JyväsRiihi logo

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on avautunut – JyväsRiihellä 3,8 miljoonaa alueen kehittämiseen

Maaseudulla toimivien yritysten ja yhdistysten rahoituksen haku on avattu Ruokaviraston sähköisessä Hyrrä-palvelussa. JyväsRiihen rahoituskehys on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen vuosille 2023-2027.

Maaseudun yrityksiä ja yhteisöjä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta, jonka uusi rahoituskausi on alkanut tänä vuonna. Rahoituksen tarkoituksena on maaseudun elinkeinojen ja elinvoiman vahvistaminen. Käytännössä tukea haetaan paikallisesta Leader-ryhmästä eli JyväsRiihestä tai Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Leader-ryhmän myöntämä tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

– JyväsRiihessä myönnämme EU:n maaseuturahaston tukia Jyväskylän maaseutualueelle, Laukaaseen, Muurameen ja Uuraisille. Suuntaamme rahoituksen paikallisen Jyvällä-strategiamme mukaisesti. Alueemme yrityksillä ja yhteisöillä on ollut paljon kiinnostusta rahoitukseen ja kiinnostavia hankeideoita on jo esitelty, joten avaamme toiveikkaana uuden rahoituskauden, kertoo JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen.

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. JyväsRiihi valitsee rahoitettavat kohteet ja neuvoo tukien hakemisessa.

Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan säännöllisesti valintajaksoittain. Ensimmäisen valintajakson hakemusten jättöpäivä on 8.8.2023. Syksyn seuraavat valintajaksot on julkaistu JyväsRiihen verkkosivuilla.

Yrityksiä tuetaan monipuolisilla rahoitusvälineillä

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Leader-ryhmä rahoittaa enintään viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, ja suuremmat yritykset voivat hakea tukea ELY-keskuksesta. Tukea voi hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Leader-ryhmän kautta hakuun avautuu useita uusia rahoitusmuotoja, kuten uuden yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen sekä toimivan yrityksen kehittämiseen liittyvät tuet. Uutta on maatalouden kokeilutuki uusien liikeideoiden testaamiseen sekä tuki omistajan vaihdoksen suunnitteluun, jos ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla.

Maaseutuyritysten investointeihin on mahdollista saada tukea 20–30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Leader-ryhmä rahoittaa 5 000 – 100 000 euron suuruisia investointeja. Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla toimivalle mikroyritykselle voidaan myöntää tukea myös energiainvestointeihin.

Yhteisöille rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin

Hanketukia voivat hakea yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi yleishyödyllisiin investointeihin, kylien tai palveluiden kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Myös kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä edistetään kylien tai yhteisöjen digitalisaatiota ja uudistumista: kylät voivat hakea rahoitusta erilaisiin digitalisaatioon, ympäristöön, turvallisuuteen tai yhteistyöhön liittyviin uudenlaisiin kokeiluihin.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lisäksi pieniin, korkeintaan 8 000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi, ja niiden osalta haku avautuu syksyllä 2023.

Lisätiedot:
JyväsRiihi
toiminnanjohtaja Leena Karjalainen, 044 959 8500, leena.karjalainen@jyvasriihi.fi
hankeneuvoja Jenni Tiainen, 044 988 2154, jenni.tiainen@jyvasriihi.fi
www.keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta