JyväsRiihi logo

Jyvällä - Paikallinen kehittämisstrategia

Paikallisen kehittämisstrategian nimi Jyvällä kertoo, että JyväsRiihen toiminta-alueella ollaan hyvin jyvällä: alueen ihmiset ovat osaavia ja yhteisöt eteenpäin tähtääviä. Alueella on hyvät edellytykset maaseudun älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen.

JyväsRiihen strategian kansikuva

Jyvällä-strategian tavoitteena on, että vuonna 2027 JyväsRiihen toiminta-alueella ihmiset voivat hyvin ja osallisuuden tunne on vahva. Kylät toimivat älykkäästi, ilmastoviisaasti ja tulevaisuutta ennakoiden. Alue on elinvoimainen, eteenpäin katsova ja kehittyvä. Yritykset toimivat vastuullisesti, työllistäen ja uudistuen. Alueella on innostunut ilmapiiri sekä rohkeutta ja kekseliäisyyttä uusiin kokeiluihin. Yhdessä tekemisen kulttuuri on vahva ja kansainvälisyydestä on saatu oppia omalle alueelle. Kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys.

Jyvällä-strategia

JyväsRiihen Jyvällä-strategia 2023-2027

Strategian painopisteet ja läpileikkaava teema

Jyvällä-strategian kolme painopistettä ovat älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot, hyvinvoivat kylät sekä kehittyvät elinkeinot.

Strategian läpileikkaava teema on kestävät tulevaisuusteot. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa hankkeissa tulee huomioida toimenpiteiden jatkuvuus ja toiminnan vaikutukset fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön myös rahoituskauden jälkeen. JyväsRiihen rahoituksella toteutettavat hankkeet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle.

Strategiassa painotetaan myös toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla kehitetään kestävää aluekehittämisen verkostoa.

Älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot

Älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot -painopisteellä edistetään kekseliäitä ratkaisuja, kuten lähipalveluiden turvaamista sekä kylien turvallisuus- ja muutosvalmiutta. Painopisteellä edistetään myös ympäristö- ja ilmastotekoja sekä digitaalisuutta.

Hyvinvoivat kylät

Hyvinvoivat kylät painopiste keskittyy nuorten osallisuuteen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin sekä kansainvälisyyteen.

Kehittyvät elinkeinot

Kehittyvät elinkeinot painopisteellä tuetaan yritysten kasvua ja kehittymistä sekä yritysvastuullisuutta. Painopisteellä tuetaan myös yritysten osaamista ja uudistumista mm. digitaalisuuden, kansainvälistymisen ja yhteistyön suhteen.

Toivottavasti paikallinen kehittämisstrategiamme inspiroi alueen kehittämiseen ja hankkeiden toteuttamiseen!

Hae sivuilta