JyväsRiihi logo

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Hakija vastaa rahoitushakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hakemusten tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. JyväsRiihen työntekijät antavat ohjausta hakemusvalmistelussa tarpeen mukaan ja valmistelevat rahoitushakemukset hallituskäsittelyyn.

JyväsRiihen hallitus valitsee kokouksissaan rahoitettavat hankkeet ja yritystuet Jyvällä – JyväsRiihen kehittämisstrategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin viranomaispäätökset.

Rahoitettavien hankkeiden osalta JyväsRiihen hallitus on tehnyt rahoituslinjauksia muun muassa tukiprosenteista ja rahoituksen suuntaamisesta. Hankkeen sopivuus arvioidaan toimitetun hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella.

Hakemusten käsittely

Hanke- ja yritystukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakson päätyttyä JyväsRiihen hallitus käsittelee ja pisteyttää tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset. Pisteytyksen perusteella hankkeet laitetaan paremmuusjärjestykseen ja parhaat hankkeet rahoitetaan.

JyväsRiihen hallitus käsittelee rahoitushakemuksia säännöllisesti. Rahoitushakemusten käsittely JyväsRiihen hallituksessa tapahtuu seuraavien valintajaksojen mukaisessa rytmissä:

  • Hakemus jätettävä viimeistään 8.8.2023 (käsittely 23.8.2023 hallituskokouksessa)
  • Hakemus jätettävä viimeistään 6.9.2023 (käsittely 27.9.2023 hallituskokouksessa)
  • Hakemus jätettävä viimeistään 9.10.2023 (käsittely 1.11.2023 hallituskokouksessa)
  • Hakemus jätettävä viimeistään 22.11.2023 (käsittely 13.12.2023 hallituskokouksessa)

Yritystukien valintakriteerit

Hanketukien valintakriteerit

Hae sivuilta