Leader Vesuri-ryhmä -logo

Missio, visio ja arvot

Vesuri-ryhmän tavoitteena on tehdä alueella hyvästä elämästä parempaa. Vesuri-ryhmällä on monia rooleja, olemme paikallisen kehittämisen mahdollistaja, aluekehittäjä ja neuvoja. Vesurin rahoitus on hakijalle usein ainoa mahdollinen julkinen tuki. Leaderin tuoma lisäarvo alueellamme on muun muassa yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma, jota suuri talkootyön määrä osoittaa.

Missio
Vesuri-ryhmä on alueellaan vahva verkostovaikuttaja ja maaseudun kehittämisen vauhdittaja ja helpottaja.
Visio
Vesurin alue on vauras, tunnettu ja houkutteleva. Keskelle Suomea on kehitetty hyvästä elämästä parempaa.
Arvot
Älykkyys ja viisaus Vireys Vaikuttavuus Vastuullisuus Kehittyminen

Hae sivuilta