tarjoukset Hintavertailulomake (word)

Rakentamishankkeissa liitteeksi tarvitaan lisäksi:

 • Investointisuunnitelma
 • Rakentamista koskevat suunnitelmat
 • Pääpiirustukset
 • Erikoissuunnitelmat, esim. sähkö- tai lvi-suunnitelmat
 • Rakennusalan ammattilaisen tekemä rakennusselostus
 • Rakennusalan ammattilaisen tekemä rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • Rakennuslupa

Rahoitushakemus tehdään Hyrrässä

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Rahoitushakemuksen liitteeksi tarvitaan riittävän tarkka hankkeen kustannusarvio. Hankkeen kustannusarvio perustuu hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Kustannusarviossa on eriteltävä kustannuslajeittain kaikki kustannukset, joita hankkeessa syntyy. Kustannuksia voi syntyä hankkeen aikana niihin kustannuslajeihin, jotka on mainittu kustannusarviossa.

Hankkeen rahoitus koostuu myönnettävästä tuesta ja yksityisestä rahoituksesta. Yksityinen rahoitus koostuu hakijan omasta rahallisesta osuudesta. Hankesuunnitelmassa hakija kuvaa, millä tavoin yksityinen rahoitus muodostuu. Mikäli hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan pankkilaina, hankehakemuksen liitteenä toimitetaan pankkilainapäätös. Mikäli tarkoituksena on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, kannatta mainita Finnverassa asioidessa Leader-tuen hakemisesta. Näin voidaan yhteensovittaa Finnveran rahoitus ja Leader-tuki. Finnveran lainapäätös tarvitaan hakemuksen liitteeksi.

Tuki maksetaan aina jälkikäteen. Huomioithan, että yrityksen tulee maksaa hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kulut ensin ja että tuki haetaan maksuun jälkikäteen syntyneitä kustannuksia vastaan.

Kustannusten kohtuullisuus ja kilpailutus

Hakijan tulee osoittaa hankkeen hakemusvaiheessa, että hankkeen kustannusarvio perustuu kohtuullisiin ja realistisiin kustannuksiin.

Vähintään 3 000 € suuruisten kone, laite- tai välinehankintojen, ostopalveluiden tai muiden hankintojen osalta kustannusten kohtuullisuus osoitetaan riittävällä määrällä tarjouksia tai hintatason selvityksiä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vähintään kolme tarjousta tai hintatietoa. Hintatietoja voi selvittää puhelimitse, sähköpostitse tai internetistä. Lisäksi liitteeksi tarvitaan hintatason selvityksestä laadittu hintavertailu.

Viranomaisen on varmistuttava kustannusten kohtuullisuudesta myös alle 3 000 € suuruisissa hankinnoissa. Hakijan on pyydettäessä osoittava näiden hankintojen osalta, mihin hintataso perustuu ja toimitettava niistä myös hintatason vertailutietoja.

Rakentamisen hankkeissa kustannusarvio laaditaan yksikkökustannuksiin tai kokonaistarjoukseen perustuen. Kustannusten kohtuullisuuden tarkastaa tällöin ELY-keskuksen rakentamisasiantuntija viitekustannuksiin verraten.

Hintavertailulomake (word)

Investointihanke, joka sisältää rakentamista

Hanke, joka sisältää rakentamista, vaatii erityisen huolellisesta suunnittelua. Varaa riittävästi aikaa rakentamis- tai kunnostushankkeen valmisteluun. Hyvä on kiinnittää huomiota suunnitelmien laatuun; näin saadaan tieto todellisista kustannuksista, ja voidaan suunnitella hankkeen talous realistiselle pohjalle. Laadi kustannuslaskelma tai -arvio yhdessä ammattilaisen kanssa. Ennakkoon pyydetyt tarjoukset auttavat kustannusarvion tekemisessä.

Rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan, josta saa tietoa, millaisia lupia hankkeeseen tarvitaan. Hakemuksen liitteeksi tallennetaan hyväksytty lupapäätös tai lupaviranomaisen kirjallinen lausunto luvan tarpeettomuudesta. Rahoitusta hakiessa tarvitset samoja rakentamisen asiakirjoja kuin viranomaislupia varten. Rakentamishankkeissa tarvittavia suunnitelmia ovat pääpiirustukset, rakennusselostus ja tarvittaessa erikoissuunnitelmat.

Leader Outokairan Vasara ja nauloja -hankkeessa on tehty materiaaleja, joissa autetaan rakentamishankkeiden hakijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistunut hanke. Tutustu materiaaleihin Vasara ja nauloja -hankkeen sivuilla.

Tutustu rakentamishankkeiden valmisteluun myös seuraavien dokumenttien avulla:

Rakentamisen asiakirjat 2023 (pdf)

Investointihankkeet 2023-2027 rakentaminen (pdf)

Huomioi kestävä kehitys hankesuunnittelussa

Kaikissa JyväsRiihen rahoittamissa hankkeissa tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteet.

Yrittäjän kestävän kehityksen opas auttaa huomioimaan ympäristö- ja ilmastoasiat hankesuunnittelussa. Oppaassa esitellään kestävän kehityksen eri muotoja ja annetaan ideoita kestävään hankesuunnitteluun.

Yrittäjän_opas_kestävän_kehityksen_huomioimiseen (pdf)

Video-opas yrittäjälle (YouTube)

Hae sivuilta