JyväsRiihi logo

Yritysrahoitus

JyväsRiihi myöntää rahoitusta monenlaisille yrittäjille; aloittaville, laajentaville ja toimintansa kehittäville. Yrityksiä tuetaan, jotta alueelle syntyisi lisää yritystoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaisuutta.

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Yritysrahoituksen tavoitteena on saada alueelle uusia yrityksiä ja vauhdittaa toimivia yrityksiä kasvuun. Rahoituksen myötä tavoitellaan yritysten liikevaihdon, työntekijöiden määrän tai liiketoiminnan tuloksen kasvua. Merkitystä on myös sillä, millaisia uusia palveluja yritys pystyy tuottamaan alueen asukkaille tai muille yrityksille.

Rahoituksen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan ja että rahoituksella on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät JyväsRiihen Jyvällä-kehittämisstrategian tavoitteiden toteutumista. Perusedellytys rahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset ja JyväsRiihen valintakriteerit.

JyväsRiihen myöntämää yritysrahoitusta voivat saada mikroyritykset, jotka toimivat Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla. Jyväskylän kaupunkialue ei ole tukikelpoista aluetta. Tarkista Jyväskylän kaupunkialuerajauskartasta, sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella.

Yritysrahoituksessa on käytössä jatkuva haku, joten hakemuksen voi jättää milloin vain.

Tarkemmat yritysrahoituksen suuntaamisen linjaukset: Maaseuturahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa 2023-2027 (pdf)

Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat koonneet oppaan yritysrahoituksesta: Maaseuturahoituksen yritystuet Keski-Suomessa 2023-2027 (pdf)

Rahoitettavaa yritystä koskevat ehdot

Rahoitusta voi hakea

 • luonnollinen henkilö
 • osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
 • mikroyritys
 • maatila
 • yrittäjyyden kokeilua, yritystoiminnan suunnittelua ja omistajanvaihdoksen valmistelua voi hakea ilman y-tunnusta.

 

Rahoitettavaa yritystä koskevat seuraavat ehdot

 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus,  maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat.
 • Rahoituksella tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että rahoituksella on selkeästi todettavissa oleva vaikutus hankkeen toteutukseen.
 • Rahoituksen kohdentamisessa huomioidaan olemassa oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedellytykset rahoitettavalla toimialalla ja alueella. Kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi tukea ei myönnetä toimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa.
 • Tuki kohdennetaan liiketaloudellisin perustein arvioituna päätoimiseen ja ammattimaiseen yritystoimintaan. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Leader-ryhmien on mahdollista rahoittaa päätoimisen yrittämisen lisäksi myös yritystoiminnan kokeilua sekä osa-aikaisen yrittämisen käynnistämistä ja investointeja.
 • Yrityksellä tulee olla riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen. Myönnetty tuki maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan.
 • Hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kasvu- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittävässä roolissa rahoituksen myöntämisedellytyksiä arvioitaessa.
 • Tukea myönnettäessä edellytämme, että hakija on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa, toimii yhteiskuntavastuullisesti sekä eettisesti kestävällä tavalla. Lisäksi edellytämme, että yrityksen toimintaan sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa.

Kiinnostuitko yritysrahoituksesta?

Hae sivuilta