JyväsRiihi logo

Yritysrahoitus

JyväsRiihi myöntää rahoitusta monenlaisille yrittäjille; aloittaville, laajentaville ja toimintansa kehittäville. Yrityksiä tuetaan, jotta alueelle syntyisi lisää yritystoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaisuutta.

JyväsRiihen myöntämää yritysrahoitusta voivat saada mikroyritykset, jotka toimivat Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla. Jyväskylän kaupunkialue ei ole tukikelpoista aluetta. Tarkista Jyväskylän kaupunkialuerajauskartasta, sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella. Voit myös tarkistaa Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus -kartan osoitehaulla sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella.

Yritysrahoituksen tavoitteena on saada alueelle uusia yrityksiä ja vauhdittaa toimivia yrityksiä kasvuun. Rahoituksen myötä tavoitellaan yritysten liikevaihdon, työntekijöiden määrän tai liiketoiminnan tuloksen kasvua. Merkitystä on myös sillä, millaisia uusia palveluja yritys pystyy tuottamaan alueen asukkaille tai muille yrityksille.

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät JyväsRiihen Jyvällä-kehittämisstrategian tavoitteiden toteutumista. Perusedellytys rahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset ja JyväsRiihen valintakriteerit.

Yritysrahoitushakemuksen voi jättää milloin tahansa, sillä rahoitushaku on jatkuva.

Yritysrahoituksen ehdot

 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus,  maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat.
 • Rahoituksella tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että rahoituksella on selkeästi todettavissa oleva vaikutus hankkeen toteutukseen.
 • Rahoituksen kohdentamisessa huomioidaan olemassa oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedellytykset rahoitettavalla toimialalla ja alueella. Kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi tukea ei myönnetä toimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa.
 • Tuki kohdennetaan liiketaloudellisin perustein arvioituna päätoimiseen ja ammattimaiseen yritystoimintaan. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Leader-ryhmien on mahdollista rahoittaa päätoimisen yrittämisen lisäksi myös yritystoiminnan kokeilua sekä osa-aikaisen yrittämisen käynnistämistä ja investointeja.
 • Yrityksellä tulee olla riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen. Myönnetty tuki maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan.
 • Hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kasvu- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittävässä roolissa rahoituksen myöntämisedellytyksiä arvioitaessa.
 • Tukea myönnettäessä edellytämme, että hakija on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa, toimii yhteiskuntavastuullisesti sekä eettisesti kestävällä tavalla. Lisäksi edellytämme, että yrityksen toimintaan sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa.

 

Rahoitusta voi hakea:

 • luonnollinen henkilö
 • osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
 • mikroyritys
 • maatila
 • yrittäjyyden kokeilua, yritystoiminnan suunnittelua ja omistajanvaihdoksen valmistelua voi hakea ilman y-tunnusta.

Kiinnostuitko yritysrahoituksesta?

Hae sivuilta