Leader Vesuri-ryhmä -logo

Maksatuksen hakeminen

Maaseutuohjelman rahoitus- ja maksuhakemukset jätetään sähköisesti Hyrrä-järjestelmään, joka toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana. Hyrrä-järjestelmän käyttöohjeet ja kirjautumislinkki löytyvät Ruokaviraston Hyrrä-sivuilta.

Pieni metsäkone

Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ennen hakemuksen tekemistä. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Ruokaviraston sivulta.

Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Jos sinulla on yksin yhdistyksesi nimenkirjoitusoikeus YTJ:ssa, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa organisaatiosi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole organisaatiosi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa.

Jos organisaatiota ei ole merkitty yhdistysrekisteriin eikä YTJ:ään (esimerkiksi kunnat, oppilaitokset, seurakunnat), valtuutuksen voi tehdä virkailijavaltuutuspalvelulla.

Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne.  Kysy lisätietoa tukimuodoista ja tuen hakemisesta ELY-keskuksesta ja oman alueesi Leader-ryhmästä.

Hyrrä-järjestelmään

Hae sivuilta