JyväsRiihi logo

Hankerahoitus

Hankerahoituksen avulla voidaan parantaa kylän palveluita ja viihtyisyyttä, kehittää yhteistyötä tai vaikka kunnostaa kokoontumis-, luonto- ja harrastuskohteita. Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa näitä ja monia muita ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja elämänlaatua. Hankkeissa voi myös järjestää koulutusta, tiedottaa ja kehittää uusia innovaatioita. Mahdollisuuksia riittää niin pieniin kuin suuriinkin tekoihin. Hankkeita voi toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välillä, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti.

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta kehittää. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Kun tarpeet on tunnistettu, mietitään mitä tehdään ja miten. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan mahdollisimman realistisesti. Suunnitteluvaiheessa kannattaa pitää mielessä, että hyvä hanke hyödyttää mahdollisimman laajasti ja tulokset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Hyvällä hankkeella on myös jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeen.

Hankkeiden avulla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Hankkeilta edellytetään innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei ole sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin.

Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllisiä ja sellaisia, joista hyötyy tasavertaisella tavalla kaikki alueen tai kylän toimijat. Tuettu toiminta ei voi kohdistua pelkästään omalle jäsenistölle tai ennalta määrätyille suljetuille kohdejoukoille. Olennaista hanketuen myöntämisessä on, että hakijan pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja että toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Hankehakemuksen voi jättää milloin tahansa, hankehaku on jatkuva. JyväsRiihen hallitus kokoontuu kuukausittain käsittelemään rahoitushakemuksia. Rahoituksen edellytyksenä on, että hakemus on maaseutuohjelmaan ja JyväsRiihen Jyvällä-kehittämistrategiaan soveltuva ja se täyttää laillisuusvaatimukset. Lisäksi hakemuksen tulee täyttää tietty määrä valintakriteerejä.

Ota yhteyttä JyväsRiiheen ja esitä ideasi. Asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hankevalmistelussa kannattaa hyödyntää hankesuunnittelijan opasta: Opas hankkeita suunnitteleville (pdf)

Hankkeen hakija

Hakijoina voivat olla esimerkiksi yhdistykset, koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, kunnat, elinkeinoyhtiöt, säätiöt ja muut vastaavat. Yhteisö toimii Jyväskylän maaseutualueilla, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla.

Jyväskylän kaupunkialue ei ole rahoituskelpoista aluetta. Tarkista Jyväskylän kaupunkialuerajauskartasta, sijaitseeko yhteisösi tukikelpoisella alueella. Hakijayhteisö voi toimia myös kaupunkialueella, mutta hankkeesta hyötyvän kohderyhmän on koostuttava pääasiassa maaseudun asukkaista, yhteisöistä tai yrityksistä. Kaupunkialueella toimivien yhdistysten on erikseen perusteltava, mikä on hankkeen kohderyhmä ja miten se on valittu.

Hankerahoitusta investointeihin ja kehittämiseen

Yhteisö voi hakea rahoitusta

 • kehittämiseen
 • investointiin
 • koulutukseen ja tiedonvälitykseen
 • kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön

 

Rahoitusta voi hakea tukimuodosta riippuen muun muassa

 • työntekijöiden palkkauskuluihin
 • matkakustannuksiin
 • asiantuntijoiden palkkioihin
 • ostopalveluihin
 • toimistokuluihin
 • vuokriin
 • hankkeen ohjausryhmän kuluihin
 • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin

Kiinnostuitko hankerahoituksesta?

Hae sivuilta