Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmä ry:n rahoituskehyksestä 50 % kohdistetaan yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea, hakijana voi olla alle 5 henkilötyövuotta työllistävä mikroyritys. Tuen saajan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole.

Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja tuella on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Yrityksen toiminnan tulee antaa pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle.

Yritykset ja yritysryhmät voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös yleisempään elinkeinoelämän kehittämiseen.

Toimialoista tuen ulkopuolelle on rajattu mm. energiaturpeen tuottaminen, rakennusurakointi, tukku- tai vähittäiskauppa sekä huoltamo – ja liikenneasemat. Tuki ei voi vääristää kilpailutilannetta.

Vesuri-ryhmän koko alue mukaan lukien keskusta-alueet ovat yritysrahoituksen piirissä.

Ohjeita Hyrrä-järjestelmän käyttöön

Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ennen hakemuksen tekemistä. Hanketta kannattaa suunnitella ja ohjeisiin perehtyä ennen Hyrrään kirjautumista. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selainten uusimmilla versioilla. Ajan tasalla oleva Hyrrä-ohjeistus löytyy Maaseutuviraston sivulta.

Tyhjennä välimuisti ja käytä selaimen Yksityinen selaus -toimintoa. Kirjaudu vasta sitten Hyrrään. Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole organisaatiosi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Jos asioit Hyrrässä kaupparekisteriin kuuluvan organisaation nimissä, jossa vain yhdellä henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohje suomi.fi-valtuuksien tekemiseen.

Jos organisaatiota ei ole merkitty kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin eikä YTJ:ään (esimerkiksi kunnat, oppilaitokset, seurakunnat), valtuutuksen voi tehdä virkailijavaltuutuspalvelulla.

Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä jne.  Kysy lisätietoa tukimuodoista ja tuen hakemisesta ELY-keskuksesta ja oman alueesi Leader-ryhmästä.

Hae sivuilta