Leader Vesuri-ryhmä -logo

Leader on rahoitusta, neuvontaa, toimintaa

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Ryhmät laativat alueilleen paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat, joita ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan.

Rahoitusta, neuvontaa, toimintaa.
laavu

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.  Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavat hankkeet ja yritystuet valitaan kunkin ryhmän hallitukset alueensa kehittämisstrategian ja paikallisten valintakriteerien perusteella.

Näin Leader-ryhmä toimii

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Leader-toiminnan periaatteet

 • Alhaalta ylöspäin- periaate

  Alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jossa paikalliset toimijat määrittelevät toimintaa ja toteuttavat sitä. Kehittämisideat ovat paikallisia, ruohonjuuritason ideoita.

 • Paikallinen kumppanuus

  Päätöksenteossa ovat mukana alueen asukkaat, paikalliset yhteisöt ja julkiset tahot.

 • Monialaisuus

  Rajojen rikkominen eli tehdään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä asiaperusteisesti.

 • Alueperusteisuus

  Alueperusteisuus eli ryhmä toimii itse määrittämällään alueella ja keskittyy oman alueensa rakenteisiin ja sen kehittämiseen.

 • Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

  Opitaan ja tehdään yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, alueidenvälisesti ja kansainvälisesti. Suomessa on 52 ja EU:ssa 2100 LEADER -ryhmää.

 • Innovatiivisuus

  Innovatiivisuus eli toiminnalla luodaan jotain uutta, ei vain ylläpidetä vanhaa.

 • Verkostoituminen

  Verkostoitumisen tavoitteena hyvien käytäntöjen jakaminen.

Sisä-Suomen Kalaleader

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät kalatalouden elinkeinoja, ja ne toimivat samoilla periaatteilla kuin Leader-ryhmät.

Ryhmien tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta esimerkiksi aktivoimalla toimijoita, kehittämällä elinkeinokalataloutta palvelevaa infrastruktuuria ja vahvistamalla osaamista ja yhteistyötä.

Ryhmät neuvovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukien hakemisessa, ja ryhmiltä voi hakea tukea kalatalouden kehittämishankkeisiin.

Vesuri-ryhmän alueella toimii Sisä-Suomen Kalaleader.

Hae sivuilta