Leader Vesuri-ryhmä -logo

Yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitusta myönnetään investointeihin, kehittämiseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen maaseutualueilla. Rahoitusta ohjaavat Euroopan unionin säädökset, EU:n maatalous- ja maaseutuohjelma, kansalliset säädökset sekä alueelliset tuen suuntaukset. Tukea myönnetään sekä ELY-keskuksesta että Leader-ryhmistä.

Yritystukia voivat hakea osa-aikaiset ja päätoimiset mikroyritykset, monialaiset maatilat, yhteisyritykset tai osuuskunnat.  Yritystukien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota lähipalveluiden säilymiseen tai syntymiseen, ilman että toimenpiteestä on olennaista haittaa alueen kilpailutilanteeseen.

Tarkempia yksityskohtia rahoituksesta 6.4.2023 voimaan astuneesta Valtioneuvoston asetuksesta 646/2023: Asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027

 

kuvassa rallisimulaattori rakenteilla

Hae sivuilta