JyväsRiihi logo

Yritysrahoitus 2023-2027

Yritysrahoituksen tukiprosentit

JyväsRiihen alueen kunnat kuuluvat III-tukialueeseen. Tukiprosentti määräytyy sen perusteella, millä alueella yrityksen toimitila sijaitsee maaseutuluokituksen mukaan. Luokituksen voi tarkistaa syöttämällä yrityksen toimipaikan osoitteen Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus -karttaan.

Yrityksen investointituki

Yrityksen investointituen osalta tukea voidaan myöntää siten, että tuen määrä ei ylitä seuraavia prosenttiosuuksia tuen perusteena olevista kustannuksista:

 • Tuen määrä on harvaanasutulla maaseudulla 20 % tai 30 %, jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena
 • Tuen määrä on ydinmaaseudulla 20 % tai 25 %, jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena
 • Tuen määrä on muulla kuin em. kohdissa tarkoitetulla tukikelpoisella alueella 20 %
 • Yritykset voivat hakea Leader-ryhmästä tukea myös energiainvestointeihin harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle. Tuki on tällöin 30 % kokonaiskustannuksista.

 

Yritystukivälineet, jotka ovat vakioituja kertakorvauksia

 • uuden yritystuen kokeilu, 2 500 €
 • tuki yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla, 2 500 € tai 5 000 €
 • tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen, 5 000 €
 • tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen, 7 500 €
 • tuki maatalousalan kokeiluun, 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €
 • yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki 1 000 €
 • yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki, 2 000 €
 • vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki, 3 000 €

 

Yritysrahoituksen linjaukset

Tarkemmat yritysrahoituksen suuntaamisen linjaukset: Maaseuturahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa 2023-2027 (pdf)

 • Setelityyppisten tukivälineiden osalta vaaditaan aina jokin yrittäjän osaamisen kehittäminen osana tukisummaa.
 • Ei tueta sellaisen palvelun ostoa, jota on saatavilla ilmaiseksi. Jos yrittäjä tai yrittäjäksi aikova on hyödyntänyt saatavilla olevan ilmaisen neuvontapalvelun, tukea voi kuitenkin saada perustellusta syystä.

 

Lue lisää yritysrahoituksen tukimuodoista

Yleishyödylliset hankkeet 2023-2027

Yleishyödyllisten hankkeiden tukiprosentit

 • Yleishyödyllinen investointi 55 %
 • Yleishyödyllinen kehittämishanke 85 %
 • Yleishyödyllinen kehittämishanke (hyödynsaajina yritykset) 60 %-80 %
 • Pienhanke: investointi 55 %, kehittäminen 85 %
 • Yritys- ja viljelijäryhmähanke 75 %
 • Koulutushanke 85 %
 • Tiedonvälityshanke 90 %
 • Alueiden välinen tai kansainvälinen hanke 85-95 %

 

Yleishyödyllisten hankkeiden linjaukset

 • Ei rahoiteta yleishyödyllisinä investointeina uusien mittavien rakennusten (mm. kylätalot, lahtivajat ym.) rakentamista. Yleishyödyllistä käyttöä edistävää kaluston ja laitteiston hankintaa voidaan rahoittaa.
 • Ei rahoiteta kyläkirjoja tai historiikkeja; perinteen tallennusta voidaan kuitenkin rahoittaa silloin, kun tulokset tulevat julkisesti saataville.
 • Rahoitetaan vain pienimuotoisia vesistön kunnostuksia ja vesihuoltohankkeita.
 • Ei rahoiteta tiehankkeita, paitsi suurimpien investointien osana, jos katsotaan välttämättömäksi.
 • Yhden kunnan alueella toteutettavaan kehittämishankkeeseen maksimituki 120 000 € / 3-vuotinen hanke
 • Ei rahoiteta laajakaista- eikä kyläverkkohankkeita
 • Yleishyödyllisissä hankkeissa hakijan rahallinen osuus yksityisestä rahoituksesta on oltava vähintään 10 %.

 

Lue lisää yleishyödyllisten hankkeiden tukimuodoista

Hae sivuilta