Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmän paikallinen kehittämisstrategia

Toteutamme paikallista kehittämisstrategiaa Jämsässä, Keuruulla, Kuhmoisissa, Multialla ja Petäjävedellä. Tarkoituksenamme on kannustaa asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri alueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

kota ja kahvio riihon kylällä

Kehittämisen painopisteet

Valitut kehittämisen painopisteet on johdettu alueen ominaisuuksista ja alueelta osallistavan strategiaprosessin myötä esille tulleista paikallislähtöisistä kehittämistarpeista. Niitä on myös peilattu Suomen CAP-suunnitelmaan sekä maakunnallisiin ja valtakunnallisiin eri alojen strategioihin paikallisesta näkökulmasta käsin.

 

 

 

Kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

Vesuri-ryhmän vision mukaisesti alueella kehitetään hyvästä elämästä parempaa. Hyvä maaseutu on kaikenikäisten, mutta painopisteissämme korostuvat nuoret. Muut läpileikkaavat teemat ovat kansainvälisyys, ilmasto ja älykäs maaseutu.

taidetyöpaja perhepäivä Jämsän torilla, ihmisiä ja taidetta.
Jämsänlaakson Setlementin Liikkuvat taidetyöpajat -hankkeen perhetapahtuma Jämsän torilla. Kuva: Johanna Suominen.
 • Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot ja yritykset

  Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot kuvana.

  Tavoitteena on:
  • parantaa yritysten toimintaedellytyksiä
  investointitukien avulla
  • edistää työllistämistä ja turvata osaavan
  työvoiman saatavuutta, työpaikkojen säilyttä
  mistä ja yritystoiminnan jatkuvuutta
  • uudistaa yritysten toimintaa esimerkiksi
  verkostoitumalla ja kansainvälistymällä
  • vahvistaa yritysneuvontaa ja yritysneuvojien
  verkostoa
  • helpottaa osa-aikaisen ja päätoimisen yritystoiminnan
  suunnittelua ja käynnistämistä
  • rohkaista uudistumista edistäviin kokeiluihin,
  mukaan lukien maatalouden kokeilut

 • Vaikuttavat ja viisaat luonto-, ympäristö- ja kulttuuriteot

  Vaikuttavat ja viisaat luonto-, ympäristö- ja kulttuuriteot kuvana.

  Tavoitteena on:
  • tukea ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistää ympäristö- ja ilmastotavoitteita
  • edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen soputumista sekä kestävää
  lähienergiaa
  • edistää kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa
  • edistää luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluita sekä säilyttää
  elinympäristöjä ja maisemia
  • parantaa maaseudun asuin- ja toimintaympäristöä ja pieninfrastruktuuria
  • säilyttää ja vahvistaa paikallista kulttuuriperinnettä

 • Älykkäät ja vireät kylät ja yhteisöt

  Älykkäät ja vireät kylät ja yhteisöt kuvana.

  Tavoitteena on:
  • kehittää osallistamisen menetelmiä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä uudistaa kylä- ja yhdistystoimintaa,
  erityisesti nuoret huomioiden
  • laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia, jotka liittyvät mm. turvallisuuteen, ympäristön
  suojeluun, varautumiseen tai palvelujen tarpeeseen
  • parantaa maaseudun palveluita, niiden saatavuutta ja saavutettavuutta, kehittää kyliä ja lisätä
  vireyttä ja elinvoimaisuutta tulevaisuuden asuinpaikkana
  • parantaa ja laajentaa infrastruktuuria, joka edistää esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, vesihuoltoa,
  lähiruokamarkkinoita ja vähähiilistä yhteiskuntaa tai esteettömyyttä
  • kehittää hyvää elämää edistäviä harrastusmahdollisuuksia ja lähimatkailua
  • ratkaista yhteisöjen haasteita älykkäästi digitalisaation tai uuden verkostoitumisen avulla

Kuvassa laavu ja lampi.

Viisikko - paikalllinen kehittämisstrategia 2014-2022

Vuosina 2014-2020 Vesuri-ryhmä toteutti VIISIKKO-maaseudunkehittämisohjelmaa ja myönsi hanke- ja yritystukia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Viisikko, paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Hae sivuilta