Leader Viisari -logo

Muurasjärven kulttuuri- ja luontopolussa yhdistyy luonto ja historia

Muurasjärven kyläseuran aktiivit Pihtiputaalla ovat parin vuoden ajan rakentaneet kylälle esteetöntä parin kilometrin mittaista kulttuuri- ja luontopolkua. Vuohtojärven ja Kelkkämäjoen rantaan rakennettu polku valmistuu kuluvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Polku edistää kyläläisten hyvinvointia ja tukee yhteisöllisyyttä.

Muurasjärven kylä sijaitsee Pihtiputaan kunnan luoteisosassa. Laajojen peltoalueiden lomassa sijaitsee myös pieniä sekametsäsaarekkeita sekä järviä ja lampia, jotka elävöittävät Suomenselälle tyypillistä kulttuurimaisemaa. Tällaisiin maisemiin kyläseura päätti alkaa rakentamaan omaa kulttuuri- ja luontopolkua.

Muurasjärven kylän kulttuuri- ja luontopolun rakentaminen aloitettiin syksyllä 2020. Kyläseuran puheenjohtaja Martti Mäkelä kertoo hankkeen alkuideasta:

– Meijän kaupalla esillä on kylän historiaan vahvasti liittyvä höyrykone. Se sijaitsi alun perin läheisessä koskessa, jonne tämä uusi luontopolku nyt myös johdattaa kulkijan.

Polun reitti suunniteltiin yhdessä ja paikalliset maanomistajat suhtautuivat myönteisesti polkusuunnitelmiin omien maidensa osalta. Valmiina on jo vajaan kahden kilometrin mittainen pätkä.

Luontopolkukierroksella Siiri Turpeinen, Martti Mäkelä ja Reijo Pirttilahti.
Luontopolkukierroksella Siiri Turpeinen, Martti Mäkelä ja Reijo Pirttilahti.

Muurasjärveltä kotoisin oleva arkkitehti Siiri Turpeinen on vastannut polkuhankkeen toteuttamisesta sekä suunnittelut polun varrelle tulevan laavun ja muut rakennelmat.

– Tämä on ollut mielenkiintoinen projekti monestakin syystä. Tässä yhdistyy sekä alueen historia että luonto. Halusimme tuoda mm. tuota Vuohtojärveä paremmin esiin kyläläisille ja siksi polku kulkee järven rantoja pitkin.

Suurin osa polusta tehdään sorapintaiseksi, mutta kosteimmille rantaosuuksille on tehty myös pitkospuita. Vuohtojärven rannalle on kyläläisten talkooväen voimin rakennettu myös isokokoinen laavu. Uimapaikkakin sinne mahdollisesti raivataan jossain vaiheessa.

Polun molempiin päihin rakennetaan Muurasjärven infopisteet ja reitin varrelle suunnitellaan erilaisia infokylttejä alueen historiasta, kulttuurista ja luonnosta.

– Kosken kohdalle joelle on raivattu näköalatasanne. Tasanteelle tulee vielä penkki ja se tulee olemaan oiva hiljentymisen ja lintujen tarkkailun paikka, Turpeinen kehuu.

Linnusto alueella onkin runsas ja esimerkiksi läheinen Harjuntakasen alue on selvityksen mukaan Keski-Suomen suurinta hiljaista aluetta.

Siltarakennelmia on tarvittu Kelkkämäjoessa olevien pienten koskien kohdalle.

– Siltojen rakentaminen on ollut polkuhankkeen työläimpiä urakoita. Meidän kyläläisistä löytyy kuitenkin kätevää ammattiväkeä vähän joka alalta, ja talkootyöt ovat hoituneet kokonaan kyläläisten omin voimin kaivinkoneen käyttäjistä nikkareihin, Mäkelä kehuu.

Polkua on jo käytetty innokkaasti. Esimerkiksi jouluna 2021 kyläseura järjesti reitillä erilaisen joulukalenterin Tonttupolun muodossa. Tonttupolku kulki Meijän kaupalta Muurasjärven kulttuuri- ja luontopolun yhdyspolkua pitkin Vuohtojärven rannan laavulle. Muitakin suunnitelmia luontopolun tulevalle käytölle riittää.

– Lisäksi kyläkoululle ja sen oppilaille luontopolku tarjoaa oivan oppimis- ja virkistäytymisympäristön!

Polkuhankkeen kustannusarvio on 40 000 euroa, josta Muurasjärven kyläseura saa puolet EU:n maaseutuohjelman hankerahoituksena Leader Viisarin kautta.

– Tuen ansiosta saadaan todennäköisesti katettua kaikki tarvikehankinnat, vaikka tarvikehintoihin tulikin koronapandemian myötä yllättäviä korotuksia. Loppurahoitus katetaan talkootöillä sekä muurasjärveläisiltä saaduilla lahjoitusvaroilla, Mäkelä sanoo.

Nyt valmistuvaa polkua on tarkoitus täydentää myöhemmin, mahdollisesti kilometrin mittaisella lisäosuudella. Peruslähtökohtana on paikallisen hyvinvoinnin edistäminen harvaan asutulla maaseudulla, sekä paikallisen matkailun vetovoiman vahvistaminen. Polku vahvistaa ja tukee yhteisöllisyyttä sekä olemassa olevaa infraa kylällä.

Muurasjärven kylän alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja siellä on monipuoliset retkeilymaastot. Muurasjärveltä löytyy Suurijärven retkeilyreitistö, joka on yli 30 kilometrin mittainen polkuverkosto. Polkuverkosto kulkee Harjuntakasen luonnonsuojelualueen sekä Suurijärven maastoissa. Erämaisen tunnelman sekä pohjoisen lajiston eteläisen esiintymisalueen vuoksi aluetta on kutsuttu ”Köyhän miehen lapiksi” tai ”Vara-lapiksi”.

Lisätietoa:
Muurasjärven kylä

Teksti ja kuvat: Virpi Heikkinen

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta