Leader Vesuri-ryhmä -logo

Nyt kannattaa hakea rahoitusta!

Vesuri-ryhmässä on yritys- ja hanketukiin jatkuva haku. Rahoitusta on saatavilla aiempaa enemmän, joten nyt on mitä parhain aika alkaa toteuttaa idulla olevia ideoita. Kun idea syntyy tai olet jo suunnitellut sitä vähän pidemmällekin, ota yhteyttä Vesurin toimistoon niin saat ohjeita ja neuvoja hakemiseen. Myös paikalliset yritysneuvojat auttavat hankesuunnitelmien kanssa. Kaikki hakemukset jätetään sähköiseen Hyrrä- järjestelmään, jonne pääsee henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Vesurissa uusi rahoituskausi on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja 20 hanke- ja yritystukihakemusta on jo vireillä. Hallitus on puoltanut 11 yritystukea ja kolme yleishyödyllistä hanketta.

Hallitus kokousti lokakuun alussa Patapirtillä Jämsässä. Yrittäjä Tarja Uusipaasto esitteli Vesuri-ryhmän rahoittamaa saunamaailmaa.

Viesti vaikutuksista!

Paitsi rahoituksen hakemisella, myös tulosten ja vaikutusten esille tuomisella on tällä hetkellä erityisen tärkeä merkitys. Viestimällä rahoituksen vaikutuksista voimme näyttää mikä merkitys Maaseudun kehittämisrahoituksella on suomalaisen maaseudun elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden edistäjänä. Hallitusohjelmaan suunnitellut leikkaukset heikentäisivät merkittävästi Leader-rahoituksen osalta eritoten pienyrityksiin ja paikallisiin palveluihin kohdistuvaa tukea.

Mikäli kansallista rahoitusosuutta leikataan, tätä vastaava EU-rahoitusosuus palautuu EU:n kautta käytettäväksi jossain toisessa jäsenvaltiossa. Luopumalla EU-rahoitusosuudestaan Suomi huonontaisi neuvotteluasemiaan seuraavan kauden neuvotteluissa, viestien että suomalaisella maaseudulla ei olisi tarvetta kaikille kehittämiseuroille. Maaseudun kehittämisrahoitus on maaseudun yhteisöille ja yrityksille tärkeä ja usein ainoa saatavilla oleva julkinen rahoitusväline. Kannustamme siis kaikkia rahoitusta saaneita yhdistyksiä ja yrityksiä kertomaan omassa tiedotuksessaan rahoituksen merkityksestä. On tärkeää viestiä rahoituksen hyödyistä yritysten ja yhdistysten toimintamahdollisuuksien parantamisessa, jotta viesti vaikuttavuudesta tavoittasi myös päättäjät.

Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteinen mielipidekirjoitus hallitusohjelman rahoitusleikkauksista on julkaistu Keskisuomalaisessa 14.10.2023. Voit lukea sen Keski-Suomen Leader-ryhmien Ajankohtaista osiosta. Linkki uutiseen (avautuu uuteen välilehteen).

Voit halutessasi ottaa yhteyttä Vesurin uuteen viestintäsuunnittelijaan Emma Katajaan saadaksesi apua viestintääsi. Hän auttaa hanketoimijoita kehittämään omaa viestintäänsä ja tuo Vesurin hanke- ja yritystarinoilla rahoituksen vaikuttavuutta esille.

Tehdään yhdessä tästä tuloksekas ja vaikuttava rahoituskausi 2023–2027!

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta