Leader Vesuri-ryhmä -logo
järvi sininen taivas

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on avautunut

Maaseudulla toimivien yritysten ja yhdistysten rahoituksen haku on avattu Ruokaviraston sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Vesuri-ryhmän rahoituskehys on yhteensä 3,5 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen vuosille 2023–2027.

Maaseudun yrityksiä ja yhteisöjä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta. Rahoituksen tarkoituksena on maaseudun elinkeinojen ja elinvoiman vahvistaminen. Käytännössä tukea haetaan Vesuri-ryhmästä tai Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeet, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista. Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, ryhmähankkeiden ja pienhankkeiden haut. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

 

Yritystukia investointeihin, kehittämiseen ja kokeiluihin

Yritystukia voivat hakea Vesuri-ryhmän alueella sijaitsevat mikroyritykset.Vesuri-ryhmä rahoittaa enintään viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, ja tätä suuremmat yritykset voivat hakea tukea ELY-keskuksesta.Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Uutta on setelityyppiset tuet yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Vesuri-ryhmä rahoittaa 5 000–100 000 euron suuruisia investointeja. Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla toimivalle mikroyritykselle voidaan myöntää tukea myös energiainvestointeihin. Koko Vesuri-ryhmän alue, Kuhmoinen, Keuruu, Jämsä, Multia ja Petäjävesi on tukikelpoista maaseutua.

 

Yhteisöille rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin

Hanketukia voivat hakea yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi yleishyödyllisiin investointeihin, kylien tai palveluiden kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Myös kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Yleishyödyllisissä investoinneissa kiinnitetään huomiota luonnon monimuotoisuuden parantamiseen sekä luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.

Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista. Kyliltä edellytetään yhteistyötä muiden kylien, kunnan tai muun yhteisön kanssa.

Syksyllä 2023 avautuu pienhankkeiden haku korkeintaan 8000 euron yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi.

 

Tukia haetaan Hyrrä-järjestelmässä

Yritys- ja hanketukia haetaan sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä, joka on uudistunut. Järjestelmä ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Vesuri-ryhmä neuvoo tukien hakemisessa ja hallitus valitsee rahoitettavat kohteet. Tukien haku on jatkuva, hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajaksot on julkaistu Vesurin verkkosivuilla https://keskisuomenmaaseutu.fi/vesuri/rahoituksen-hakeminen/. Ennen tuen hakemista kannattaa olla yhteydessä Vesuri-ryhmään.

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta