Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmän Nuoriso Leader -rahoitus

Mitä Nuoriso Leader -rahoitus on?

 • Myönnetään projekteille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja jotka nuoret itse toteuttavat hakemuksesta loppuraportointiin.
 • Tuettava projekti voi olla esimerkiksi yhteisten harrastusvälineiden hankintaa tai kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista ym.
 • Projektin hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueelle: Kuhmoinen, Keuruu, Jämsä, Multia ja Petäjävesi.
 • Rahoitusta myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.

Vuoden 2024 Nuoriso Leader -haku on päättynyt

Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset käsitellään Vesurin hallituksen kokouksessa 23.3.2024.

Vuonna 2023 toteutetut hankkeet

Vesurin Nuoriso Leaderissä on tapahtunut paljon kevään 2023 jälkeen, kun hakuaika meni umpeen maaliskuun alussa. Projekteja on ollut vireillä kaikissa Vesurin alueen kunnissa, joita yhteensä toteutettiin yksitoista kappaletta. Projektien myötä nuoret ovat päässeet hankkimaan itselleen uusia harrastusvälineitä, joista riittää iloa vielä vuosiksi eteenpäin. Lisäksi projektien avulla järjestettiin tapahtumia tai hankittuja tavaroita päästiin testaamaan tositoimissa. Projektien myötä nuoret saivat kokemusta vastuun ottamisesta, jonka lisäksi toiminnan kautta oli mahdollista opetella ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä päästää oma ja ryhmän yhteinen luovuus valloilleen.

Lue alta, millaisia hankkeita eri kunnissa on toteutettu.

 • Keuruulla välineitä vapaa-ajan viettoon

  Keuruulla Keuruun helluntaiseurakunnan nuoret hankkivat tiloihinsa säkkituoleja viihtyvyyden lisäämiseksi. Säkkituolit todettiin toimiviksi ja monikäyttöisiksi.

  Keuruun Naisvoimistelijat hankkivat uusia välineitä nuorten voimisteluryhmien käyttöön. Ryhmien käyttöön hankittiin muun muassa hernepusseja, pikkuaitoja, voimistelukeppejä ja -nauhoja. Projekti mahdollisti sen, että välineitä riittää myös suurempien ryhmien käyttöön ja vanhoja ja käyttökelvottomia välineitä saatiin korvattua.

 • Jämsässä remonttia ja tapahtumia

  Jokvarren kylät toteutti kylän nuorien kanssa yhdessä frisbeegolf-ratahankkeen. Joen varteen rakennettiin yksi rata koreineen. Raportin mukaan parasta oli yhdessä tekeminen ja se, että nuorten yhteistyö ja vuorovaikutustaidot harjaantuivat.

  Möntölänmäen pojat remontoivat kylätalo Visalan viereisestä huvilarakennuksesta nuorille verstaan ja harrastetilan. Tila siivottiin ja kunnostettiin, jonka jälkeen sinne hankittiin työkaluja esimerkiksi erilaisia huoltotöitä varten, remontteihin ja puutöiden tekoon. Projektin aikana nuoret pääsivät korjaamaan polkupyörää. Projektin aikana tilan nähtiin muotoutuvan monipuoliseksi harrastetilaksi ja tulevaisuuden suunnitelmissa olikin hankkia lisää kalustoa ja toteuttaa mahdollisesti ohjattua toimintaa.

  Jämsänkosken Urheilukalastajat järjestivät yhteensä kolme kalailtaa kesä-heinäkuussa 2023. Tapahtumissa nuoret pääsivät kokeilemaan heittokalastusta rannalta ja veneestä, mato-ongintaa sekä nauttimaan eväitä yhdessä.

  Koskenpään kirin projektissa nuoret kesätyöntekijät järjestivät kaksi ”unelmien liikuntapäivää”, joissa oli erilaisia koko perhettä innostavia aktiviteetteja. Lisäksi rahoituksen avulla hankittiin harrastevälineitä, jotka ovat koskenpääläisten nuorten käytössä ympäri vuoden. Projekti oli nuorille kesätyöntekijöille mieluinen ja sen aikana he oppivat ottamaan vastuuta ja pääsivät järjestämään tapahtuman.

 • Multialla iloa ponnahduslaudasta

  Multialla Sinervän koulun oppilaskunta hankki ponnahduslaudan Multian uimalaitokselle. Projektissa tehtiin yhteistyötä Multian kunnan kanssa ja ponnahduslauta pääsi nuorten käyttöön vuonna 2023.

 • Petäjävedelle monipuolisia harrastuvälineitä

  Kintauden nuorisoseuranryhmä hankki kesällä 2023 Nuoriso Leader -rahoituksella ilmakiekkopöydän nuorisoseurantalolle lasten ja nuorten peli-iltojen iloksi. Projektin aikana nuoret olivat mukana suunnittelemassa hankintaa sekä sen käyttöönotossa.

  Pihkapartio hankki nuortensa kanssa teltan lippukunnan käyttöön. Teltta pääsi nopeasti käyttöön, sillä ryhmä lähti yhdessä kahden viikon vaellukselle Norjaan. Projektin myötä osallistujien valmiudet vaelluksille paranivat ja teltta pääsee myös vastaisuudessa partiolaisten käyttöön.

 • Kuhmoisissa uusien välineiden avulla uusia kokemuksia

  Kuhmoisten Korpisudet hankkivat projektissaan retkeilyvälineitä kuten telttoja, vedenpuhdistimia, kaasua retkikeittimiin, vaellusruokia ja monipolttoainekeittimiä. Välineiden käyttöä harjoiteltiin etukäteen, jonka lisäksi nuoret pääsivät harjoittelemaan vaelluksen suunnittelua. Kun kaikki valmistelut oli tehty toista kymmentä nuorta ja muutama aikuinen suuntasivat yhden yön kestävälle vaellukselle. Projektin kautta ryhmät saivat lisää rohkeutta lähteä kokeilemaan myös vaativampia vaelluksia.

  Toinen Kuhmoisissa nuorten järjestämä projekti sijoittui Haukkasaloon. Haukkasalon Uuraan nuoret hankkivat urheilukentälle korpipallokorin, sekä uusia erikokoisia palloja. Hankintojen jälkeen kentällä järjestettiin koripallotapahtuma, jossa uusi kori vihittiin käyttöön. Tapahtuma sai kannatusta ja sen avulla Haukkasalon nuoria ja lapsia saatiin liikkumaan yhdessä.

Ennen kuin aloitat

Vihreä nuorisoleader logo tekstillä

 

Lue ohjeet huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä Vesurin toimistoon.

Nuoris Leader logo, kirjain

 • Mihin voi hakea?
  • Projektin teema on vapaa. Projekti voi olla esimerkiksi yhteisten harrastusvälineiden hankintaa tai kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista ym.
  • Projekti on konkreettinen ja toteutettavissa.
  • Kaiken toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä.
  • Hyödyttää mahdollisimman monia, myös hankkeen päätyttyä.
  • Rahoitus on käytettävä siihen projektiin, johon se on haettu.
  • Mikäli hankitaan esim. harrastevälineitä niiden säilytyspaikka tulee ilmoittaa hakemuksessa.
 • Tuen määrä 100 - 1000 euroa
  • Rahoituksen tuen määrä on 100-1000 €.
  • Tällöin kustannukset voivat olla 111,11–1 111,11 €.
  • Tuki voi olla enintään 90 % projektin kustannusarviosta ja omaa rahaa tarvitaan 10 %.
  • Omaa rahaa eli 10 % ei voi korvata talkootyöllä.
  • Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä.
 • Kuka voi hakea?
  • 13–25-vuotiaat.
  • Vähintään kolmen nuoren porukka.
  • Nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys.
  • Epämuodollinen ryhmä tai yhdistys.
  • Eri hakijat eivät voi saada samaan projektiin avustusta.
  • Sama hakija voi hakea kerran kalenterivuoteen.
  • Rahoitusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty vastuuaikuinen (18 vuotta täyttänyt henkilö), joka tukee ryhmää hakemuksen tekemisessä ja vastaa hankkeen rahankäytöstä ja raportoinnista yhdessä ryhmän tai nuoren kanssa.
  • Tulee nimetä yhteishenkilö.
 • Hakeminen on helppoa!
  • Sähköinen haku on helppoa, täytä lomake ja lähetä se. Hakuaika on 1.1.-29.2.2024!
  • Hakemukset käsitellään Vesurin hallituksen kokouksessa 23.3.2024.
  • Projektin voi aloittaa, kun sopimus Vesurin kanssa on allekirjoitettu.
  • Projektin toteuttamiselle aikaa on noin 6 kk.
 • Päätöksen jälkeen tuen saa heti
  • Vesuri-ryhmä ry valitsee rahoitettavat projektit ja ilmoittaa hakijoille valinnan tuloksista mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen.
  • Myönnetty tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa tukipäätöksen tekemisestä, mikäli tukea koskeva sopimus on allekirjoitettu siihen mennessä.
  • Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu.
  • Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Vesuri-ryhmälle etukäteen.
 • Maksaminen ja raportointi
  • Loppuraportti toimitetaan Vesuri-ryhmän toimistoon postilla tai sähköisesti. Liitteenä kuitit, video, kuvat.
  • Loppuraportin hyväksyy Vesuri-ryhmän toimihenkilö.
  • Tuki peritään takaisin, jos hakija ei toimita raporttia 1 kk kuluessa projektin loppumisesta.
  • Projektin toteutuksen jälkeen hakija toimittaa vapaamuotoisen selvityksen projektista esimerkiksi lehtileike, video, valokuvia ja lyhyt raportti.
  • Vesuri-ryhmällä on käyttöoikeus projekteista tehtyihin videoklippeihin ja valokuviin.
  • Raportin määräaika on ilmoitettu sopimuksessa, ota yhteyttä, jos tarvitset lisäaikaa.
  • Jos hankkeen kustannusarvio toteutuu suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus ennakosta palauttaa Vesuri-ryhmä ry:n tilille.
  • Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
  • Jos hanke ei toteudu, tulee hakijan ilmoittaa siitä Vesuri-ryhmään. Saatu ennakko tulee palauttaa kokonaisuudessaan Vesuri-ryhmä ry:n tilille.
  • Jos hankkeen sisältö (esim. hankinnat) ei toteudu suunnitellulla tavalla, tulee mahdollisista muutoksista sopia etukäteen Vesuri-ryhmän kanssa.
  • Jos hanke ei täytä päätöksen ehtoja Vesuri-ryhmä ry voi periä hakijalta tuen takaisin.
  • Vesuri-ryhmä ry pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus ja tehdä sääntömuutoksia.
 • Mihin Nuoriso Leader -rahoitusta ei myönnetä?
  • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin tai harrastetoimintaan.
  • Kalustoon ja toimintaan, joka kuuluu muun organisaation rahoitettavaksi (esim. kunta, koulu).
  • Ostos- tai virkistysmatkoihin, luokka- tai kerhoretkiin.
  • Moottoriajoneuvoon.
  • Tukea ei voi saada takautuvasti.
  • Muiden järjestämiin tapahtumiin osallistumiseen tai matkakuluihin ja pääsylippuihin.
  • Palkkoihin tai päivärahoihin, puhelinkuluihin, kulukorvauksiin, polttoainekuluihin muutoin kuin opintomatkoissa.
  • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin koulutusiin ja kursseihin esimerkiksi hygieniapassi.
  • Elinkeinotoimintaan.
  • Yhdistyksen tavanomaiseen toimintaan, pysyviin tai toistuviin kustannuksiin esimerkiksi vuokrat, jäsenmaksut.

Hae sivuilta