JyväsRiihi logo

Rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa

JyväsRiihi myöntää EU:n maaseuturahaston yritys- ja hanketukia.

Toimintaan kuuluu yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten neuvonta hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheissa.

JyväsRiihi toteuttaa myös omia hankkeita, jotka tukevat toiminta-alueen kehittämistä.

 

  • JyväsRiihi on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu vuonna 2000.
  • Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 250 (yksityis- ja yhdistysjäseniä, pienyrityksiä, kuntia).
  • Hallitus koostuu 12 jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Hallituksen jäsenet edustavat alueen kuntia, yhteisöjä ja asukkaita.
  • Kolme työntekijää, joista kaksi on vakituisia ja yksi hanketyöntekijä.
  • Toimisto sijaitsee Jyväskylässä.
  • Toimintaa rahoittavat alueen kunnat, valtio ja EU. Leader-ryhmä toimii osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.
JyväsRiihi alue

JyväsRiihen toiminta-alue

JyväsRiihen toiminta-alue on Jyväskylän maaseutualue, Laukaa, Muurame ja Uurainen. JyväsRiihen alueesta on rajattu pois Jyväskylän kaupunkialue, jonka rajaus noudattelee uloimman kaupunkialueen ulkoreunaa.

Tutustu kaupunkialueen rajaukseen: Kaupunkialueen rajaus 2023-2027 (pdf). Voit myös tarkistaa Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus -kartan osoitehaulla sijaitseeko yrityksesi tai yhteisösi tukikelpoisella alueella.

JyväsRiihi myöntää Leader-rahoitusta alueensa pienyrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja muille rekisteröidyille toimijoille.

JyväsRiihi tukee yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja.

JyväsRiihi tukee kylien kehittämistä.

JyväsRiihen strategia

JyväsRiihi on laatinut alueelleen paikallisen kehittämisstrategian, jota se toteuttaa EU:n maaseuturahaston rahoituskauden 2023-2027 ajan. Kaikki JyväsRiihen rahoittamat hankkeet toteuttavat osaltaan strategiaa.

JyväsRiihen strategian kansikuva

Katso JyväsRiihen esittelyvideo

Mitä on Leader-toiminta tai Leader-rahoitus? Mihin JyväsRiihen rahoitusta suunnataan maaseutuohjelman rahoituskaudella 2023-2027? JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen ja hankeneuvoja Jenni Tiainen kertovat videolla JyväsRiihen toiminnasta.

Julkaisuja toiminnasta

Vuosiraportit

Hae sivuilta