JyväsRiihi logo

Tukimuodot

Yrityksille rahoitusta myönnetään yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, investointeihin sekä yhteistyöhön. Rahoitusta on tarjolla yrityksen erilaisiin tarpeisiin.

Tyttö vr laseilla

Yritystuet rahoituskaudella 2023-2027

Maaseudun yritystuet uudistuvat vuonna 2023. Tiedotamme rahoitushakujen alkamisesta ja tukimuotojen tarkemmista ehdoista myöhemmin.

Uuden EU-rahoituskauden mukaiset tuet tulevat haettaviksi, kun maa- ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi niihin liittyvän kansallisen lainsäädännön ja Ruokavirasto on toteuttanut lainsäädännön edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin ja ohjeistukseen. Eri tukimuotojen haut alkavat eri aikoina.

Maaseudun yritystukia myönnetään edelleen yrityksen perustamiseen ja investointeihin. Lisäksi uutena mukana on myös kehittämisavustus, jolla tuetaan asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheissa.

Uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea haetaan Leader-ryhmästä.

Aiemmin kaikkia yritystukia on voinut hakea joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Vuodesta 2023 lähtien Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin, jotta maaseudulle saataisiin uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Käynnistämisavustuksilla voidaan tällöin tukea myös yritystoiminnan kokeilua tai osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamista.

Investoinnit

 • Enintään 5 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille
 • Hakijoina päätoimiset ja osa-aikaiset yritykset, monialaiset maatilat, yhteisyritykset, osuuskunnat
 • Aineelliset ja aineettomat investoinnit
 • Kustannusarvio 5 000-100 000 €
 • Tuki 20 %

Käynnistäminen

 • Yrittäjyyskokeilu 2 500 €
 • Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen 5 000 €
 • Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen 7 500 €
 • Omistajanvaihdos 5 000 €
 • Maatalouden kokeilutuki: uuden toiminnan aloittaminen, liikeidean kokeilu, tuotteiden myyntikuntoon valmistelu (ei jalostus) 2 500-7 500 €
 • Kertakorvauksena

Kehittäminen

 • Suunnitteluvaihe 1 000 €, myös maatalouden kokeilutuen suunnittelu (kerran per hakija)
 • Aloittamisvaihe 2 000 € (kerran per hakija)
 • Kehittämisvaihe 3 000 € (enintään kolme kertaa per hakija)
 • Neuvonta-, ohjaus- ja asiantuntija-palvelut setelirahoituksena

Yritysryhmähankkeet (kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat yrityksiin)

 • Maaseudun yritysryhmähankkeet
 • Viljelijäryhmähankkeet

Hae sivuilta