Leader Vesuri-ryhmä -logo

Valintamenettely ja -kriteerit

Hakija vastaa hakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hankehakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. Hakemuksen valmisteluun saa apua Vesurin toimistolta.

Yhdistyksen työntekijät valmistelevat hakemukset hallituskäsittelyyn. Hakemusten tarkoituksenmukaisuuden arvioi Vesuri-ryhmän hallitus valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaisuutta. Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa jääviyssääntöjä.  Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin viranomaispäätökset.

Vesuri-ryhmän valintakriteerit rahoituskaudella 2023-2027 päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

ihmisiä pärekatolla

Hae sivuilta