Leader Vesuri-ryhmä -logo

Hankkeen aloittaminen

Rahoitettavan hankkeen toteutuksen voi aloittaa omalla riskillä, kun hanke on vireillä ja tarvittavat luvat (esim. rakennuslupa) myönnetty. Riski pienenee, kun hanke on puollettu Vesuri-ryhmän hallituksessa. Varminta on odottaa rahoituspäätös Ely-keskuksesta. Riski aloittamisessa liittyy hankkeen kustannusten hyväksymiseen. Ennen vireilletuloa hanketta voi vain suunnitella, koska tukea ei myönnetä kustannuksiin, mitkä ovat syntyneet ennen vireille tuloa.

Hyväksyttäviä suunnittelukustannuksia voi syntyä esim. lupien hankkimisesta, toimenpiteen suunnittelusta ostopalveluna tai toteutettavuustutkimuksesta.

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen pidämme aloituskokouksen yhdessä hakijan ja Vesurin työntekijöiden kanssa. Kokouksessa käymme yhdessä hankkeen toteutukseen ja viestintään ja maksatukseen liittyviä asioita.

Ennen ensimmäisen maksuhakemuksen tekemistä toivomme yhteydenottoa toimiston työntekijöihin.

Pelataan ulkoshakkia

Hanketoimijan viestintäohjeet

Alta voi ladata hanketoimijan viestintäohjeet omalle koneelle talteen. Mikäli aiheesta herää kysymyksiä, toimiston väkeen voi olla yhteydessä!

Hae sivuilta