JyväsRiihi logo

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Hakija vastaa rahoitushakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hakemusten tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. JyväsRiihen työntekijät antavat ohjausta hakemusvalmistelussa tarpeen mukaan ja valmistelevat rahoitushakemukset hallituskäsittelyyn.

JyväsRiihen hallitus valitsee kokouksissaan rahoitettavat hankkeet ja yritystuet Jyvällä – JyväsRiihen kehittämisstrategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin viranomaispäätökset.

JyväsRiihen hallitus on tehnyt rahoitettavien hankkeiden osalta rahoituslinjauksia muun muassa tukiprosenteista ja rahoituksen suuntaamisesta. Hankkeen sopivuus arvioidaan toimitetun hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella.

Hakemusten käsittely

Hanke- ja yritystukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakson päätyttyä JyväsRiihen hallitus käsittelee ja pisteyttää tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset. Pisteytyksen perusteella hankkeet laitetaan paremmuusjärjestykseen ja parhaat hankkeet rahoitetaan. JyväsRiihen hallitus käsittelee rahoitushakemuksia säännöllisesti.

Rahoitushakemusten käsittely JyväsRiihen hallituksessa tapahtuu keväällä 2024 seuraavien valintajaksojen mukaisesti:

  • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 15.1. (hallituskokous 31.1.)
  • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 1.2. (hallituskokous 21.2.)
  • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 3.4. (hallituskokous 24.4.)
  • Hakemusten viimeinen jättöpäivä 22.5. (hallituskokous 12.6.)

Yritystukien valintakriteerit

Hanketukien valintakriteerit

Hae sivuilta