Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmän hallituksessa voit vaikuttaa

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 14 muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan myös 6 varajäsentä.

Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä.

Liittymällä Vesuri-ryhmän jäseneksi voit vaikuttaa!

Vesuri-ryhmä ry:n hallitus on muodostettu Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistaman kolmikanta-periaatteen mukaisesti.
Tällä tarkoitetaan sitä, että
– 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa (kuntaedustajat)
– 1/3 edustaa paikallisia yhdistyksiä (yhdistysedustajat)
– 1/3 muita maaseudun asukkaita (yksityiset maaseudun asukkaat)

Tällä varmistetaan Leader-työn edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen paikalliseen kehittämistyöhön.

Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa vuosikokouksesta. Hallitusjäsenen yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa voi olla korkeintaan kuusi vuotta.

Vesuri-ryhmän hallitus vuodelle 2024

Vesuri-ryhmän vuosikokouksessa 25.4.2024 Särkijärven kuntotalolla hallitukseen valittiin:

Paikallinen julkinen taho:

Jäsenet
Aittolahti Lea, Kuhmoinen

Jaatinen Leena, Keuruu

Kangas Riitta, Jämsä

Lampinen Seppo, Multia

Sarava Simo, Petäjävesi

Yhteisöedustajat:
Jäsenet

Hiljanen Miira, Petäjävesi

Järvinen Lilja, Kuhmoinen, puheenjohtaja

Riihimäki Matti, Keuruu

Saramäki Tarja, Multia

Silén Saija, Jämsä

Maaseudun asukkaat:
Jäsenet

Heinänen Katri, Jämsä

Kanervisto Markku, Multia

Kanto Annikki, Petäjävesi

Kuningas Arja, Kuhmoinen

Lahtinen Mervi, Keuruu

 

 

 

Varajäsenet

Jämsä Simo, Keuruu

Peltonen Tuula, Jämsä

 

 

Hallituksen yhteystiedot 25.4.2024 alkaen

Varajäsenet

Häyrinen Paula, Kuhmoinen

Pellonperä Jouni, Jämsä

 

 

 

 

Varajäsenet

Liimatainen Kimmo, Petäjävesi

Loukeinen Mauri, Multia

Hae sivuilta