Leader Vesuri-ryhmä -logo

Rahoituksen hakeminen

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin tai toiminnan kehittämiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

Rahoitusta hakiessa kannattaa olla yhteydessä Vesuri-ryhmän toimistolle, josta saa maksutonta neuvontaa. Rahoitusta voi hakea ainoastaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Järjestelmä ohjaa hakemuksen teossa.

Tällä hetkellä Hyrrään ei voi jättää uusia rahoitushakemuksia. Seuraa viestintäämme, kerromme hakujen avautumisesta heti kun hakemusten jättämisen aikataulut selviävät.

hiihtäjiä

Vesuri-ryhmän toiminta perustuu Leader-toimintatapaan. Vesuri-ryhmä kannustaa alueensa toimijoita omaehtoiseen maaseudun kehittämiseen hanketoiminnan avulla. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla paikallisen kehittämisstrategian ja Leader-periaatteiden mukaisia, asukaslähtöisiä ja paikalliseen kehittämistarpeeseen vastaavia.

 

 

Hae sivuilta