Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmä ry:n hallitus on muodostettu Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistaman kolmikanta-periaatteen mukaisesti.
Tällä tarkoitetaan sitä, että
– 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa (kuntaedustajat)
– 1/3 edustaa paikallisia yhdistyksiä (yhdistysedustajat)
– 1/3 muita maaseudun asukkaita (yksityiset maaseudun asukkaat)

Tällä varmistetaan Leader-työn edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen paikalliseen kehittämistyöhön.

Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa vuosikokouksesta. Hallitusjäsenen yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa voi olla korkeintaan kuusi vuotta.

Vesuri-ryhmän hallitus vuodelle 2022

Vesuri-ryhmän vuosikokouksessa 28.4.2022 Sinervän koulukeskuksessa Multialla hallitukseen valittiin:

Paikallinen julkinen taho:

Jäsenet
Kummala Arto, Multia

Määttä Timo, Keuruu

Paakkanen Arja, Jämsä

Sarava Simo, Petäjävesi

Simola Ossi, Kuhmoinen, puheenjohtaja

Yhteisöedustajat:
Jäsenet

Hokkanen Markku, Keuruu

Järvinen Lilja, Kuhmoinen

Liimatainen Kimmo, Petäjävesi

Saramäki Tarja, Multia

Silen Saija, Jämsä

Maaseudun asukkaat:
Jäsenet

Heinänen Katri, Jämsä

Kanto Annikki, Petäjävesi

Kuningas Arja, Kuhmoinen

Lahtinen Mervi, Keuruu

 

 

Varajäsenet

Peltonen Tuula, Jämsä

Soutolahti Satu, Keuruu

 

 

 

Varajäsenet

Häyrinen Paula, Kuhmoinen

Riihimäki Matti, Keuruu

 

 

 

 

Varajäsenet

Peurala Alpo, Multia

Suonsaari Jorma, Petäjävesi

Hae sivuilta