JyväsRiihi logo

Tukimuodot

Hankerahoitusta myönnetään yleishyödyllisiin investointeihin ja kehittämiseen. Rahoitusta on tarjolla yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin.

Kesäkioski ja jonoa

Hankerahoitus rahoituskaudella 2023-2027

Maaseudun kehittämistuet uudistuvat vuonna 2023. Vaikka tukiin tulee uudistuksia, paljon säilyy myös samana. Tiedotamme tukien hakujen alkamisesta ja  tukimuodoista myöhemmin.

Uuden EU-rahoituskauden mukaiset tuet tulevat haettaviksi sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi niihin liittyvän kansallisen lainsäädännön ja Ruokavirasto on toteuttanut lainsäädännön edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin ja ohjeistukseen. Eri tukimuotojen haut alkavat eri aikoina.

Kehittämishankkeina rahoitetaan edelleen yleishyödyllisiä investointeja, kylien ja palveluiden kehittämistä, elinkeinojen kehittämistä sekä koulutus- ja tiedonvälityshankkeita.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä edistetään kylien tai kuntien digitalisaatiota ja uudistumista: kylät voivat hakea rahoitusta erilaisiin digitalisaatioon liittyviin kokeiluihin ja myös muihin uusiin ratkaisuihin. Kyliltä edellytetään yhteistyötä muiden kylien, kunnan tai muun yhteisön kanssa.

Yritysryhmähankkeiden lisäksi vuodesta 2023 lähtien rahoitetaan myös viljelijäryhmähankkeita, joilla mm. nykyaikaistetaan maatiloja ja parannetaan niiden kilpailukykyä.

Leader-ryhmästä voi hakea rahoitusta muiden välineiden lisäksi pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi.

Investointihankkeet

Maaseudun pieninfrastruktuurin ja toimintaympäristön parantaminen

 • Esimerkiksi monipalvelukeskukset, yhteistyöskentely- ja innovointitilat, etätyötilat, yhteiseen käyttöön tarkoitetut rakennelmat tai rakennukset, monipaikkaisuutta edistävät investoinnit
 • Turvallisuutta, esteettömyyttä, saavutettavuutta ja poikkeustilanteiden hallintaa lisäävät investoinnit

Maaseudun kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen

 • Luonnon virkistyskäyttöön, luontoharrastuksiin, vapaa-ajan infrastruktuuriin ja kulttuuripalveluihin liittyvät investoinnit.

Pienhankkeet

 • Kehittämis- tai investointihanke
 • Vain Leader-ryhmien kautta
 • Kustannusarvio enintään 8 000 €
 • Kevennetty hakumenettely, kertakorvaus
 • Korvaa aiemmin käytössä olleen teemahankkeen

Yhteistyöhankkeet

 • Yhteistyöhankkeet
 • Yritysryhmähankkeet
 • Älykäs kylä –hankkeet
 • Yhteistyöhankkessa on mukana vähintään kaksi toimijaa
 • Jos yhdistys hakee kehittämishanketta Leader-ryhmältä, ryhmä katsotaan yhteistyökumppaniksi
 • Myös alueiden väliset ja kansainväliset hankkeet ovat mahdollisia

Tiedonvälityshankkeet

 • Maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten osaamisen lisäämiseen
 • Maatalouden, metsätalouden sekä maaseutuyritysten ja -yhteisöjen tiedonvälitykseen
 • Luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun, mukaan lukien ympäristökasvatus- ja tietoisuustoimet

Koulutushankkeet

 • Osaamisen lisäämisen avulla lisätään maaseutuyrittäjien ja -yhteisöjen ja viljelijöiden tietämystä ja osaamista ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, digitalisaation hyödyntämisestä sekä kasvatetaan uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön sekä energiansäästöön liittyvää osaamista.
 • Toimenpiteellä lisätään yrittäjien ja maaseudun yhteisöjen osaamista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi.

Hae sivuilta