Leader Vesuri-ryhmä -logo

Hankkeen toteuttaminen

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Riski aloittamisessa liittyy hankkeen kustannusten hyväksymiseen. Ennen vireilletuloa hanketta voi vain suunnitella, koska tukea ei myönnetä kustannuksiin, mitkä ovat syntyneet ennen vireille tuloa.

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen toivomme yhteydenottoa Vesuri-ryhmään. Pidämme aloituskokouksen yhdessä hakijan ja Vesuri-ryhmän työntekijöiden kanssa. Kokouksessa käymme yhdessä läpi hankkeen toteutukseen mm. maksatukseen liittyviä asioita.

 

kalastusvene vesillä

Hanketoimijan viestintäohjeet

Alta voi ladata hanketoimijan viestintäohjeet omalle koneelle talteen. Mikäli aiheesta herää kysymyksiä, toimiston väkeen voi olla yhteydessä!

Hae sivuilta