JyväsRiihi logo
Ihmisiä traktorin ja vaunun kyydissä.

Yhteisöjen pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea JyväsRiihestä

Tarvittaisiinko kylälle uusia leikkitelineitä tai yhteiseen käyttöön urheiluvälineitä? Toisiko uusi kesätapahtuma piristystä kylällesi? Tällaisiin muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea JyväsRiihestä.

Tukea korkeintaan 8 000 euron kustannuksiin

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8 000 euroa, ja pienin myönnettävä tuen määrä on 1 000 euroa. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata JyväsRiihen paikallisen kehittämisstrategian tavoitteisiin. Hankkeiden avulla tehdään jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllisiä ja sellaisia, joista hyötyy alueen asukkaat ja toimijat.

Pienhankkeita on kahta tyyppiä: investointeja ja kehittämistä. Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa hankintoja, muita investointeja tai remontteja. Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinta kylätalolle on mahdollista. Tuella voi myös kunnostaa yhteisiä tiloja ja kohteita tai tehdä pieniä remontteja. Investointihankkeessa tuki on 55 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan järjestää esimerkiksi uudenlaisen tapahtuman tai työllistää nuori kesätöihin kehittämään uutta toimintaa. Lisäksi tuen avulla voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen. Kehittämishankkeessa tuki on 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa

Tukea pienhankkeisiin voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, eivät kuitenkaan kunnat. Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Hankintoja ei kannata tehdä ennen kuin on saanut Leader-ryhmästä tiedon siitä, että hakemus on hyväksytty.

Tuki maksetaan aina jälkikäteen eli hakijan pitää maksaa kustannukset ensin itse. Kun tuki haetaan maksuun, on osoitettava, että hankkeella on saatu aikaan se lopputulos, johon tuki on myönnetty. Pienhankkeiden hyvä suunnittelu on tärkeää, koska hankesuunnitelmaan ei voi tehdä muutoksia päätöksen jälkeen. Lisätietoa tuen hakemisesta saa JyväsRiihestä, joka käsittelee hakemukset.

Lisätietoja
Pienhankkeet (Ruokavirasto)
Rahoitus yhdistyksille (JyväsRiihi)

Leader JyväsRiihi
Toiminnanjohtaja Leena Karjalainen, p. 044 959 8500, leena.karjalainen@jyvasriihi.fi
Hankeneuvoja Jenni Tiainen, p. 044 988 2154, jenni.tiainen@jyvasriihi.fi

 

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta