JyväsRiihi logo

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta hakiessa kannattaa olla yhteydessä JyväsRiiheen, josta saa maksutonta neuvontaa. Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, joka toimii hanketukien asiointikanavana. Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa.

Rahoituksen hakemisen vaiheet

Hanketukien hakemisessa on rahoituskausien vaihtumisesta johtuva tauko, eikä hakemuksia voi toistaiseksi jättää Hyrrään. Uuden ohjelmakauden 2023-2027 tukien hakeminen avautuu kevään 2023 aikana.

Hanketuen hakemista suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä JyväsRiiheen. Käydään yhdessä läpi idea ja sen rahoitusmahdollisuuksia. Neuvomme tarpeen mukaan hakemuksen ja kustannusarvion laatimisessa.

Hakija voi alkaa työstämään hankesuunnitelmaa Hyrrä-järjestelmässä ja hankkia siihen tarvittavia liitteitä. Kun tarvittava materiaali on koossa, voi hankkeen lähettää käsittelyyn. Hakija saa ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta.

JyväsRiihen hallitus käsittelee rahoitushakemuksen ja antaa siitä lausunnon. Hakemus etenee ELY-keskuksen viranomaiskäsittelyyn. ELY-keskus tekee virallisen rahoituspäätöksen. Myönteinen rahoituspäätös tarkoittaa, että hankkeen toteutus voi virallisesti alkaa.

Ota ensin yhteyttä JyväsRiiheen ja esitä ideasi.
Asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä. Keskustele ennen hakemuksen tekemistä JyväsRiihen asiantuntijoiden kanssa, mistä toimenpiteestä hankkeesi voitaisiin rahoittaa. Tarvitset tätä tietoa hakemuksen laatimista varten. Sovi ennen hakemuksen laatimista hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja varaa omarahoitusosuus. Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia.
Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa
Täytä hakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Saat ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.
Hankkeen vireilletulo
Kun olet lähettänyt hakemuksesi käsiteltäväksi, älä aloita hanketta ennen kuin hakemuksesi on tullut vireille. Vireilletulo tarkoittaa, että viranomainen on ottanut hakemuksesi käsittelyyn. Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat viranomaispäätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

Asiointi sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä

Maaseudun hanketuet haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Täytä rahoitushakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä.

Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.

Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.

Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemmin sekä sinun että viranomaisen saatavilla. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.

Hyrrä-järjestelmään liittyvä tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä JyväsRiihessä.

Hankkeen vireilletulo

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Vireilletulotarkastuksen tekee hakemuksen käsittelijä Hyrrässä, ja siitä tulee tieto hakijan sähköpostiin. Ennen vireilletuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia. Jos hakemuksessa on riittävät tiedot, hanke voidaan ottaa vireille ja sitä myötä käsittelyyn.

Hyrrässä pitää olla tallennettuna seuraavat tiedot ennen vireilletuloa:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • investointia haettaessa investointisuunnitelma

Hyrrä-asioinnissa huomioitavaa

 • Hyrrään kirjautuminen

  Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua yhteisösi nimissä Hyrrä-palveluun tai asioivalle henkilölle on annettu riittävät oikeudet toimia yhteisön nimissä Hyrrä-palvelussa.

  Henkilö voi asioida yhteisön puolesta ilman erikseen annettua valtuutta, jos hänelle on merkitty Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä edustamiseen oikeuttava rooli. Jos yhdistyksen säännöt edellyttävät kahta allekirjoittajaa, on tämän yhdistyksen valtuus haettava sähköisellä valtuushakemuksella virkailijavaltuuttamispalvelusta.

  Jos henkilö, jolla on asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus, haluaa valtuuttaa muita asioimaan yhteisön nimissä, on hänen tehtävä se Suomi.fi-valtuudessa. Tarkista siis, että yhteisösi tiedot YTJ:ssä (tietopalvelu.ytj.fi) tai Yhdistysrekisterissä ovat oikein ja että sinulle on merkitty nimenkirjoittajaoikeudet tai olet saanut valtuudet virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Näin pääset suoraan asioimaan organisaatiosi nimissä Hyrrässä.

  Hyrrään kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

  Ohjeet Suomi-fi- valtuutuksen tekemiseen löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

 • Vinkit Hyrrän käyttöön

  Käytä oikeaa selainta. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Muista, että ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Ruokavirastaon sivulta.

  Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Ohje välimuistin tyhjentämiseen.

  Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne. Ensimmäisen välilehden valinnat Hyrrässä määräävät sitä, millaisia tietoja järjestelmä vaatii hakemukseen.

  Kysy lisätietoa tukimuodoista ja tuen hakemisesta JyväsRiihestä.

Hankesuunnitelman ja kustannusarvion laatiminen

Hankesuunnitelma

Hankehakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrässä on vastattava seuraaviin kysymyksiin, joista muodostuu hankkeen hankesuunnitelma:

 • kuka on hankkeen vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö
 • hankkeen nimi
 • lyhyt kirjallinen kuvaus siitä, mitä hankkeessa tehdään
 • millaisen kustannusmallin valitsette hankkeeseen ja miksi valitsette kyseisen mallin
 • hankkeen kustannusarvio
 • hankkeen rahoitussuunnitelma
 • kuvaus hakijan toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä ja tarvittavista resursseista
 • kuvaus siitä, mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan vastausta
 • kuvaus siitä, mitä tavoitteita hankkeella on ja miten tuloksia seurataan
 • kuvaus konkreettisista toimenpiteistä, mitä hankkeessa tehdään
 • kuvaus siitä, mitkä tahot osallistuvat hankkeen toteuttamiseen ja miten
 • kuvaus siitä, minkälaisia riskejä hankkeessa on ja miten niihin varaudutaan
 • kuvaus siitä, miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan hankkeessa
 • selvitys siitä, miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut hankkeet
 • mikä on hankkeen kohderyhmä ja miten se on valittu
 • miten hankkeesta on tiedotettu ja tullaan tiedottamaan hankkeen aikana
 • miten hankkeen toteutumista arvioidaan ja miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen
 • tehdäänkö hankkeessa talkootyötä ja jos tehdään, milloin ja kuinka paljon

Kustannusarvio

Rahoitushakemuksen liitteeksi tarvitaan myös riittävän tarkka kustannusarvio. Kustannusten kohtuullisuudesta on varmistuttava jo hakemusvaiheessa. Tuen hakijan tulee toimittaa yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia, tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Rakentamishankeissa kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös viitekustannuksia.

Hyrrä-ohje hankerahoituksen hakemiseen

Erilaiset kustannusmallit

Hankkeiden maksuun hakemisessa on erilaisia kustannusmallivaihtoehtoja, joista voit valita omaan hankkeeseesi sopivimman. JyväsRiihen työntekijät voivat neuvoa kustannusmallin valinnassa.

 • Kustannusperusteinen malli

  Kustannusperusteinen -malli on perinteinen kustannusmalli, jossa hankkeen kaikki kustannukset todennetaan pääkirjan otteella, laskukopioilla sekä maksutositteilla tai tiliotteilla.

 • Prosenttimääräinen korvaus (Flat rate)

  Prosenttimääräistä korvausta voidaan käyttää, mikäli hanke sisältää palkkakustannuksia. Hankkeen prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina voidaan hyväksyä 24 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos hankkeessa on sen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut, voidaan prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksyä 15 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista ja korvata matkakulut erikseen.

  Prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin sisältyvät toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset, hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset, tarjoilukustannukset sekä hankkeen ohjausryhmän kustannukset.

  Hankkeessa, jossa on erityisen korkeat matkakulut ja käytetään 15% korvausta, prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin eivät sisälly hankehenkilöstön matkakustannukset.

  Hankkeen muut kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

  Ohje Flat rate -kustannusmalleihin (pdf)

  Hanketukien maksatusopas Flat rate (pdf)

  ELY-keskuksen apulomakkeita Flat rate -hankkeisiin   (Sisältää esim. palkkakulujen koontitaulukon, lomapalkkojen lomarahojen kohdentamisen, pääkirjan avaimen ja hintavertailut ostopalveluista tai muista hankinnoista.)

 • Kertakorvaus

  Voit valita kertakorvauksen, jos:
  • hankkeesi on yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke
  • hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
  • hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.

  Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan. Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja esitä kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi esimerkiksi tarjouksin. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia. ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.
  Et voi hakea muutosta kertakorvausmenettelyllä toteutettavan hankkeen sisältöön. Voit kuitenkin hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä. Tuen määrä kertakorvausmenettelyllä maksettavassa hankkeessa on enintään 100 000 euroa ja maksuhakemuksia voi tehdä korkeintaan kolme.

Rahoitushakemuksen liitteet

Hankehakemuksen liitteet

 • eritelty kustannusarvio
 • eritelty rahoitussuunnitelma ja tieto, miten hankkeen välirahoitus järjestetään
 • tosite yksityisestä rahoituksesta
 • yhdistysrekisteriote
 • yhdistyksen voimassaolevat säännöt
 • selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. viimeisin tilinpäätös
 • selvitys kustannusten kohtuullisuudesta
 • allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty
 • verottajalta haettu ohjauspyyntö alv:n hyväksyttävyydestä hankkeessa, jos on alv-velvollinen osasta toimintaa tai kaupparekisteristä tieto, että hakija ei ole arvonlisäverorekisterissä.
 • jos hankkeessa on ohjausryhmä, sen jäsenten suostumukset
 • arvio talkootyön laadusta ja määrästä (lomake 3306F)

Rakentamishankkeissa (investointihanke) liitteiksi tarvitaan lisäksi:

 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset tai tarvittaessa viranomaisen ilmoitus siitä, että lupia ei tarvita
 • pääpiirustukset (rakennusalan ammattilaisen tekemät)
 • rakentamiseen liittyvät erikoissuunnitelmat (rakennusalan ammattilaisen tekemät)
 • rakennusselostus (rakennusalan ammattilaisen tekemä)
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma (rakennusalan ammattilaisen tekemä)
 • palovakuutustodistus
 • sopimukset, esim. maanomistajien kanssa

Kuntalaina hankkeen välirahoitukseen

JyväsRiihen toiminta-alueen kunnat myöntävät yleishyödyllisesti toimiville yhdistyksille hakemuksesta harkinnanvaraista kuntalainaa hankkeen toteutukseen.

Hakuohjeet ja yhteyshenkilöt kunnissa:

Jyväskylä: EU-asiantuntija Iiris Asunmaa, 014 266 7354 tai 050 472 4253 Kuntalaina Jyväskylä (pdf)

Laukaa: Hankeasiantuntija Reijo Himanen, 040 183 5042 Kuntalaina Laukaa (pdf)

Muurame: Kunnanhallituksen käsittely, talousjohtaja Jukka Kaistinen, 050 311 9914 Kuntalaina Muurame (pdf)

Uurainen: Kunnanhallituksen käsittely, talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievonen, 040 772 8545

Rahoitushakemus tehdään Hyrrä-järjestelmässä

Hae sivuilta