Leader Vesuri-ryhmä -logo

Hankkeen toteuttaminen

kalastusvene vesillä

Hankkeen aloittaminen

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Vireilletulotarkastuksen tekee hakemuksen käsittelijä Hyrrässä, ja siitä tulee tieto hakijan sähköpostiin. Jos hakemuksessa on riittävät tiedot, hanke voidaan ottaa vireille ja sitä myötä käsittelyyn. Hyrrässä pitää olla tallennettuna seuraavat tiedot ennen vireilletuloa:

– tuen hakija
– hakemuksen kohteena oleva toimenpide
– kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
– haetun tuen määrä
– liiketoimintasuunnitelma
– investointia haettaessa investointisuunnitelma

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen pidämme aloituskokouksen yhdessä hakijan ja Vesurin työntekijöiden kanssa. Kokouksessa käymme yhdessä hankkeen toteutukseen ja viestintään liittyviä asioita.

Ennen ensimmäisen maksuhakemuksen tekemistä toivomme yhteydenottoa toimiston työntekijöihin.

Hae sivuilta