JyväsRiihi logo

Yritysrahoitus

Yritystukien hakemisessa on ohjelmakausien vaihtumisesta johtuva tauko, eikä hakemuksia voi toistaiseksi jättää Hyrrään. Uuden ohjelmakauden 2023-2027 tukien hakeminen avautuu kevään 2023 aikana.

                       

JyväsRiihi myöntää rahoitusta monenlaisille yrittäjille; aloittaville, laajentaville ja toimintansa kehittäville. Yrityksiä tuetaan, jotta alueelle syntyisi lisää yritystoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaisuutta.

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Yritysrahoituksen tavoitteena on saada alueelle uusia yrityksiä ja vauhdittaa toimivia yrityksiä kasvuun. Rahoituksen myötä tavoitellaan yritysten liikevaihdon, työntekijöiden määrän tai liiketoiminnan tuloksen kasvua. Merkitystä on myös sillä, millaisia uusia palveluja yritys pystyy tuottamaan alueen asukkaille tai muille yrityksille.

Rahoituksen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan ja että rahoituksella on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät JyväsRiihen Jyvällä-kehittämisstrategian tavoitteiden toteutumista. Perusedellytys rahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset ja JyväsRiihen valintakriteerit.

JyväsRiihen myöntämää yritysrahoitusta voivat saada mikroyritykset, jotka toimivat Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla. Jyväskylän kaupunkialue ei ole tukikelpoista aluetta. Tarkista Jyväskylän kaupunkialuerajauskartasta, sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella.

Yritysrahoituksessa on käytössä jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin vain.

Rahoitusta voi hakea

  • luonnollinen henkilö
  • osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
  • pieni tai keskisuuri yritys
  • maatila
  • yrittäjyyden kokeilua, yritystoiminnan suunnittelupakettia ja omistajanvaihdoksen valmistelua voi hakea ilman y-tunnusta.

Rahoitettavaa yritystä koskevat ehdot

  • Yritys sijaitsee maaseudulla.
  • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
  • Työntekijöillä on riittävä ammattitaito.
  • Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Kiinnostuitko yritysrahoituksesta?

Hae sivuilta