JyväsRiihi logo

JyväsRiihen hallituksen kokoonpano vuonna 2024

Leader-ryhmän hallitus koostuu tasapuolisesti paikallisen julkisen tahon, yhteisöjen ja maaseudun asukkaiden edustajista. Tällä varmistetaan Leader-toiminnan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen paikalliseen kehittämistyöhön.

Asukkaiden edustajat

Jyväskylä: Iida Vesterinen
Laukaa: Annika Pulkkinen
Muurame: Luka Lindqvist
Uurainen: Niina Piesala

Yhteisöjen edustajat

Jyväskylä: Minna Kankainen, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA
Laukaa: Kirsi Tuovinen, Vehniän kyläyhdistys
Muurame: Elina Tammivuori, MTK Korpilahti-Muurame
Uurainen: Micaela Raudasoja, Uuraisten 4H-yhdistys

Kuntien edustajat

Jyväskylä: Tapani Kalenius
Laukaa: Satu Rautiainen
Muurame: Jari Raulo
Uurainen: Olli Humalajoki

Asukkaiden varaedustajat

Jyväskylä: Katja Lahtinen
Muurame: Aki Imppola
Uurainen: Terhi Litmanen

Yhteisöjen varaedustajat

Jyväskylä: Reijo Pirttimäki, Kuikan Pienviljelijäyhdistys
Laukaa: Vilma Linnanen, MLL Vihtavuori-Leppävesi
Muurame: Niko Leskinen, Muuramen Yrittäjät ry
Uurainen: Leila Piippa, Höytiän kyläyhdistys

Kuntien varaedustajat

Jyväskylä: Jari Tuukkanen
Laukaa: Antti-Pekka Hokkanen
Muurame: Mika Saarinen
Uurainen: Satu Nieminen

Hallituksen kolmikantaperiaate

Hallitus muodostetaan kolmikantaperiaatteella eli sen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista:

  • paikallinen julkinen hallinto
  • yhteisöt (järjestöt, yhdistykset)
  • maaseudun asukkaat

 

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Yhteisöt: Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt, kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat Leader-ryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 htv) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

 

 

Hae sivuilta