JyväsRiihi logo

Lomakkeet ja ohjeet

Alle on koottu hankesuunnittelua ja hankkeen toteuttamista helpottavia apulomakkeita ja pohjia.

tietokone koira laajakaista

Hyödynnä lomakepohjia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

 • Hankesuunnitelmapohja

  Hankesuunnittelun voit aloittaa hankesuunnitelmapohjaan. Hyrrässä on samat kohdat, joten voit kopioida tekstit suoraan järjestelmään.

  Hankesuunnitelmapohja (lomake täydentyy myöhemmin)

   

 • Talkootyösuunnitelma

  Arvio talkootyöstä -lomake tarvitaan arvioitaessa hankkeessa tehtävän talkootyön määrää. Hankkeen omarahoitusosuutta voidaan kattaa talkootyöllä. Henkilötyön arvo on 20 € / tunti /henkilö ja konetyön arvo on 60 € / tunti.

  Arvio talkootyöstä 2023avt

 • Hintavertailulomake

  Yli 3 000 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso. Pyydä vähintään kolme tarjousta tai selvitä eri myyjien hinnat puhelimitse, sähköpostitse tai internetistä. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Se onnistuu esimerkiksi täyttämällä hintavertailulomake. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään hankkeen hakuvaiheessa.

  Hintavertailulomake

 • Työntekijän tuntikirjanpito

  Mikäli hankkeeseen sisältyy palkkakustannuksia, täytä tuntikirjanpito jokaisen työntekijän osalta erikseen. Työajanseurannasta pitää ilmetä hankkeelle tehtyjen työtuntien ajankohta, määrä ja tehdyn työn sisältö. Tehdyn työn sisällön tulee kuvata tehtyä työtä eikä pelkkä ”hanketyö” riitä tehdyn työn kuvaukseksi. Jokaisesta kuukaudesta täytetään oma työajan seurantalomake. Työtunnit kirjataan lomakkeelle päiväkohtaisesti.

  Kaudella 2023-2027 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet: Työntekijän tuntikirjanpitolomake 2301T

  Kaudella 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet: Työntekijän tuntikirjanpitolomake 3321L

 • Palkkaselvitys
 • Matkalasku

  Mikäli hankkeeseen sisältyy yksittäiselle henkilölle maksettavia matkakustannuksia, käytä matkalaskulomaketta. Matkalaskuun kirjataan matkan tarkoitus, matkareitti ja peruste oman auton käytöstä. Matkareitit osoitteineen kirjataan huolellisesti.

  Liitä matkalaskuun mahdolliset tositteet matkakuluista esim. juna- ja bussiliput tai  hotellilaskut sekä tilaisuuksien tai koulutusten ohjelmat. Ulkomaanmatkan ja opintomatkan osalta matkalaskun liitteeksi toimitetaan matkan ohjelma ja matkaraportti.

  Kaudella 2023-2027 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet: Matkalasku 2303ML

  Kaudella 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet: Matkalasku 3320L

 • Tositekoonti
 • Talkootyön tuntikirjanpito

  Hankkeessa, johon sisältyy talkootyötä, täytetään talkootyön eli vastikkeettoman työn tuntikirjanpitolomaketta.

  Toteutuneiden talkootöiden tulee vastata suunnitelmassa esitettyjä tehtäviä. Täydennä talkootyölomake huolellisesti erityisesti työtehtävien kuvauksen osalta. Talkoita voi syntyä hankkeen toteutusajalla. Talkoolaisen on oltava 15 vuotta täyttänyt henkilö.

  Talkootyö kuvaa konkreettista tekemistä ja vie hanketta konkreettisesti eteenpäin. Talkootyötehtävä on sellainen, että se voitaisiin ostaa myös muualta. Talkootyön tuloksena syntyy aina jokin tuotos.

  Muista talkoolaisen ja hyväksyjän allekirjoitukset talkootyölomakkeesseen. Talkootyölomakkeet hyväksyy yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaiset henkilöt.

  Kaudella 2023-2027 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet: Vastikkeettoman työn lomake 2302VT

  Kaudella 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet: Vastikkeettoman työn lomake 322L

 • Osallistujalista

  Hankkeessa järjestetyissä tilaisuuksista kerätään osallistujalistat, jotka toimitetaan hankkeen maksatushakemuksen liitteenä.

  Osallistujalista

 • Loppuraporttipohja

  Hankkeen toiminnasta laaditaan hankkeen päätyttyä loppuraportti. Loppuraportti on toimitettava viimeistään viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä.
  Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan  nähden.

  Loppuraportin pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:
  1. Toteuttajan nimi
  2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
  3. Yhteenveto hankkeesta
  4. Raportti
  4.1 Hankeen tavoitteet
  a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
  b. hankkeen tavoitteet
  4.2 Toteutus
  a. toimenpiteet
  b. aikataulu
  c. resurssit
  d. toteutuksen organisaatio
  e. kustannukset ja rahoitus
  f. raportointi ja seuranta
  g. toteutusoletukset ja riskit
  4.3 Yhteistyökumppanit
  4.4 Tulokset ja vaikutukset
  5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
  6. Allekirjoittajat ja päiväys

Hae sivuilta