Leader Vesuri-ryhmä -logo
Kuvassa Jämsän seudun riistanhoitoyhdistyksen uusi tukirakennus.

Nythän täällä alkaa jo viihtyä!

Jämsän seudun riistahoitoyhdistyksen Jämsän Äijän ampumaradan uusi ilme luo käyttömukavuutta, kun käyttökelvottomaksi päässeen vanhan tukirakennuksen tilalle rakannettiin uusi. Yhdistyksen väki on tyytyväinen hankkeen lopputulokseen ja kiitosta on saatu myös yhdistyksen jäseniltä ja muilta käyttäjiltä. Uusi rakennus luo viihtyisyyttä ja helpottaa toimintaa ampuma-alueella.

Jämsän seudun riistanhoitoyhdistys on paikallistason yksikkö, joka huolehtii kestävän riistatalouden toteutumisesta omalla alueellaan. Lisäksi riistanhoitoyhdistys huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä sekä huolehtii laissa määritellyistä riistanhoitotehtävistä. Yhdistyksen ampumaradalla järjestetään yleisiä ampumakokeita, jotka oikeuttavat hirvieläinten, karhun ja villisian metsästykseen.

Hankkeessa vanha tukirakennus korvattiin kokonaan uudella rakennuksella, kaikki alueen rakennukset maalattiin ja ampumahuoneiston katto uusittiin. Lisäksi ampumahuoneiston perustuksia tuettiin.

Kuvassa Jämsän seudun riistanhoitoyhdistyksen uusi tukirakennus rakennusvaiheessa.
Uusi tukirakennus rakennusvaiheessa.

Ei olisi paremmin voinut mennä!

Vastassa ampuradalla olivat puheenjohtaja Veli-Matti Lindeman, toiminnanjohtaja Pasi Myyry sekä yhdistyksen jäsen Ari Paju. Miehet ovat yhtä mieltä siitä, että hanke oli onnistunut. Hankkeen tarkoituksena oli luoda uudet ja toimivat tilat sekä kohentaa alueen yleisilmettä. Näin käyttäjien olisi mukavampi ja turvallisempi vierailla alueella. Kun miehiltä kysyy, miten hanke sujui, he ovat yhtä mieltä siitä, että toteutukseen voidaan olla tyytyväisiä.

“Ei olisi kyllä paremmin voinut mennä”, Lindeman toteaa ja muut nyökkäilevät myöntävästi.

Ampuma-alueen hirvirata on pystytetty nykyiselle paikalleen vuonna 1994 ja sittemmin alueelle on noussut myös luodikkorata vuosituhannen alussa. Jämsän seudun riistanhoitoyhdistyksellä on liki 1500 jäsentä, mutta vuosittain määrä aina vaihtelee aktiivisuuden mukaan. Jäsenmäärä on hiljalleen lähtenyt laskuun, mutta positiivisena ilmiönä miehet näkevät nuorten aktiivisuuden sekä naisten määrän jäsenistössä. Kuitenkin haasteena on se, että metsästystoiminnasta eläköityminen on aktiivisempaa kuin uusien jäsenten ilmoittautuminen.

Hankkeessa talkootyötä kertyi kiitettävästi ja se jos mikä on miesten mukaan mukava asia. Kuitenkin suurimmat rakennusvaiheet, kuten tukirakennuksen rakentaminen, hoidettiin ammattilaisten toimesta. Myös jäsenten palaute on ollut kiittelevää.

“Jäsenet ovat todenneet, että nythän täällä alkaa jo viihtyä”, Myyry hymyilee.

Lisäksi muilta paikkakunnilta saapuneet vierailijat ovat kehuneet ampumarataa uudistuksen jälkeen. Puitteet todellakin ovat hienot ja uusi tukirakennus on toteutettu mainiosti. Hankkeen avulla ampumarata pysyy vastaisuudessakin toimintakuntoisena, jonka lisäksi myös alueen turvallisuus parani.

Ampumaradan remontti toteutettiin Leader Vesuri-ryhmän myöntämällä yleishyödyllisen investointihankkeen tuella.

Kuvassa Jämsän seudun riistanhoitoyhdistyksen uusi valmis tukirakennus.
Uusi tukirakennus valmiina.

Teksti: Emma Kataja

Kuvat: Emma Kataja ja Jämsän seudun Riistanhoitoyhdistys

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta