Leader Vesuri-ryhmä -logo

Yhdistykset ja yhteisöt

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella tai kansainvälisesti.

Vesuri-ryhmän toiminta perustuu Leader-toimintatapaan. Vesuri-ryhmä kannustaa alueensa toimijoita omaehtoiseen maaseudun kehittämiseen hanketoiminnan avulla. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla paikallisen kehittämisstrategian ja Leader-periaatteiden mukaisia, asukaslähtöisiä ja paikalliseen kehittämistarpeeseen vastaavia.

Tarkempia yksityskohtia rahoituksesta 6.4.2023 voimaan astuneesta Asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027.

Haukkasalon urheilukenttä

Hae sivuilta