Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmän Nuoriso Leader -rahoitus

Mitä Nuoriso Leader -rahoitus on?

 • Myönnetään projekteille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja jotka nuoret itse toteuttavat hakemuksesta loppuraportointiin.
 • Tuettava projekti voi olla esim. yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, tapahtuman järjestämistä, taideprojektin toteuttamista, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista ym.
 • Projektin hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueelle: Kuhmoinen, Keuruu, Jämsä, Multia ja Petäjävesi.
 • Rahoitusta myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
nuori tennarit

Vihreä nuorisoleader logo tekstillä

 

Lue ohjeet huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä Vesurin toimistoon.

Hankesihteeri Maarit Polvi-Malkki vastaa tiedusteluihin numerosta 050 378 4133 ja sähköpostitse toimisto@vesuri-ryhma.fi.

Nuoris Leader logo, kirjain

 • Mihin voi hakea?
  • Projektin teema on vapaa. Projekti voi olla yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, tapahtuman järjestämistä, taideprojektin toteuttamista, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista ym.
  • Projekti on konkreettinen ja toteutettavissa.
  • Kaiken toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä.
  • Hyödyttää mahdollisimman monia, myös hankkeen päätyttyä.
  • Rahoitus on käytettävä siihen projektiin, johon se on haettu.
  • Mikäli hankitaan esim. harrastevälineitä niiden säilytyspaikka tulee ilmoittaa hakemuksessa.
 • Tuen määrä 100 - 1000 euroa
  • Tuki 90 %, omaa rahaa 10 %. Maksimi tuki aina 1000 €.
  • Kustannusarvio 111,11–1 111,11 €.
  • Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä.
 • Kuka voi hakea?
  • 13–25-vuotiaat
  • Vähintään kolmen nuoren porukka
  • Nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys
  • Epämuodollinen ryhmä tai yhdistys
  • Eri hakijat eivät voi saada samaan projektiin avustusta.
  • Sama hakija voi hakea kerran kalenterivuoteen.
  • Rahoitusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty vastuuaikuinen (18 vuotta täyttänyt henkilö), joka tukee ryhmää hakemuksen tekemisessä ja vastaa hankkeen rahankäytöstä ja raportionnista yhdessä ryhmän tai nuoren kanssa.
  • Tulee nimetä yhteishenkilö.
 • Hakeminen on helppoa!
  • Sähköinen haku on helppoa, täytä lomake ja lähetä 3.3.2023 mennessä!
  • Hakemukset käsitellään Vesurin kokouksessa 30.3.2023.
  • Projektin voi aloittaa, kun sopimus Vesurin kanssa on allekirjoitettu.
  • Projektin toteuttamiselle aikaa n. 6 kk
 • Päätöksen jälkeen tuen saa heti
  • Vesuri-ryhmä ry valitsee rahoitettavat projektit ja ilmoittaa hakijoille valinnan tuloksista mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen.
  • Myönnetty tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa tukipäätöksen tekemisestä, mikäli tukea koskeva sopimus on allekirjoitettu siihen mennessä.
  • Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu.
  • Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Vesuri-ryhmälle etukäteen.
 • Maksaminen ja raportointi
  • Loppuraportti toimitetaan Vesuri-ryhmän toimistoon postilla tai sähköisesti. Liitteenä kuitit, video, kuvat.
  • Loppuraportin hyväksyy Vesuri-ryhmän toimihenkilö.
  • Tuki peritään takaisin, jos hakija ei toimita raporttia 1 kk kuluessa projektin loppumisesta.
  • Projektin toteutuksen jälkeen hakija toimittaa vapaamuotoisen selvityksen projektista esim. lehtileike, video, valokuvia ja lyhyt raportti.
  • Vesuri-ryhmällä on käyttöoikeus projekteista tehtyihin videoklippeihin ja valokuviin.
  • Raportin määräaika on ilmoitettu sopimuksessa, ota yhteyttä jos tarvitset lisäaikaa.
  • Jos hankkeen kustannusarvio toteutuu suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus ennakosta palauttaa Vesuri-ryhmä ry:n tilille.
  • Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
  • Jos hanke ei toteudu, tulee hakijan ilmoittaa siitä Vesuri-ryhmään. Saatu ennakko tulee palauttaa kokonaisuudessaan Vesuri-ryhmä ry:n tilille.
  • Jos hankkeen sisältö (esim. hankinnat) ei toteudu suunnitellulla tavalla, tulee mahdollisista muutoksista sopia etukäteen Vesuri-ryhmän kanssa.
  • Jos hanke ei täytä päätöksen ehtoja Vesuri-ryhmä ry voi periä hakijalta tuen takaisin.
  • Vesuri-ryhmä ry pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus ja tehdä sääntömuutoksia.
 • Mihin Nuoriso Leader -rahoitusta ei myönnetä?
  • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin tai harrastetoimintaan.
  • Kalustoon ja toimintaan, joka kuuluu muun organisaation rahoitettavaksi (esim. kunta, koulu).
  • Ostos- tai virkistysmatkoihin, luokka- tai kerhoretkiin
  • Moottoriajoneuvoon
  • Ei voi saada takautuvasti
  • Muiden järjestämiin tapahtumiin osallistumiseen tai matkakuluihin ja pääsylippuihin.
  • Palkkoihin tai päivärahoihin, puhelinkuluihin, kulukorvauksiin, polttoainekuluihin muutoin kuin opintomatkoissa.
  • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin koulutusiin ja kursseihin esim. hygieniapassi, elinkeinotoimintaan
  • Yhdistyksen tavanomaiseen toimintaan, pysyviin tai toistuviin kustannuksiin esim. vuokrat, jäsenmaksut

Hae sivuilta