JyväsRiihi logo

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta hakiessa kannattaa olla yhteydessä JyväsRiiheen, josta saa maksutonta neuvontaa. Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, joka toimii yritystukien asiointikanavana.

ihminen tietokoneella

Rahoituksen hakemisen vaiheet

Yritystukien hakemisessa on rahoituskausien vaihtumisesta johtuva tauko, eikä hakemuksia voi toistaiseksi jättää Hyrrään. Uuden ohjelmakauden 2023-2027 tukien hakeminen avautuu kevään 2023 aikana.

Yritystuen hakemista suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä JyväsRiiheen. Käydään yhdessä läpi ideaasi ja sen rahoitusmahdollisuuksia. Neuvomme tarpeen mukaan hakemuksen ja kustannusarvion laatimisessa.

Yrittäjä voi alkaa työstämään hankesuunnitelmaa Hyrrä-järjestelmässä ja hankkia siihen tarvittavia liitteitä. Kun tarvittava materiaali on koossa, voi hankkeen lähettää käsittelyyn. Yrittäjä saa ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta.

JyväsRiihen hallitus käsittelee rahoitushakemuksen ja antaa siitä lausunnon. Hakemus etenee ELY-keskuksen viranomaiskäsittelyyn. ELY-keskus tekee virallisen rahoituspäätöksen.

Myönteinen rahoituspäätös tarkoittaa, että yrityshankkeen toteutus voi virallisesti alkaa. Jos haluat aloittaa yrityshankkeen omalla riskillä, se on mahdollista rahoitushakemuksen vireilletulon jälkeen ennen JyväsRiihen hallituksen tai ELY-keskuksen käsittelyä.

Ota ensin yhteyttä JyväsRiiheen ja esitä ideasi
Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä JyväsRiiheen. Asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä.
Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa
Täytä sähköinen hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa ja liitä tarvittavat liitteet. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.
Toimenpiteiden aloittaminen
Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireilletulon edellytykset.

Asiointi sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä

Täytä rahoitushakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.

Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemmin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Hyrrä-järjestelmään liittyvä tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä JyväsRiihessä.

Yritystukihakemuksen vireilletulo

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Vireilletulotarkastuksen tekee hakemuksen käsittelijä Hyrrässä, ja siitä tulee tieto yrittäjän sähköpostiin. Jos hakemuksessa on riittävät tiedot, hanke voidaan ottaa vireille ja sitä myötä käsittelyyn. Hyrrässä pitää olla tallennettuna seuraavat tiedot ennen vireilletuloa:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • investointia haettaessa investointisuunnitelma
 • liiketoimintasuunnitelma

 

Yritystuella rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille. Ennen vireilletuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia.
Yrityshanke katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjä tekee sopimuksen tai tilauksen, aloittaa rakennustyöt, vastaanottaa hankinnan ja/tai maksaa tai muun sellaisen sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman.

Hyrrä-asioinnissa huomioitavaa

 • Hyrrään kirjautuminen

  Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua yrityksesi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia yrityksesi nimissä Hyrrä-palvelussa.

  Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia.

  Hyrrään kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet Suomi-fi- valtuutuksen tekemiseen löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

 • Vinkit Hyrrän käyttöön

  Käytä oikeaa selainta. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Muista, että ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Ruokavirastaon sivulta.

  Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Ohje välimuistin tyhjentämiseen.

  Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne. Ensimmäisen välilehden valinnat Hyrrässä määräävät sitä, millaisia tietoja järjestelmä vaatii hakemukseen.

  Kysy lisätietoa tukimuodoista ja tuen hakemisesta JyväsRiihestä.

Hyrrä-ohje yritystuen hakemiseen

Rahoitushakemuksen liitteet

Yritystukihakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Hyrrässä yritysrahoitushakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Selvitys hintatason selvittämisesta ja pyydetyt tarjoukset

 

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös seuraavat liitteet:

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Tulossuunnitelma ja rahoitussuunnitelma
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Uudella yrityksellä kannattavuuslaskelmat
 • Velkaluettelo
 • Kaluston, koneiden tai laitteiden hankinnasta kalustoluettelo

 

Rakentamishankkeissa liitteeksi tarvitaan lisäksi:

 • Investointisuunnitelma
 • Rakentamista koskevat suunnitelmat
 • Pääpiirustukset
 • Erikoissuunnitelmat, esim. sähkö- tai lvi-suunnitelmat
 • Rakennusalan ammattilaisen tekemä rakennusselostus
 • Rakennusalan ammattilaisen tekemä rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • Rakennuslupa

Rahoitushakemus tehdään Hyrrä-järjestelmässä

Hae sivuilta