Leader Vesuri-ryhmä -logo

Valintamenettely ja -kriteerit

Hakija vastaa hakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hankehakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. Hakemuksen valmisteluun saa apua Vesurin toimistolta.

Yhdistyksen työntekijät valmistelevat hakemukset hallituskäsittelyyn. Hakemusten tarkoituksenmukaisuuden arvioi Vesuri-ryhmän hallitus valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategianmukaisuutta. Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa jääviyssääntöjä. Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin viranomaispäätökset.

ihmisiä pärekatolla

Hanke- ja yritystukien valintaperusteet

Vesuri-ryhmä on laatinut valintaperusteet hanke- ja yritystuille. Valintaperusteet on johdettu Vesurin paikallisesta kehittämisstrategiasta. Valintaperusteiden avulla hallitus laittaa hankkeet kokouksittain paremmuusjärjestykseen huomioon ottaen, kuinka hyvin ne edistävät Vesurin kehittämisstrategian tavoitteita, ovat laadukkaita ja sopivat paikalliseen kehittämistyöhön. Perusteet on jaettu pakollisiin ja valintaa tukeviin pisteytettäviin perusteisiin. Rahoitettavaksi valitun hankkeen tulee täyttää kaikki pakolliset perusteet ja saada vähintään 3 pistettä.

Tukien pakolliset perusteet
Hanke toteuttaa Vesuri-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaa ja edistää jotain näistä strategian painopisteistä:
1. Kehittyvät ja vastuulliset elinkeinot ja yritykset
2. Vaikuttavat ja viisaat luonto-, ympäristö- ja kulttuuriteot
3. Älykkäät ja vireät kylät ja yhteisöt

Pisteytettävä arviointi
0 ei koske hakemusta

1 jonkin verran

2 paljon

Maksimipisteet ovat 14 pistettä. Rahoitusta ei myönnetä, mikäli hakija saa alle 3 pistettä.

Hakija voi käyttää seuraavia lomakkeita apuna kertoessaan kuinka arviointikohdat toteutuvat hankkeessa.

Pakolliset perusteet: Hanketuet

 • Hakijan toiminta on yleishyödyllistä
 • Hanke kohdistuu muuhun kuin hakijan normaaliin tai lakisääteiseen toimintaan
 • Hankkeen lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääasiassa Vesuri-ryhmän alueelle
 • Hakijalla on hankkeen toteuttamiseksi riittävä yksityinen rahoitus
 • Hakija on selvittänyt hankeaikaisen välirahoituksen
 • Hankkeella tavoitellaan pysyviä vaikutuksia

Pisteytettävä arviointi: Hanketuet

 • Hanke edistää yhteisöllisyyttä
 • Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä tai verkostoitumista
 • Hankkeessa on huomioitu ympäristövaikutukset
 • Hankkeessa on huomioitu nuoret
 • Hanke kehittää alueen palveluja
 • Hankkeessa huomioidaan kansainvälisyys
 • Hankkeeseen on määritelty hankekohtainen tavoite ja mittari sen seuraamiseen

Pakolliset perusteet: Yritystuet

 • Hanke kohdistuu mikroyritykseen
 • Hankkeen vaikutus kilpailutilanteeseen on vähäinen
 • Hanke lisää tai säilyttää työpaikkoja
 • Hankkeen lähtökohtana ovat Vesuri-ryhmän alueen yrittäjien tarpeet
 • Hankkeen hyöty kohdistuu pääasiassa Vesuri-ryhmän alueelle
 • Hakijalla on hankkeen toteuttamiseksi riittävä yksityinen rahoitus

Kehittämisavustukset

 • Hankkeen lähtökohtana ovat hakijan tarpeet
 • Hanke edistää yrittäjyyttä Vesuri-ryhmän alueella
 • Hakijalla on toimialaan nähden vaadittava ammatillinen osaaminen

Pisteytettävä arviointi: Yritystuet

 • Hanke kehittää yrityksen toimintaedellytyksiä
 • Hanke edistää yhteistyötä tai verkostoitumista
 • Hankkeessa on huomioitu ympäristövaikutukset
 • Hankkeessa on huomioitu nuoret
 • Hanke kehittää alueen palveluja
 • Hankkeessa huomioidaan kansainvälisyys
 • Hankkeeseen on määritelty hankekohtainen tavoite ja mittari sen seuraamiseen

Hae sivuilta