JyväsRiihi logo

Yritysrahoitus 2023-2027

Yritysrahoituksen tukiprosentit

JyväsRiihen alueen kunnat kuuluvat III-tukialueeseen. Tukiprosentti määräytyy sen perusteella, millä alueella yrityksen toimitila sijaitsee maaseutuluokituksen mukaan. Luokituksen voi tarkistaa syöttämällä yrityksen toimipaikan osoitteen Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus -karttaan.

Yrityksen investointituki

Yrityksen investointituen osalta tukea voidaan myöntää siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista:

 • Tuen määrä on harvaanasutulla maaseudulla 20 % tai 30 %, jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena
 • Tuen määrä on ydinmaaseudulla 20 % tai 25 %, jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena
 • Tuen määrä on muulla kuin em. kohdissa tarkoitetulla tukikelpoisella alueella 20 %
 • Yritykset voivat hakea Leader-ryhmästä tukea myös energiainvestointeihin harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle. Tuki on tällöin 30 % kokonaiskustannuksista.

 

Yritystukivälineet, jotka ovat vakioituja kertakorvauksia

 • uuden yritystuen kokeilu, 2 500 €
 • tuki yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla, 2 500 € tai 5 000 €
 • tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen, 5 000 €
 • tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen, 7 500 €
 • tuki maatalousalan kokeiluun, 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €
 • yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki 1 000 €
 • yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki, 2 000 €
 • vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki, 3 000 €

 

Yritysrahoituksen linjaukset

Tarkemmat yritysrahoituksen suuntaamisen linjaukset: Maaseuturahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa 2023-2027 (pdf)

 • Setelityyppisten tukivälineiden osalta vaaditaan aina jokin yrittäjän osaamisen kehittäminen osana tukisummaa.
 • Ei tueta sellaisen palvelun ostoa, jota on saatavilla ilmaiseksi. Jos yrittäjä tai yrittäjäksi aikova on hyödyntänyt saatavilla olevan ilmaisen neuvontapalvelun, tukea voi kuitenkin saada perustellusta syystä.

Yritysrahoituksen tukimuodot

Yleishyödylliset hankkeet 2023-2027

Yleishyödyllisten hankkeiden tukiprosentit

 • Yleishyödyllinen investointi 55 %
 • Yleishyödyllinen kehittämishanke 85 %
 • Yleishyödyllinen kehittämishanke (hyödynsaajina yritykset) 60 %-80 %
 • Pienhanke: investointi 55 %, kehittäminen 85 %
 • Yritys- ja viljelijäryhmähanke 75 %
 • Koulutushanke 85 %
 • Tiedonvälityshanke 95 %
 • Alueiden välinen tai kansainvälinen hanke 85-95 %

 

Yleishyödyllisten hankkeiden linjaukset

 • Ei rahoiteta yleishyödyllisinä investointeina uusien mittavien rakennusten (mm. kylätalot, lahtivajat ym.) rakentamista. Yleishyödyllistä käyttöä edistävää kaluston ja laitteiston hankintaa voidaan rahoittaa.
 • Ei rahoiteta kyläkirjoja tai historiikkeja; perinteen tallennusta voidaan kuitenkin rahoittaa silloin, kun tulokset tulevat julkisesti saataville.
 • Rahoitetaan vain pienimuotoisia vesistön kunnostuksia ja vesihuoltohankkeita.
 • Ei rahoiteta tiehankkeita, paitsi suurimpien investointien osana, jos katsotaan välttämättömäksi.
 • Yhden kunnan alueella toteutettavaan kehittämishankkeeseen maksimituki 120 000 € / 3-vuotinen hanke
 • Ei rahoiteta laajakaista- eikä kyläverkkohankkeita
 • Yleishyödyllisissä hankkeissa hakijan rahallinen osuus yksityisestä rahoituksesta on oltava vähintään 10 %.

Hankerahoituksen tukimuodot

Hae sivuilta